Κέντρο ενημέρωσης - κατάρτισης για τα κτήρια nZEB σχεδιάζει το ΕΙΠΑΚ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου (ΕΙΠΑΚ), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος FIT-TO-NZEB, στο οποίο συμμετέχει, αναζητά προς παραχώρηση υφιστάμενο κτήριο στο Λεκανοπέδιο Αττικής για τη δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης και Κατάρτισης για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτηρίων σύμφωνα με το πρότυπο των κτηρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEBs), που θα ισχύσει και στη χώρα μας από το 2021 (για τα δημόσια κτήρια από το 2019).

Το ΕΙΠΑΚ, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, θα χρηματοδοτήσει με δικούς του διαθέσιμους πόρους την δημιουργία του εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού του κέντρου, τον σχεδιασμό και την κατασκευή μοντέλων σε πραγματική κλίμακα πάνω στα οποία θα γίνεται πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων  και θα ενημερώνονται οι πολίτες για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στο κτήριό τους ώστε να ικανοποιεί τις συνθήκες ΝΖΕΒ. Στον χώρο του κέντρου θα γίνονται εκδηλώσεις, ημερίδες και σεμινάρια από το ΕΙΠΑΚ,  αλλά και οποιοδήποτε συνεργαζόμενο φορέα ή επιχείρηση του κλάδου των κατασκευών και ιδιαίτερα της ενέργειας το επιθυμεί και αποδέχεται το πλαίσιο λειτουργίας του κέντρου, πάνω σε θέματα που αφορούν τα κτήρια ΝΖΕΒ, τις τεχνολογίες εξοικονόμησης και παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και γενικότερα θέματα αειφόρου δόμησης. Στους χώρους του κέντρου θα μπορούν επιχειρήσεις του κλάδου να εκθέτουν σε μόνιμη βάση τα προϊόντα τους.

«Το κτήριο που αναζητούμε πρέπει να είναι επιφάνειας 500 -1.000 μ2 , κατά προτίμηση ενιαίος χώρος με ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 3.00m, άμεσα αξιοποιήσιμο, με εύκολη πρόσβαση σε ΜΜΜ και παραχωρητέο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Δυνητικοί παραχωρητές μπορούν να είναι Δήμοι του Λεκανοπεδίου Αττικής, Δημόσιοι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας, Επιχειρήσεις του κλάδου υλικών και συστημάτων, Πάροχοι Ηλεκτρικής Ενέργειας, Εταιρείες Ενεργειακών υπηρεσιών, κοινωφελή ή άλλα Ιδρύματα και Ιδιώτες», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. 

Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος το ΕΙΠΑΚ παρακαλεί να επικοινωνήσετε μαζί του στο 211 4081109 ή το info@eipak.org

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση