Ιούλιο το νέο καθεστώς για τις ΑΠΕ

Υπομονή μέχρι τον Ιούλιο συνιστά στους επενδυτές των ΑΠΕ ο Γ.Γ. του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μιχάλης Βερροιόπουλος, για την έναρξη ισχύος του νέου καθεστώτος στήριξης των μονάδων αυτών. Μιλώντας σε ημερίδα του ΚΑΠΕ για τα συγκεντρωτικά, θερμικά, ηλιακά συστήματα, ο Γ.Γ. του υπουργείου τόνισε μεταξύ άλλων ότι σύντομα θα δοθεί για διαβούλευση το νομοσχέδιο για το «νέο σύστημα ΑΠΕ, φιλοδοξώντας να έχει ψηφιστεί στις αρχές Ιουλίου».

Ως προς τα χαρακτηριστικά του νέου συστήματος, ο κ. Βερροιόπουλος είπε ότι αυτό θα υποστηρίζει τις επενδύσεις σε ΑΠΕ μέσω ενός ορθολογικού συστήματος αμοιβών που βασίζεται σε εύλογες αποδόσεις.

Οι δε τιμές θα προκύπτουν μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών και όχι μέσω του διοικητικού προσδιορισμού τους.

Τόνισε δε με έμφαση ότι το καθεστώς για πρώτη φορά θα είναι εγκεκριμένο. Αφήνοντας έτσι να εννοηθεί ότι το σύστημα ενίσχυσης των ΑΠΕ, έχει συζητηθεί και έχει εγκριθεί από τους Θεσμούς, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Ο ίδιος, τόνισε επίσης ότι ταυτόχρονα προωθείται ο εικονικός συμψηφισμός ενέργειας, σε πρώτη φάση στους δήμους, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στον πρωτογενή (αγροτικό) τομέα, ενώ το υπουργείο επιδιώκει να ενισχύσει την παραγωγή θερμότητας από ΑΠΕ (βιομάζα, γεωθερμία κλπ) τόσο μέσω του νέου επενδυτικού νόμου όσο και μέσω ΕΣΠΑ.

Τα ηλιοθερμικά

Ειδικότερα πάντως για τις ηλιοθερμικές μονάδες, τεχνολογία η οποία δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη στην Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες μεσογειακές χώρες (Ισπανία), ο κ. Βερροιόπουλος τόνισε ότι τα χαρακτηριστικά των μονάδων αυτών, μπορούν να δώσουν λύση στα προβλήματα που προκαλούν οι ιδιομορφίες των νησιωτικών συστημάτων, όπου δημιουργούνται ανάγκες για αποθήκευση ενέργειας.

Οι ελεγχόμενοι σταθμοί ΑΠΕ, όπως οι ηλιοθερμικοί, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα, έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν σε συνεχή βάση με δυνατότητα ικανοποιητικής πρόβλεψης της παραγωγής τους, να αποθηκεύουν ενέργεια και να την αποδίδουν στο σύστημα όταν υπάρχει ανάγκη ισχύος ή ανάγκη μείωσης του κόστους παραγωγής ενέργειας του συστήματος. Χώρες δε, όπως η Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Κύπρος, λόγω των υψηλών ποσοστών άμεσης ακτινοβολίας, αποτελούν πρόσφορες χώρες της ΕΕ για την εγκατάσταση ηλιοθερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.

Σημειώνεται ότι η Ισπανία αποτελεί σήμερα την χώρα της ΕΕ με την μεγαλύτερη εγκατεστημένη ισχύ ηλιοθερμικών σταθμών. Στην Ελλάδα πρόσφατες υπουργικές αποφάσεις τροποποίησαν το καθεστώς λειτουργίας των μονάδων αυτών στα νησιά, προκειμένου να καταστεί βιώσιμη η λειτουργία παρόμοιων μονάδων. Έτσι, παρά το υψηλό κόστος εγκατάστασης των τεχνολογιών αυτών, η απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων είναι της τάξης του 9-10%, ποσοστό που θεωρείται αποδεκτό από τους επενδυτές, για περιοχές με υψηλό δυναμικό άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας, και για εμπορικά δοκιμασμένες τεχνολογίες, όπως αυτή των παραβολικών κατόπτρων, ηλιακού πύργου και παραβολικών πιάτων.

Στην Ελλάδα έχει χορηγηθεί ένας σημαντικός αριθμός αδειών παραγωγής ενώ ήδη 2 εξ αυτών, συνολικής ισχύος 120 μεγαβάτ στην Κρήτη, βρίσκονται σε ώριμο σχετικά στάδιο υλοποίησης. Οι σταθμοί αυτοί εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν την επάρκεια ισχύος του συστήματος και θα οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των ΑΠΕ και μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων.

Επιπλέον, ειδικά για την Κρήτη, τα έργα αυτά κρίνονται αναγκαία εάν αναλογιστεί κανείς ότι ήδη από το 2019, λόγω της ανάγκης περιορισμού των εκπεμπόμενων ρύπων, αρκετές θερμικές μονάδες του νησιού θα πρέπει να περιορίσουν σημαντικά τη λειτουργία τους. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι υποστηρίζεται η ένταξη των συστημάτων αυτών σε ευρωπαϊκά προγράμματα ενισχύσεων και ήδη δύο έργα έχουν ενταχθεί σε αντίστοιχα προγράμματα.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση