Ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Η παραγωγή βιοαερίου από αγροτικές, κτηνοτροφικές και άλλες δραστηριότητες αποτελεί μία κατεξοχήν «πράσινη» λύση, η οποία απαντά με αποτελεσματικότητα σε μία σειρά από περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Εντός του καλοκαιριού και με έδρα τη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε η πρώτη του γενική συνέλευση και ιδρύθηκε ο Ελληνικός Σύνδεσμος Παραγωγών Βιοαερίου (ΕΣΠΑΒ), που έχει ως ενεργά μέλη του τη μεγάλη πλειοψηφία των παραγωγών βιοαερίου από αγροτικής προέλευσης πρώτες ύλες.

Στόχος του φορέα είναι να προάγει το βιοαέριο ως ανανεώσιμη ενέργεια και να του δώσει τη θέση που του αξίζει στον ενεργειακό χάρτη της χώρας.

Το βιοαέριο είναι ένα αέριο μείγμα που σχηματίζεται κατά τη χώνευση οργανικών υλικών, απουσία αέρα και φωτός, μέσω μικροβιακής αποσύνθεσης των οργανικών ουσιών στους 40ο C, ενώ αποτελείται κυρίως από μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα.

Σήμερα ο Σύνδεσμος αριθμεί 25 μέλη, με μεγέθη μονάδων από 100 έως 5.250 kWe.

Οι σκοποί του συνδέσμου είναι η ενημέρωση για την διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης για τη διαχείριση ζωικών και φυτικών υπολειμμάτων ή υποπροϊόντων, απόβλητων τυροκομείων και ελαιοτριβείων κτλ, για την παραγωγή βιοαερίου και παραγώγων αυτού με βιώσιμο τρόπο.

Ακόμη, η προώθηση υποστηρικτικών πολιτικών με έμφαση στην παραγωγή και χρήση βιοαερίου πανελλαδικά, η προώθηση και υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών του, ιδιαίτερα σε σχέση με τους θεσμικούς φορείς στην ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή επικράτεια, αλλά και η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που εκτελούνται από Πανεπιστημιακά ή άλλα κρατικά Ιδρύματα σχετικά με την παραγωγή βιοαερίου και εδαφοβελτιωτικών.

Για τη μελέτη των θεμάτων που σχετίζονται με την προώθηση των σκοπών του ΕΣΠΑΒ, προχώρησε η σύσταση επιτροπών που πλαισιώνονται από μέλη του Συνδέσμου.

Οι πρώτες επιτροπές που συστάθηκαν είναι οι εξής:

1. Χαρτογράφησης και απογραφής των μονάδων βιοαερίου. Εντοπισμός προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και κωδικοποίησή τους.
2. Διερεύνησης και κωδικοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας, διατάξεων, αποφάσεων κλπ. που αφορούν στην παραγωγή βιοαερίου ή σχετίζονται με αυτήν.
3. Περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας.
4. Δημοσίων σχέσεων και σύνδεσης με την εκπαίδευση

Να σημειωθεί ότι το βιοαέριο μπορεί να μετατραπεί μέσω γεννήτριας εσωτερικής καύσης σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια, ενώ το στερεό και υγρό υπόλειμμα από τη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης χρησιμοποιείται για οργανικό λίπασμα.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση