Καινοτόμα φίλτρα made in Θεσσαλονίκη θα δεσμεύουν τους ρύπους που εκπέμπουν τα πλοία

του Νίκου Αβουκάτου

Ένα καινοτόμο, συμπαγές σύστημα μεμβρανών, για τη δέσμευση οξειδίων αζώτου, οξειδίων θείου και διοξειδίου του άνθρακα στη ναυσιπλοΐα κατασκευάζεται από ομάδα ερευνητών στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο ερευνητικού έργου MemCCSea που συντονίζει το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών συντελεί σημαντικά στην παγκόσμια ανθρωπογενή έκλυση αερίων και σωματιδιακών ρύπων. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, οι εκπομπές καυσαερίων από πλοία συμβάλλουν στο 15% των παγκόσμιων εκπομπών οξειδίων αζώτου (NOx) και στο 3-7% των αντίστοιχων εκπομπών οξειδίων θείου (SOx).

Σύμφωνα με τον Δρ. Γεώργιο Σκεύη, Ερευνητή του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ και συντονιστή του έργου ΜemCCSea, «η ναυτιλιακή βιομηχανία συνεισφέρει σημαντικά στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Επί του παρόντος, το ποσοστό συνεισφοράς ανέρχεται στο 3% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αναμένεται ότι θα αυξηθεί κατά 20 – 50% έως το έτος 2050. Καθώς ο τομέας της ναυτιλίας αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς - με την ελληνική ναυτιλία να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο - η επιβολή μέτρων πρόληψης των αντίστοιχων περιβαλλοντικών επιπτώσεων κρίνεται αναγκαία».

Για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία (MARPOL 73/78), έχουν θεσπιστεί, μεταξύ άλλων, περιορισμοί στις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), και τον  Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοΐας (IMO), μέσω της Διεθνούς Σύμβασης.

Σύμφωνα με τους Δρ. Χημικούς Μηχανικούς  Δημήτριο Κουτσονικόλα και Ακριβή Ασημακοπούλου, μελών της ερευνητικής ομάδας του έργου, ως απάντηση στις μεγάλες τεχνολογικές προκλήσεις που απαντώνται στον τομέα της αντιμετώπισης της ρύπανσης από τη ναυτιλία, το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός καινοτόμου, συμπαγούς συστήματος μεμβρανών για τη δέσμευση οξειδίων αζώτου, οξειδίων θείου και διοξειδίου του άνθρακα στη ναυσιπλοΐα.

«Οι ειδικές συσκευές μεμβρανών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου MemCCSea εμφανίζουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις συμβατικές τεχνολογίες, όπως σημαντικά υψηλότερη απόδοση και πολύ μικρότερο όγκο, ζητήματα που είναι καίριας σημασίας στο χώρο της ναυσιπλοΐας», σημείωσε ο κ. Κουτσονικόλας.

«Στόχος είναι πριν το τέλος του έργου η τεχνολογία να είναι έτοιμη να δοκιμαστεί σε πιλοτικό επίπεδο», τόνισε ο κ. Σκεύης.

Το έργο αποτελεί σύμπραξη κορυφαίων πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ υπό τον συντονισμό του ΕΚΕΤΑ και θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2022.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση