Κέρδος στην πράσινη οικονομία

Η πράσινη επιχειρηματικότητα υποκινείται -όπως και κάθε δράση επιχειρηματικότητας- από την έννοια του κέρδους. Μόνο που στην περίπτωση της παραγωγής «καθαρών προϊόντων» επιτυγχάνεται η διατήρηση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων αλλά και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

Σύμφωνα με τον Michael Porter, οικονομολόγο στο Πανεπιστήμιο του Harvard, περιβάλλον και ανταγωνιστικότητα δεν είναι αντίθετες αλλά συμπληρωματικές έννοιες, όπου η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι βάρος, αλλά προϋπόθεση για υψηλή ανταγωνιστικότητα.

Η αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία αποτελεί έναυσμα για την ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων καθαρότερων τεχνολογιών. Οι προσπάθειες για λιγότερη ρύπανση και υψηλότερα κέρδη στοχεύουν συνεπώς προς την ίδια κατεύθυνση: την αποτελεσματικότερη χρήση των πρώτων υλών και τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού.

Για παράδειγμα οι γερμανικές επιχειρήσεις τηρούν τους στόχους της αυστηρής περιβαλλοντικής νομοθεσίας χωρίς αυτό να μειώνει την υψηλή τους ανταγωνιστικότητα. Πέρα από τα κίνητρα για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και καλύτερη εκμετάλλευση των πόρων, το κόστος για την προσαρμογή των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αποδείχθηκε αμελητέο συγκρινόμενο με το κόστος για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού.

Πρασινη…αυτοδιοίκηση

Η πράσινη επιχειρηματικότητα είναι ένας τομέας, στον οποίο μπορούμε να δούμε να ενεργοποιούνται οι αυτοδιοικήσεις πρώτου και δεύτερου βαθμού, οι ομάδες παραγωγών, οι συνεταιρισμοί και οι οργανώσεις των καταναλωτών, διαμορφώνοντας έτσι ένα νέο πλαίσιο προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Σε αυτό το πλαίσιο έχει θέση και μια νέα εμπορευματική σχέση και δυναμική, που διαμορφώνει μια καινούργια αγορά. Επίσης τα πανεπιστήμια, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις αλλά και οι συναφείς εταιρείες δραστηριοποιούνται στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας, σε διάφορους ερευνητικούς τομείς και προγράμματα παρακολούθησης.

Σε ορισμένους άλλους τομείς ενεργοποιούνται οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (μόνες τους ή σε εταιρικά σχήματα), οι διαχειριστικοί φορείς των προστατευόμενων περιοχών και ακόμη και το ίδιο το κράτος. Ενδεικτικά παραδείγματα πράσινης επιχειρηματικότητας είναι η παραγωγή και πώληση πιστοποιημένων προϊόντων της προστατευόμενης περιοχής, π.χ. αγροτικά προϊόντα από περιοχές natura, η παραγωγή και πώληση προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, οι δραστηριότητες οικοξενάγησης.

Επίσης είναι η ενοικίαση και πώληση εξοπλισμού για τουριστικές δραστηριότητες στην προστατευόμενη περιοχή, η παραγωγή και εμπορία τουριστικών αναμνηστικών, και η παραγωγή και προώθηση οπτικοακουστικού υλικού προβολής της περιοχής και ειδικών θεμάτων.

Τέλος άλλες κατηγορίες πράσινης επιχειρηματικότητας είναι οι ρυθμιστικές υπηρεσίες πρόσβασης στις οικοπεριοχές, οι τοπικές παραδοσιακές επαγγελματικές δραστηριότητες η αειφορική παραγωγή ενέργειας μικρής ή μεγαλύτερης κλίμακας και η δημιουργία και αξιοποίηση υποδομών ανάδειξης προστατευόμενων περιοχών.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!