«Καμπάνα» σε ενεργειακή επιθεωρήτρια από το ΥΠΕΝ

Την επιβολή χρηματικού προστίμου σε ενεργειακή επιθεωρήτρια, επειδή διενήργησε ενεργειακή επιθεώρηση και εξέδωσε ΠΕΑ σε κτηριακή μονάδα που εξαιρείται της έκδοσης, αποφάσισε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφουν Γ. Σταθάκης και Σ. Φάμελλος, βεβαιώθηκε στην Ενεργειακή Επιθεωρήτρια, Σ.Μ., ότι προέβη σε άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ν.4409/2016, καθώς διενήργησε ενεργειακή επιθεώρηση και εξέδωσε το υπ’ αριθ. 116024/2017 Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης σε κτηριακή μονάδα που εξαιρείται της έκδοσης Π.Ε.Α., σύμφωνα με τα άρθρα 12 (παρ.6) και 4 (παρ.7δ) του Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42), υποπίπτοντας στην παράβαση του άρθρου 56, παρ.1, εδάφιο ζ του Ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α΄ 136).

Έτσι, το υπουργείο επέβαλε στη μηχανικό χρηματικό πρόστιμο ύψους 538 ευρώ. Το ποσό αυτό θα εισπραχθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και καταβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ και στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων 3739 (Κ.Α.Ε 3739) «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από δικαστήρια και δημόσιες γενικά αρχές».

Να σημειωθεί ότι κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, εντός προθεσμίας 40 ημερών από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45).

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση