Θετικός καταλύτης για το περιβάλλον η «πράσινη» κτηνοτροφία

Μείωση έως και 80% στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και έως 50% της κατανάλωσης του νερού μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την υιοθέτηση των πρακτικών της «πράσινης» κτηνοτροφίας.

Τα πλεονεκτήματα από την ανάπτυξη της «πράσινης» κτηνοτροφίας είναι προφανή, καθώς η βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, πέρα από τα άμεσα οφέλη που αφορούν στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος και στη βελτίωση της δημόσιας υγείας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την αναγνωρισιμότητα του κτηνοτροφικού προϊόντος ως «πράσινου», αυξάνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα του.

Ο κτηνοτροφικός τομέας συνεισφέρει στο 18% των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό είναι στο 13%.

Κατά τη διάρκεια της εκτροφής των ζώων απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα πολύ μεγάλες ποσότητες μεθανίου, που είναι ένα από τα αέρια, που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Στην Ελλάδα υπάρχουν διάφορα επίπεδα εκμηχανισμού κτηνοτροφικών μονάδων. Τα πτηνοτροφεία είναι υπερσύγχρονα, ακολουθούν τις διεθνείς προδιαγραφές στην ανάπτυξη και τη σφαγή των ζώων, ενώ τα αιγοπροβατοστάσια έχουν χαμηλό επίπεδο εκμηχανισμού και σε πολλά δεν υπάρχει καν ένα αμελκτήριο (μηχάνημα για το άρμεγμα των ζώων), που θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά την υπάρχουσα κατάσταση, αφενός αυξάνοντας την παραγωγικότητα κι αφετέρου μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Οι παραγωγοί πρέπει να ελέγχουν τη διατροφή των ζώων, να χρησιμοποιούν συστήματα ενέργειας για χαμηλή κατανάλωση και να δημιουργούν κτήρια με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς και με συστήματα αερισμού και αυτοματισμού.

Από την αλλαγή της διατροφής των ζώων με τη χρήση πρόσθετων και την αντικατάσταση εισαγόμενων πρώτων υλών -για παράδειγμα το 50% της διατροφής τους είναι πρωτεΐνη, μέσω εισαγόμενης σόγιας-, μπορεί να υπάρξει μείωση έως και 80% στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και έως 50% της κατανάλωσης του νερού, ενώ η εφαρμογή τεχνικών αναερόβιας χώνευσης της κοπριάς μειώνει έως και 95% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Τέλος, μπορεί να μειωθεί η χρήση χημικών λιπασμάτων στην παραγωγή ζωοτροφών, να αντικατασταθούν τα ορυκτά καύσιμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να εξοικονομηθούν φυσικοί πόροι και ενέργεια.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση