Ιδιαίτερα ευάλωτη η Μεσόγειος στην κλιματική αλλαγή

Δημοσιεύτηκε στις 31 Μαρτίου το δεύτερο μέρος της Έκθεσης του Διακυβερνητικού Πάνελ για την Κλιματική Αλλαγή που έχει να κάνει με τις επιπτώσεις της, την προσαρμογή και την τρωτότητα οικοσυστημάτων και ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Το πρώτο μέρος της Έκθεσης που παρουσιάστηκε το Νοέμβριο αφορούσε στην επιστημονική βάση της κλιματικής αλλαγής και το τρίτο μέρος, που αναμένεται μέσα στον Απρίλιο, αφορά στις δυνατότητες μετρίασής της

Η Έκθεση είχε 243 κύριους συγγραφείς, 436 συνεισφέροντες και 1729 αξιολογητές οι οποίοι μελέτησαν πάνω από 12 χιλιάδες επιστημονικές δημοσιεύσεις των τελευταίων ετών. Στη διαβούλευση κατατέθηκαν 50.492 σχόλια, ενώ η εκτενής Περίληψη εγκρίθηκε από εκπροσώπους και των 195 κρατών-μελών του ΟΗΕ.
Στις 2000 σελίδες της Έκθεσης περιγράφεται το πώς η κλιματική αλλαγή συμβαίνει ήδη παντού και θα γίνεται όλο και εντονότερη, ανάλογα με το πόσα αέρια του θερμοκηπίου θα συνεχίσουμε να εκπέμπουμε. Οι επιστήμονες εντοπίζουν ιδιαίτερες απειλές σε ό,τι αφορά στη στάθμη της θάλασσας, τις παράκτιες πλημμύρες, τους καύσωνες, την ξηρασία και τη μεταβλητότητα βροχοπτώσεων, τη μείωση διαθεσιμότητας υδατικών πόρων με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη διαθεσιμότητα τροφής, την απώλεια θαλάσσιων και χερσαίων οικοσυστημάτων. Τονίζουν παράλληλα πως η κλιματική αλλαγή θα οδηγήσει σε αύξηση της θνησιμότητας και θα υποδαυλίσει ένοπλες συγκρούσεις.
Ειδικότερα για τη Μεσόγειο, η Έκθεση την χαρακτηρίζει «περιοχή υψηλής τρωτότητας ... που θα υφίσταται πολλαπλές πιέσεις και συστημικές καταρρεύσεις». Πιο συγκεκριμένα προβλέπει μείωση των μέσων ετήσιων βροχοπτώσεων/χιονοπτώσεων, περαιτέρω μείωση της ποιότητας και της υγρασίας των εδαφών, αύξηση στη διάρκεια και την ένταση των ξηρασιών και των πυρκαγιών, απώλεια οικοσυστημάτων και αύξηση των ξενικών ειδών. Τονίζει χαρακτηριστικά πως περεταίρω άρδευση δεν θα αποτελεί πλέον επιλογή.Η Έκθεση σημειώνει πως οι κίνδυνοι μειώνονται σημαντικά στα σενάρια όπου οι παγκόσμιες εκπομπές μειώνονται σημαντικά.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!