Και τα σχολεία της Βέροιας στο πρόγραμμα ανακύκλωσης βιβλίων και χαρτιού

Στο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Το χαρτί του μέλλοντος μας – Ανακύκλωση σχολικών βιβλίων και χαρτιού στα σχολεία», εντάχθηκε ο δήμος Βέροιας.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην οργανωμένη και συστηματική ανακύκλωση χαρτιού από την ίδια τη σχολική κοινότητα. Θα έχει πανελλαδική εμβέλεια και θα αναπτυχθεί σε τρεις διακριτές φάσεις (1η Μάιος – Ιούνιος, 2η Σεπτέμβριος – Οκτώβριος, 3η Νοέμβριος – Δεκέμβριος).

Το πρόγραμμα αφορά σχολικά και άλλα βιβλία που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, τετράδια και λευκό φωτοτυπικό χαρτί.

Το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού από τα σχολεία συμβάλλει ουσιαστικά στην ευαισθητοποίηση και την αφύπνιση της οικολογικής συνείδησης των μαθητών, στην ενδυνάμωση του εθελοντισμού καθώς και στην ενίσχυση του στοιχείου της ανταποδοτικότητας εφόσον το χρηματικό ποσόν που θα συγκεντρώνεται από το Πρόγραμμα της Ανακύκλωσης θα χρησιμοποιείται για να καλύπτει τις ανάγκες των σχολείων που συμμετέχουν. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα παρέχονται στην ιστοσελίδα http://www.myfuturemypaper.gr.

Τα σχολεία που έχουν έδρα στο Δήμο Βέροιας μπορούν να συμμετάσχουν εφόσον το επιθυμούν στο πρόγραμμα της πρώτης φάσης ανακύκλωσης που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2017.

Τα σχολεία αυτά καλούνται να επισκεφτούν έως τις 19 Μαΐου 2017, τη σελίδα τους στο publications.cti.gr, προκειμένου να δηλώσουν τη συμμετοχή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν με τις Δ/νσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ημαθίας.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση