Καθαρότερες θαλάσσιες μεταφορές με πράσινα πλοία και λιμάνια ζητούν οι ευρωβουλευτές

Η μετάβαση των θαλάσσιων μεταφορών στην κλιματική ουδετερότητα θα πρέπει να συνοδεύεται από σημαντική μείωση των εκπομπών, καθαρούς λιμένες και απαγόρευση της χρήσης βαρέος μαζούτ.
Το ψήφισμα σχετικά με τα τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα για αποδοτικότερες και καθαρότερες θαλάσσιες μεταφορές, το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με 453 ψήφους υπέρ, 92 ψήφους κατά και 154 αποχές την Τρίτη, σημειώνει ότι η διεθνής ναυτιλία εκπέμπει περίπου 940 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως και ευθύνεται για το 2,5% περίπου των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι οι εκπομπές αυτές προβλέπεται να αυξηθούν σημαντικά εάν δεν ληφθούν ταχέως μέτρα για την ελάττωσή του. Ως εκ τούτου, υποστηρίζουν την επίτευξη της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα για τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών έως το 2050, η οποία θα πρέπει να στηριχθεί με κατάλληλη χρηματοδότηση, έρευνα και καινοτομία στον τομέα των καθαρών τεχνολογιών και καυσίμων.

Λιγότερες εκπομπές και περισσότερα εναλλακτικά καύσιμα

Στο πλαίσιο των προσπαθειών απαλλαγής από τα ορυκτά καύσιμα, το εγκριθέν κείμενο σημειώνει το προηγούμενο κάλεσμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς τις ναυτιλιακές εταιρείες να επιτύχουν μείωση των εκπομπών κατά 40% έως το 2030 και την ένταξη των θαλάσσιων μεταφορών στα συστήματα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ.Ο έλεγχος των εκπομπών δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στις εκπομπές CO2, τονίζουν οι ευρωβουλευτές, υπογραμμίζοντας επίσης την επείγουσα ανάγκη για να δημιουργηθούν περιοχές ελέγχου των εκπομπών θείου και αζώτου στη Μεσόγειο για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, μέτρο το οποίο θα μπορούσε να επεκταθεί σε όλες τις θάλασσες της ΕΕ.

Προκειμένου να επιτευχθούν σημαντικές μειώσεις των εκπομπών από τη ναυτιλία, το ψήφισμα ζητεί να καταργηθεί σταδιακά η χρήση βαρέος μαζούτ στα πλοία και εκφράζει τη λύπη του για τη στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ ορυκτών πηγών ενέργειας, οι οποίες τυγχάνουν ευνοϊκότερης φορολογικής μεταχείρισης στην ευρωπαϊκή αγορά, και καθαρών εναλλακτικών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές.

Οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να αναλάβει δράση για την κατάσταση αυτή και να παράσχει κίνητρα, μεταξύ άλλων μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων, για την προώθηση της χρήσης εναλλακτικών λύσεων αντί των βαρέων καυσίμων. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο και οι σχετικές υποδομές θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία από τις μεταβατικές τεχνολογίες προς εναλλακτικές λύσεις μηδενικών εκπομπών στον τομέα της ναυτιλίας, προσθέτουν.

Φιλικότερα προς το περιβάλλον λιμάνια και πλοία

Η μείωση των επιπτώσεων της ναυτιλίας στην ποιότητα του αέρα και στην υγεία των πολιτών απαιτεί επίσης χαμηλότερες εκπομπές στους λιμένες. Ως εκ τούτου, οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να καταρτίσει στρατηγική για τους «λιμένες μηδενικών εκπομπών», να στηρίξει τη χρήση της χερσαίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από καθαρές πηγές και να προτείνει κανόνες που θα προωθούν τη μηδενική ρύπανση κατά την ελλιμενισμό. Καλούν επίσης την Επιτροπή να αναλάβει ταχεία δράση για τη ρύθμιση της πρόσβασης στους λιμένες της ΕΕ για τα πλέον ρυπογόνα πλοία βάσει του πλαισίου της οδηγίας για τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα.

Το ψήφισμα επισημαίνει επίσης άλλα μέτρα που θα μπορούσαν να συμβάλλουν σημαντικά στην απαλλαγή του τομέα από τις εκπομπές άνθρακα και να προωθήσουν την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση των λιμένων και των πλοίων, η βελτιστοποίηση της ταχύτητας των πλοίων, η καινοτομία στην υδροδυναμική και η εισαγωγή νέων μέτρων πρόωσης αποτελούν λίγες μόνο δράσεις που οι ευρωβουλευτές επιθυμούν να διερευνηθούν περαιτέρω από την Επιτροπή, τους πλοιοκτήτες και τους εφοπλιστές.

 

Το κείμενο που εγκρίθηκε (27.04.2021)
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Φάκελος διαδικασίας
Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ - «Decarbonising maritime transport» (Οκτώβριος 2020, στα αγγλικά)
Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση