Και όμως κάτι αλλάζει στην προστασία του περιβάλλοντος

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Μεταβάλλεται κάτι στη συμπεριφορά των επιχειρήσεων στο μεγάλο ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής;

Πόσο ευαισθητοποιημένες είναι οι επιχειρήσεις για το «περιβαλλοντικό αποτύπωμα» των δραστηριοτήτων τους; Υπάρχει τρόπος διασφάλισης έναντι πιθανής μόλυνσης;

Στα ερωτήματα αυτά δίνονται απαντήσεις από ορισμένα γεγονότα, που δεικνύουν πως η «φροντίδα» για το περιβάλλον αυξάνεται.

Όταν μία επιχείρηση, που εφαρμόζει τις κατάλληλες περιβαλλοντικές πρακτικές, καλείται να διαχειριστεί ένα ατύχημα ή μία κατάσταση ρύπανσης την οποία δεν είχε υπολογίσει, τότε προκύπτει ένα μεγάλο κόστος (πρόστιμα, αποζημιώσεις τρίτων, αποκατάσταση περιβάλλοντος κ.α.).

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν κάνει την εμφάνιση τους και στην ελληνική αγορά ασφαλιστικά προγράμματα, που προσφέρουν πλήρη κάλυψη απέναντι σε θέματα περιβαλλοντικής ρύπανσης. Τα προγράμματα αυτά δεν απευθύνονται μόνο σε χημικές βιομηχανίες, αλλά σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και ανεξαρτήτως μεγέθους των επιχειρήσεων.

Το κόστος από την ρύπανση του περιβάλλοντος μπορεί να μειωθεί στο ελάχιστο με τα νέα αυτά προγράμματα περιβαλλοντικής ευθύνης που προσφέρουν διευρυμένη κάλυψη, η οποία αφορά αποκατάσταση ή επαναφορά βιοποικιλότητας, έξοδα υπεράσπισης για την διερεύνηση, διευθέτηση και διακανονισμό καλυπτόμενων απαιτήσεων, δαπάνες πρόληψης ή μετριασμού των επιπτώσεων από συνθήκες ρύπανσης, ζημιά προκαλούμενη από αιφνίδιο ή σταδιακό περιστατικό ρύπανσης, κόστος καθαρισμού εγκαταστάσεων και σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές που προκαλούνται από συνθήκες ρύπανσης.

Εκτός από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια όμως υπάρχει και η αντιρρύπανση, η οποία αφορά στην πρόληψη & αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή, στη διαχείριση επικίνδυνων και ακίνδυνων στερεών αποβλήτων και στην ανακύκλωση, ανάκτηση και επεξεργασία.

Η εταιρεία Antipollution με έδρα τον Πειραιά προσφέρει παρόμοιες υπηρεσίες και πρόσφατα έθεσε σε λειτουργία μία μονάδα διαχείρισης μη επικινδύνων αποβλήτων και παραγωγής εναλλακτικού καυσίμου.

Στις εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν αξιοποιείται το υπόλειμμα που απομένει από τα στερεά απόβλητα μετά την διαλογή των ανακυκλώσιμων και του διαχωρισμού του οργανικού κλάσματος και οδηγείται σε ειδική γραμμή μηχανημάτων, τεμαχίζεται και περνά από ειδική επεξεργασία, ώστε να παραχθεί εναλλακτικό καύσιμο από μη επικίνδυνα απόβλητα, το οποίο διατίθεται σε κατάλληλα αδειοδοτημένους τελικούς αποδέκτες.

Η Antipollution, συμφερόντων του ομίλου αδελφών Βασιλειάδη, διαθέτει στις εγκαταστάσεις της χημικό εργαστήριο, προκειμένου να διασφαλίζεται τόσο η ποιότητα των εισερχομένων στην εγκατάσταση ρευμάτων αποβλήτων όσο και η συμμόρφωση του τελικά παραγόμενου προϊόντος με τις φυσικοχημικές παραμέτρους αποδοχής, όπως αυτές ορίζονται από τον τελικό αποδέκτη.

Η εταιρεία, που παρέχει υπηρεσίες υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, με ειδίκευση στην παραλαβή και διαχείριση στερεών αποβλήτων, προχώρησε στην νέα αυτή επένδυση με οδηγό την αξιοποίηση της τεχνολογίας «Ζero Waste».

Ο όμιλος της Antipollution διαθέτει ιδιόκτητο κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, όπου τα συλλεγμένα απορρίμματα διαχωρίζονται και συμπιέζονται, και το οποίο αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό μεταξύ των σημείων παραγωγής και της βιομηχανίας ανακύκλωσης.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση