Καθορισμός όρων και περιορισμών για την περιβαλλοντική προστασία της Σκύρου και των γύρω νησίδων

Μέτρα προστασίας και διασφάλισης της βιοποικιλότητας της Σκύρου (ΦΕΚ 2TΔ/23/01/2018) θεσμοθετήθηκαν με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, που αφορά στον «Καθορισμό όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου σε χερσαία και υδάτινα τμήματα της Σκύρου και των γύρω νησίδων του ∆ήμου Σκύρου και της Νήσου Πρασούδας του ∆ήμου Κύμης - Αλιβερίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας».

Τα μέτρα αυτά βασίζονται στα αποτελέσματα προγράμματος LIFE, που υλοποιήθηκε από τον Δήμο Σκύρου σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) και το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), στο πλαίσιο του οποίου εκπονήθηκε Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα της Σκύρου (ΣΔΒ) που αφορά το νησί της Σκύρου και τις ακατοίκητες νησίδες γύρω από αυτό.

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, η απόφαση έχει ως σκοπό τον καθορισμό μέτρων προστασίας της φύσης σε χερσαία και υδάτινα τμήματα νήσου Σκύρου και των γύρω νησίδων του ∆ήμου Σκύρου και της Νήσου Πρασούδας του ∆ήμου Κύμης- Αλιβερίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, που διακρίνονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική και παιδαγωγική τους αξία, κατά ζώνες Α και Β.

Ειδικότερα, αναφέρει η απόφαση, επιδιώκεται η προστασία των οικολογικών λειτουργιών της προστατευόμενης περιοχής, καθώς και η διαχείριση και διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων (οικοτόπων, ειδών και των ενδιαιτημάτων τους) που απαντώνται σε αυτή.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, ΕΔΩ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση