ΚΑΠΕ: Περιφερειακά σχέδια για θέρμανση και ψύξη από ΑΠΕ

Στην Ευρώπη, το ανεκμετάλλευτο δυναμικό για θέρμανση και ψύξη από ΑΠΕ παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία έτη τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και οι εθνικές κυβερνήσεις προωθούν συντονισμένα την αξιοποίησή του. Σύμφωνα με το ΚΑΠΕ, αποφασιστικό ρόλο στην αύξηση της εκμετάλλευσης του δυναμικού αυτού διαδραματίζουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές και συνεπώς η ανάγκη για την τεχνική υποστήριξη τους, κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή των περιφερειακών σχεδίων για θέρμανση και ψύξη από ΑΠΕ, είναι επιτακτική.

Το ευρωπαϊκό έργο RESH/CSPREAD –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη»-, στο οποίο συμμετέχει το ΚΑΠΕ, υποστηρίζει τις τοπικές- περιφερειακές αρχές στη διαδικασία αυτή και προβλέπει την ανάπτυξη πιλοτικών σχεδίων για θέρμανση και ψύξη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε έξι ευρωπαϊκές περιφέρειες: Καστίλλη και Λεόν (Ισπανία), Εμίλια Ρομάνια (Ιταλία), Ρίγα (Λετονία), Ροδόπη (Βουλγαρία), Δυτική Μακεδονία (Ελλάδα) και Σάλτσμπουργκ (Αυστρία). Οι συγκεκριμένες περιφέρειες αντιπροσωπεύουν βασικές κλιματικές ζώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις χώρες της Μεσογείου. Ωστόσο, τα σχέδια αυτά μπορούν δυνητικά να εφαρμοσθούν και στις υπόλοιπες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την εξασφάλιση της συμμετοχικής διακυβέρνησης κατά τη διαδικασία κατάρτισης των σχεδίων και τη βελτίωση της συνεργασίας τοπικών, περιφερειακών και εθνικών ενδιαφερόμενων μερών προβλέπεται, σε κάθε περιοχή, η δημιουργία Εθνικών Επιτροπών Διακυβέρνησης που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη, αποδοχή και εφαρμογή των σχεδίων σε κάθε περιφέρεια.

Κατά την υλοποίηση του έργου, θα αξιολογηθούν οι διαθέσιμες καλές πρακτικές, πολιτικές και μέτρα υποστήριξης των ΑΠΕ για θέρμανση και ψύξη σε όλη την Ευρώπη, θα δρομολογηθεί η ανάπτυξη αντίστοιχων περιφερειακών χαρτών δυναμικού, ενώ θα αξιοποιηθούν εργαλεία σχεδιασμού, όπως η ανάλυση κόστους-οφέλους των σχετικών τεχνολογιών. Τέλος, προβλέπονται ειδικές δράσεις ενίσχυσης δομών και ανάπτυξης ικανοτήτων.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου:

www.res-hc-spread.eu

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση