Καινούργια σελίδα στη Μεσόγειο με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων

Σήμερα, αρμόδιοι Υπουργοί από όλη τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασαν ένα λεπτομερές Σχέδιο Δράσης που έθετε στο επίκεντρο την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ιχθυαποθεμάτων, διασφαλίζοντας παράλληλα και τη στήριξη της παραδοσιακής παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας. Το WWF καλωσορίζει την επίσημη αυτή δέσμευση που στοχεύει στην ενδυνάμωση της συμμετοχής των ψαράδων στην αποτελεσματική και βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων πόρων μέσα από την καταπολέμηση της συστηματικής υπεραλίευσης και την ορθή διαχείριση της αλιείας.

Η διήμερη Συνάντηση Κορυφής που οργανώθηκε στη Μάλτα στις 25 & 26 Σεπτεμβρίου από τη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM) με τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της κυβέρνησης της Μάλτας και του WWF, ολοκληρώθηκε με την υιοθεσία ενός Σχεδίου Δράσης για την Παράκτια Αλιεία στις περιοχές της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής, δημόσιες αρχές, ομάδες ψαράδων και ΜΚΟ παρουσίασαν τις προτάσεις τους για το πώς μπορεί να επιτευχθεί η βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών δραστηριοτήτων στη Μεσόγειο, μία περιοχή με πολύ μεγάλα ποσοστά υπεραλίευσης. Επίσης, ανακοινώθηκε ότι θα δημιουργηθεί μια ενεργή ομάδα «Φίλων της Παράκτιας Αλιείας», με πρωτοβουλία της Γενικής Επιτροπής για την  Αλιεία στη Μεσόγειο, του WWF και άλλων φορέων, στόχος της οποίας είναι να φέρει σε επαφή παράκτιους ψαράδες από όλη τη Μεσόγειο και να λειτουργήσει ως μια πλατφόρμα ενημέρωσης γύρω από τα θέματα αλιείας στην περιοχή, ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών.

«Από τους αρχαίους χρόνους, η αλιεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικονομία, την κοινωνία αλλά και τον ελληνικό πολιτισμό» δηλώνει ο Δημήτρης Καραβέλλας, Γενικός Διευθυντής του WWF Ελλάς, ο οποίος θα υπογράψει το συγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης ως πρόεδρος της Θαλάσσιας Μεσογειακής Πρωτοβουλίας του WWF. «Με το 93% των ιχθυαποθεμάτων που έχουν αξιολογηθεί στην περιοχή της Μεσογείου να είναι ήδη υπεραλιευμένα και να απειλούνται με εξαφάνιση, τώρα είναι η στιγμή να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για το καλό της Μεσογείου, της θάλασσάς μας και της κοινής μας ιστορίας» συμπληρώνει ο Δημήτρης Καραβέλλας.

Η στήριξη της παράκτιας αλιείας στο επίκεντρο - Το παράδειγμα των Β. Κυκλάδων

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που το WWF επικεντρώνεται στην προώθηση βιώσιμων πρακτικών στην παράκτια αλιεία. Με δεδομένο ότι η ΕΕ δεν έχει προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα υπεύθυνης διαχείρισης της παράκτιας αλιείας και ενώ η μείωση των ιχθυαποθεμάτων συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς, το WWF Ελλάς μαζί με τα άλλα 8 γραφεία WWF (Κροατίας, Σλοβενίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Τυνησίας, Τουρκίας και Αλγερίας), συμμετέχει στο πρώτο παν-Μεσογειακό πενταετές πρόγραμμα που με όχημα τη συνδιαχείριση, έχει ως απώτερο στόχο την βιώσιμη διαχείριση της παράκτιας αλιείας  και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των αλιέων. Η σημασία του προγράμματος αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι εννέα χώρες που συμμετέχουν σε αυτό αντιπροσωπεύουν πάνω από το 60% του Μεσογειακού παράκτιου στόλου.

Στο πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Θαλάσσιας Μεσογειακής Πρωτοβουλίας, συμμετέχουν παράκτιοι αλιείς από 21 περιοχές συνολικά, ενώ ειδικότερα στην Ελλάδα, το πρόγραμμα με τίτλο «Μετασχηματίζοντας την παράκτια αλιεία στις Β. Κυκλάδες», θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με ψαράδες από τα νησιά Τήνο, Τζια, Κύθνο, Σύρο και Άνδρο. Στόχος του προγράμματος είναι αφενός η προώθηση βιώσιμων πρακτικών στην παράκτια αλιεία με όχημα τη συνδιαχείριση και τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων και αφετέρου η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ψαράδων, είτε μέσω εναλλακτικών πηγών εισοδήματος (π.χ. αλιευτικός τουρισμός), είτε μέσω μιας σειράς εργαλείων για την αποτελεσματικότερη προώθηση του αλιεύματός τους στην αγορά.

«Το WWF δουλεύει εδώ και πολλά χρόνια μαζί με τους ψαράδες, τις τοπικές κοινωνίες, ΜΚΟ, επιστήμονες, διοίκηση και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να βρουν από κοινού λύσεις για την ανάκαμψη των ιχθυαποθεμάτων, την προστασία του θαλάσσιου πλούτου και τη στήριξη της παραδοσιακής αλιείας στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο», αναφέρει ο Δημήτρης Καραβέλλας.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  • Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «Μετασχηματίζοντας την παράκτια αλιεία στις Βόρειες Κυκλάδες»: Το WWF Ελλάς έχει ήδη θέσει τις βάσεις και έχει εισάγει τις έννοιες της βιωσιμότητας και της συνδιαχείρισης στη Σύρο και την Άνδρο μέσα από το πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE που διήρκησε από το 2013-2018. Οι στόχοι που θέτει το πρόγραμμα «Μετασχηματίζοντας την παράκτια αλιεία στις Βόρειες Κυκλάδες» θα επιτευχθούν μέσα από μία σειρά δράσεων που αφορούν τόσο στην αλιευτική δραστηριότητα στην περιοχή, των επιπτώσεών της στο θαλάσσιο οικοσύστημα, την κατάρτιση των αλιέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και την από κοινού προώθηση προτάσεων για μέτρα βιώσιμης διαχείρισης της παράκτιας αλιευτικής δραστηριότητας. Επίσης, θα συγκεντρωθούν στοιχεία για το εισόδημα των παράκτιων αλιέων της περιοχής και τη λειτουργία της προμηθευτικής αλυσίδας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο με στόχο να προωθηθούν συνεργασίες με επιχειρήσεις στην περιοχή όπου οι ψαράδες θα διοχετεύουν τα προϊόντα τους καθώς και μια σειρά από προωθητικές ενέργειες προς το ευρύ κοινό.
Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση