Κατάσταση της αγοράς και χρηματοδοτικά εργαλεία στο Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας της ΕΕ

Στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Δευτέρας τη χώρα εκπροσώπησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Αποστόλου, συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπο Κασίμη. Το Συμβούλιο παρακολούθησε και ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Αντώνης Μωϋσίδης.

Το Συμβούλιο επικεντρώθηκε κυρίως στα θέματα της κατάστασης της αγοράς καθώς και στα χρηματοδοτικά εργαλεία για την στήριξη του γεωργικού τομέα.

Ο κ. Αποστόλου, στην παρέμβασή του για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, σημείωσε τις δυνατότητές τους και τις προσπάθειες που γίνονται για την εκμετάλλευσή τους με στόχο την εξασφάλιση της απαραίτητης ρευστότητας και καλύτερης αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων. Τόνισε τους περιορισμούς που διαπιστώνονται στην πράξη λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η χώρα και το τραπεζικό σύστημα. Σημείωσε ότι, παρά ταύτα, έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για τη διαμόρφωση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων στην αγροτική ανάπτυξη ενώ αναφέρθηκε στην ειδική ομάδα εργασίας που εξετάζει το θέμα. Επεσήμανε δε την αντίθεσή του στο ενδεχόμενο μελλοντικής υποκατάστασης των ενισχύσεων στην γεωργία από τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων.

Στη συνέχεια ο κ. Αποστόλου, με αφορμή την συζήτηση για την κατάσταση της αγοράς, τόνισε τη σημασία του κτηνοτροφικού τομέα για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην ελληνική ύπαιθρο. Για το λόγο αυτό, ανέφερε, πρέπει να δοθούν κίνητρα στήριξης των κτηνοτρόφων. Επεσήμανε την ανάγκη αύξησης των κοινοτικών πόρων αποκλείοντας την επαναφορά των κρατικών ενισχύσεων. Αναφέρθηκε επίσης σε μεσοπρόθεσμα μέτρα, όπως στον ευρωπαϊκό μηχανισμό εποπτείας της γαλακτοπαραγωγής, στη καθιέρωση κώδικα δεοντολογίας στις εμπορικές σχέσεις, στις συλλογικές δράσεις των παραγωγών και στην υποχρεωτική επισήμανση της προέλευσης των γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων κρέατος, μέτρα που αναμένεται να συμβάλουν στη διαφάνεια και στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Επιπλέον, σημείωσε, η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για τη χορήγηση χαμηλότοκων δανείων και η ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού εργαλείου εξαγωγικών πιστώσεων, θα βοηθήσουν στην τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές.

αποστ

Ο Υπουργός τόνισε, επίσης, ότι η διεύρυνση του μέτρου της ιδιωτικής αποθεματοποίησης τυριών σε μόνιμη βάση, η υλοποίηση των νέων αλλά και έκτακτων προγραμμάτων προώθησης και η προστασία των συμφερόντων της Ένωσης κατά τις διαπραγματεύσεις της Επιτροπής με τις Τρίτες Χώρες είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για τη σταθεροποίηση της αγοράς. Επεσήμανε επίσης ότι όποια μέτρα αναληφθούν δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να οδηγήσουν στην «επιδότηση» της υπερπαραγωγής αλλά κυρίως στη διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα θέματα του Συμβουλίου, ο Υπουργός στήριξε το αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου για την απλοποίηση των ελέγχων σημειώνοντας ότι οι έλεγχοι είναι μεν απαραίτητοι για την προστασία του κοινοτικού προϋπολογισμού απαιτείται όμως εξορθολογισμός στον αριθμό και γραφειοκρατία των ελέγχων για την αποφυγή  των δυσλειτουργιών στη διοίκηση και την διασφάλιση της καλύτερης δυνατής χρήσης των δημόσιων πόρων.

Τέλος, ο Υπουργός αναφέρθηκε στις επιφυλάξεις που κατέθεσε η χώρα μας από κοινού με χώρες όπως η Ιταλία, Σλοβενία, Κύπρος, Πορτογαλία, Ρουμανία και Ισπανία  για το υβριδικό σύστημα επισήμανσης τροφίμων που εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι η εφαρμογή αυτού του συστήματος επιφέρει διακρίσεις και μπορεί να αποτελέσει αιτία απόρριψης από τους καταναλωτές τροφίμων υψηλής θρεπτικής αξίας καθώς και προβλήματα στην ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση