Κατάρτιση τεχνιτών για ανακαινίσεις υψηλής ενεργειακής απόδοσης και νέα nZEBs

H εθνική δράση BUILD UP Skills UPSWING αποσκοπεί στη διαμόρφωση εξειδικευμένων και κατάλληλα καταρτισμένων εργατών, τεχνιτών και εγκαταστατών ενεργειακών συστημάτων του κατασκευαστικού κλάδου, ικανών να υλοποιούν ανακαινίσεις υψηλής ενεργειακής απόδοσης και νέα “σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας” κτίρια. Στοχεύοντας στην αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων και την ενίσχυση των σχετικών γνώσεων και δεξιοτήτων τους, έχει αναπτύξει τα κατάλληλα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά και σχήματα πιστοποίησης προσόντων.

Η κοινοπραξία της δράσης BUILD UP Skills UPSWING, της οποίας συντονιστής εταίρος είναι το ΚΑΠΕ, ενώ συμμετέχουν το ΕΜΠ, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το ΤΕΕ, το ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ, το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ και ο ΕΟΠΠΕΠ, ανακοίνωσε πρόσφατα τα αποτελέσματα των εξετάσεων πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων των εργατοτεχνιτών τριών ειδικοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης.

Συγκεκριμένα, από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που πραγματοποιήθηκαν το διάστημα Δεκέμβριος 2016 – Ιανουάριος 2017, καταρτίστηκαν συνολικά 139 τεχνικοί μόνωσης, αλουμινοσιδηροκατασκευαστές και εγκαταστάτες - συντηρητές καυστήρων σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης ενέργειας στο αντικείμενο της εργασίας τους. Στη συνέχεια, οι 139 επαγγελματίες, που αποφοίτησαν επιτυχώς των προγραμμάτων κατάρτισης, συμμετείχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους Κανονισμούς Πιστοποίησης των Σχημάτων BUS UPSWING και διενεργήθηκαν από την TUV Hellas το διάστημα Ιούλιος – Αύγουστος 2017. Από αυτούς, 107 πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης: 20 τεχνικοί μόνωσης, 49 αλουμινοσιδηροκατασκευαστές και 38 εγκαταστάτες-συντηρητές καυστήρων.

Η επιτυχία της δράσης BUILD UP Skills UPSWING έθεσε βάσεις για την ευρείας κλίμακας – σε εθνικό επίπεδο - εφαρμογή και υλοποίηση των εν λόγω σχημάτων κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων που μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στους εθνικούς στόχους για εξοικονόμηση ενεργείας και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Σε αυτό συνεισέφεραν και οι δύο συναντήσεις διαβούλευσης με τους αρμόδιους κρατικούς, συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του έργου, μία τον Ιούλιο σχετικά με την δημιουργία κινήτρων για την ενίσχυση της ζήτησης για ειδικευμένους εργατοτεχνίτες, και μία τον Αύγουστο με αντικείμενο το σχεδιασμό χρηματοδοτικών εργαλείων/κινήτρων και άλλων μέτρων υποστήριξης των εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο με σκοπό την αναβάθμιση των προσόντων τους μέσω της συμμετοχής σε κατάλληλα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση