Κέρκυρα: 713.000 ευρώ για ανακύκλωση χαρτιού

Την ένταξη στο ΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 της πράξης «Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμου χαρτιού (εκτός συσκευασιών) Δήμου Κέρκυρας», προϋπολογισμού 713.000 ευρώ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Η πράξη «Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμου χαρτιού (εκτός συσκευασιών) Δήμου Κέρκυρας» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5007734.

Το επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης, η οποία προτείνεται για εγγραφή στο ΠΔΕ, ανέρχεται σε 713.000 ευρώ.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην προμήθεια κίτρινων κάδων χωριστής συλλογής για χαρτί – χαρτόνι, εκτός συσκευασιών (π.χ. εφημερίδες, χαρτόνι, χαρτοκιβώτια, επιστολόχαρτα, περιοδικά, κατάλογοι, βιβλία, ευχετήριες κάρτες κ.ά.) και απορριμματοφόρων για την αποκομιδή τους σε διακριτό ρεύμα.

Ειδικότερα, η πρόταση αφορά στην προμήθεια ΚΙΤΡΙΝΩΝ ΚΑΔΩΝ (500 των 1.100 lt και 1000 των 660 lt) με στόχο τη συμπλήρωση και δημιουργία κοινόχρηστου δικτύου κάδων διαλογής στην πηγή, σε συστάδες, καθώς και στην προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων (τύπου πρέσας 20 m3 και 16 m3 ) και ενός (1) ανοικτού φορτηγού συλλογής ανακύκλωσης των 5 m3 για την αποκομιδή τους, το οποίο θα συλλέγει το χαρτί από τους παραγωγούς (επιχειρήσεις –ξενοδοχεία – δημόσιες υπηρεσίες- εκπαίδευση κλπ. ) και θα το εκφορτώνει στα μεγάλα οχήματα.

Τα υπόλοιπα ρεύματα θα εξυπηρετούνται ως εξής:

•Βιοαπόβλητα (ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ) από την ενταγμένη πράξη στην ION 25 ¨Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων¨
•Γυαλί με ΜΠΛΕ ΚΩΔΩΝΕΣ της ΕΕΑΑ
•Συσκευασίες από : Χαρτί – Πλαστικό – Μέταλλα ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΣ) από κάδους της ΕΕΑΑ (1.400 κάδοι περίπου)
•Λοιπά από τους υφιστάμενους ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ του Δήμου ( 3.500 κάδοι περίπου ) και αναπτύσσεται πλήρως το δίκτυο Διαλογής στην Πηγή σε όλο τον Δήμο Κέρκυρας.

Τα συλλεγόμενα ανακυκλώσιμα θα οδηγούνται προς περαιτέρω επεξεργασία και ανάκτηση στο ΚΔΑΥ Τεμπλονίου ή σε άλλο αδειοδοτημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

Η ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η 30/06/2020. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση