ΚΑΠΕ: Ένταξη πέντε δήμων σε ευρωπαϊκό έργο για την Ενέργεια και το Κλίμα

Με το έργο BEACON - Bridging European and Local Climate Action, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας θα υποστηρίξει πέντε ελληνικούς δήμους για την περαιτέρω ανάπτυξη των Σχεδίων Δράσης τους για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Το BEACON, που χρηματοδοτείται από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας (BMU), στο πλαίσιο του προγράμματος European Climate Initiative (EUKI) στοχεύει στη σύνδεση δημοτικών φορέων από τη Γερμανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Πολωνία, τη Ρουμανία και την Τσεχική Δημοκρατία, που αναζητούν βιώσιμες λύσεις για την ανάπτυξη των πόλεών τους, αλλά αντιμετωπίζουν εμπόδια για να υλοποιήσουν τις ιδέες τους. Μέσω κοινών δράσεων μάθησης, δικτύωσης και προσαρμοσμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι εκπρόσωποι των Δήμων θα αποκτήσουν τεχνικές και διαδικαστικές δεξιότητες, που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν, να βελτιώσουν και να εφαρμόσουν μέτρα στον τομέα της οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Στη χώρα μας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας  επιλογής του έργου, θα συμμετάσχουν οι Δήμοι:

  1. Αγίου Δημητρίου (σε σύμπραξη με τον Δήμο Bottrop της Γερμανίας)
  2. Καλαμάτας
  3. Σύρου-Ερμούπολης
  4. Φαρσάλων
  5. Δωρίδας

Οι προβλεπόμενες δράσεις αφορούν:

Διακρατικά εργαστήρια ανταλλαγής εμπειρίας μεταξύ Δήμων με τη συμμετοχή ειδικών, που θα δώσουν νέα ώθηση στις δημοτικές δράσεις στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας και άλλων σχετικών θεμάτων.

Οι ελληνικοί δήμοι θα μετέχουν, από κοινού με Δήμους της Πορτογαλίας, σε 6 Περιφερειακά εργαστήρια, που θα λάβουν χώρα εναλλάξ στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα.

Εξατομικευμένη καθοδήγηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες από εμπειρογνώμονες, που θα εξοπλίσουν τους δήμους με τεχνικές και διαδικαστικές δεξιότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη και εφαρμογή τοπικών μέτρων χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Δύο Ευρωπαϊκά Δημοτικά Συνέδρια, που θα συγκεντρώσουν εκπροσώπους από το τοπικό, το περιφερειακό και το εθνικό επίπεδο, για να συζητήσουν στρατηγικές και προσεγγίσεις την κλιματική δράση και το ρόλο των Δήμων σε διακρατικό επίπεδο, αλλά και για να συνεργαστούν με τους Ευρωπαίους συναδέλφους σε εποικοδομητικό κλίμα.

Διμερείς συνεργασίες πόλεων (Climate Partnerships), που θα ενισχύσουν το πνεύμα της συνεργατικότητας και θα καταστήσουν την ανάπτυξη σχεδίων δράσης για το κλίμα ένα κοινό έργο.  Στην Ελλάδα ο Δήμος Αγίου Δημητρίου θα συνεργαστεί με τον Δήμο Bottrop της Γερμανίας.

 

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση