Καινοτόμες πρακτικές για την σωστή διαχείριση των ελαιώνων

Ενημερωτικές ημερίδες με θέμα “Μέθοδοι βιώσιμης διαχείρισης για την ελαιοκαλλιέργεια” διοργανώνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων και το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας, στις Περιφερειακές Ενότητες Χαλκιδικής, Πιερίας και Σερρών στις 11,12,13, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013.

 Οι ενημερωτικές ημερίδες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης   “Εκπαίδευση φορέων της ελαιοκομίας σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας σε καινοτόμες πρακτικές για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις από την αλλαγή του κλίματος και να καλυφθούν οι απαιτήσεις της αγοράς.– Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας (SUB-IOC-TE 2/13 )”.

Η  συγκεκριμένη δράση αποτελεί  πρόταση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών  Χανίων που είχε υποβληθεί σε διεθνή προκήρυξη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου (IOC)  για την παροχή τεχνικής βοήθειας σε καλλιεργητές ελιάς και παραγωγούς ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς και κατάφερε να επιλεγεί μεταξύ πολλών άλλων προτάσεων και να εγκριθεί  για συγχρηματοδότηση από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου.

Η πρώτη ενημερωτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί  στις 11, 12 και 13 Νοεμβρίου 2013 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στον Πολύγυρο, η δεύτερη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013 στο Επιμελητήριο Σερρών και η τρίτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013 στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Τα θέματα που θα αναλυθούν  είναι τα εξής:

- Συστήματα διαχείρισης ελαιώνων

- Εγκατάσταση ελαιώνα

- Άρδευση της ελιάς

- Λίπανση ελαιώνα

- Κλάδεμα ελαιόδεντρων

- Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία ελιάς

- Επεξεργασία ελαιόκαρπου και  ποιότητα ελαιολάδου

- Παρασκευή επιτραπέζιων ελιών

- Οργανοληπτική μέθοδος επιτραπέζιας ελιάς

- Σχήματα πιστοποιημένης ποιότητας στην ελαιοκομία

- Εμπορία και προώθηση ελαιολάδου.

Ακολουθεί  το πρόγραμμα των ημερίδων:

 Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013

 08:30-08:50: Προσέλευση - Εγγραφές εκπαιδευομένων.

 08:50-09:00 Χαιρετισμοί 

Διαλέξεις:

09:00-09:30: “Συστήματα διαχείρισης ελαιώνων με έμφαση στην ολοκληρωμένη διαχείριση και στη βιολογική γεωργία” 

Εισηγητής: Δρ. Γ. Κουμπούρης, Ερευνητής Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων,  ΕΛΓΟ –‘‘ΔΗΜΗΤΡΑ’’.

 09:30-10:00:“Εγκατάσταση ελαιώνα: προσαρμογή στις εδαφο-κλιματικές συνθήκες και επιλογή κατάλληλων ποικιλιών με έμφαση στον τοπικό γενετικό πλούτο”

Εισηγητής: Δρ. Γ. Κουμπούρης, Ερευνητής Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων,  ΕΛΓΟ –‘‘ΔΗΜΗΤΡΑ’’.  

 10:00-10:15:  Διάλειμμα

 10:15-10:45 :  “Άρδευση της ελιάς. – Ποιότητα νερού”

Εισηγητής: Δρ. Κ. Χαρτζουλάκης, Ερευνητής Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων,  ΕΛΓΟ –‘‘ΔΗΜΗΤΡΑ’’.

 10:45-11:15:  “Λίπανση ελαιώνα”

Εισηγητής: Δρ. Γ. Ψαρράς, Ερευνητής Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων,  ΕΛΓΟ –‘‘ΔΗΜΗΤΡΑ’’. 

11:15-11:30: Διάλειμμα 

11:30-12:00:  “Κλάδεμα ελαιοδέντρων”

Εισηγητής: Δρ. Γ. Κουμπούρης, Ερευνητής Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων,  ΕΛΓΟ –‘‘ΔΗΜΗΤΡΑ’’

 12:00-13:00: Διάλειμμα

13:00:  Αναχώρηση για πρακτική άσκηση στον αγρό

16:30:  Λήξη πρακτικής άσκησης

 Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013

08:30:  Προσέλευση εκπαιδευομένων

 Διαλέξεις:

08:45-09:15: “ Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία της ελιάς”

Εισηγήτρια: Δρ. Κ. Βαρίκου, Επιστ. Συνεργάτης Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων,  ΕΛΓΟ –‘‘ΔΗΜΗΤΡΑ’’

 09:15-9:45 : “Επεξεργασία ελαιοκάρπου και ποιότητα ελαιολάδου”

Εισηγήτρια: Δρ.  Ευαγ. Στεφανουδάκη 

9:45-10:00: Διάλειμμα

 10:00-10:30: “ Παρασκευή επιτραπέζιων ελιών”

Εισηγήτρια: Δρ Χρ. Τάσσου, Ερευνήτρια Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων,  ΕΛΓΟ- “ΔΗΜΗΤΡΑ”

 10:30-11:00:  “Οργανοληπτική μέθοδος για την επιτραπέζια ελιά”

Εισηγήτής: Δρ. Τερτιβανίδης Κωνσταντίνος, Εθνικός panel leader, Προϊστάμενος Τμήματος  Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Π.Ε.  Χαλκιδικής 

11:00-11:30: “ Σχήματα πιστοποιημένης ποιότητας στην ελαιοκομία”

Εισηγητής: Δρ. Λ. Ζαρκάδας, Προϊστάμενος Δ/νσης Πιστοποίησης και Προδιαγραφών, Γενική Δ/νση Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, ΕΛΓΟ –‘‘ΔΗΜΗΤΡΑ’’

 11:30-11:45 :  Διάλειμμα

 11:45-12:15: “ Εμπορία και προώθηση ελαιολάδου”

Εισηγητές: Μ. Ράππου, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, π. Υπεύθυνη Τομέα Προώθησης ΔΣΕ

12:15-13:00:  Ελαφρύ γεύμα

13:00: Αναχώρηση για πρακτική άσκηση στον αγρό

16:30:  Λήξη πρακτικής άσκησης

 Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2013

 09:00-11:00: Τεχνική συνάντηση φορέων για τη σύνταξη τοπικού στρατηγικού σχεδίου αειφόρου ελαιοκομίας

 11:00-11:30:  Διάλειμμα

 11:30-13:30:  Συνέχεια τεχνικής συνάντησης

 14:00. Λήξη εργασιών εκπαίδευσης

  Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013  στις  Σέρρες και

 Παρασκευή 15  Νοεμβρίου 2013  στην Κατερίνη:

 8.15– 8.45:  Προσέλευση - εγγραφές

 8.45 - 9.00 : Χαιρετισμοί  κ.λπ.

 9.00-10.00: “Εγκατάσταση ελαιώνα, επιλογή κατάλληλων ποικιλιών, κλάδεμα, συστήματα διαχείρισης”

Εισηγητής: Δρ. Γ. Κουμπούρης, Ερευνητής Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων,  ΕΛΓΟ –‘‘ΔΗΜΗΤΡΑ’’

 10.00-10.30:  “Λίπανση ελαιώνα”

Εισηγητής: Δρ. Γ. Ψαρράς, Ερευνητής Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων,  ΕΛΓΟ –‘‘ΔΗΜΗΤΡΑ’’.

 10.30-11.00: “ Άρδευση ελαιώνα - Ποιότητα νερού”

Εισηγητής: Δρ. Κ. Χαρτζουλάκης, Ερευνητής Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων,  ΕΛΓΟ –‘‘ΔΗΜΗΤΡΑ’’.

 11.00-11.30:  Διάλειμμα

 11.30-12.00: “Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία ελιάς”

Εισηγήτρια: Δρ. Κ. Βαρίκου, Επιστ. Συνεργάτης Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων,  ΕΛΓΟ –‘‘ΔΗΜΗΤΡΑ’’

 12.30 -13.00: “Μετα-συλλεκτικοί χειρισμοί – διαχείριση αποβλήτων”

Εισηγητές: Γ. Κουμπούρης, Κ. Χαρτζουλάκης

 13.00 – 14.00:  “Ποιότητα ελαιολάδου”

Εισηγήτρια: Δρ. Ευαγ. Στεφανουδάκη

 14.00-15.00:  Ερωτήσεις – συζήτηση

15.00:  Τέλος ημερίδας

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!