Καταδίκη της Ελλάδας για τον Ασωπό

Καταδικαστική είναι για την Ελλάδα η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων (ΕΕΚΔ) του Συμβουλίου της Ευρώπης για την περίπτωση της ρύπανσης του Ασωπού ποταμού με εξασθενές χρώμιο. Στην Επιτροπή είχε καταθέσει συλλογική προσφυγή πριν από δύο χρόνια η Διεθνής Ομοσπονδία Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καταγγέλλοντας ότι η Ελληνική Πολιτεία, αν  και γνώριζε το πρόβλημα καθώς είχαν διενεργηθεί δεκάδες αναλύσεις που εντόπιζαν υψηλές συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου, δεν έλαβε μέτρα για να προστατεύσει τους 200.000 κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Το Υπουργείο Υγείας μάλιστα είχε εκδώσει οδηγία για τη μη χρήση του νερού στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι το επιβαρυμένο με εξασθενές χρώμιο νερό που προερχόταν από γεωτρήσεις στην ευρύτερη περιοχή Οινοφύτων δεν πρέπει να προορίζεται για ανθρώπινη χρήση.Στην απόφαση της ΕΕΚΔ αναφέρεται ότι παραβιάστηκε και παραβιάζεται το δικαίωμά στην υγεία των κατοίκων της περιοχής, καθώς αν και είχε αναγνωρίσει η Πολιτεία τη ρύπανση και τους σοβαρούς κινδύνους για την υγεία από το εξασθενές χρώμιο, δεν έλαβε μέτρα για να απομακρύνει τον κίνδυνο και δεν εφάρμοσε προγράμματα για  την αντιμετώπιση της ρύπανσης και τις επιπτώσεις της στην υγεία. Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την διεκδίκηση αποζημιώσεων από τους κατοίκους λόγω βλαβών που πιθανώς προκλήθηκαν στην υγεία τους, οι οποίοι ωστόσο πρέπει να αποδείξουν το μέγεθος της ζημιάς που υπέστησαν.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι θεωρούν  ότι η συγκεκριμένη απόφαση είναι μια δικαίωση όλων όσων αγωνίζονται εδώ και χρόνια για την υγεία των κατοίκων και την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής του Ασωπού.

Ακόμη  επαναφέρουν τις προτάσεις τους  για:

θέσπιση ξεχωριστού, πανελλαδικού ορίου για το εξασθενές χρώμιο στο πόσιμο νερό στα επίπεδα του ανιχνεύσιμου

ολοκληρωμένο έλεγχο των βιομηχανιών της περιοχής, με επανεξέταση των αδειών που υπάρχουν και αναθεώρηση των κανόνων για την παροχή τέτοιων αδειών

πλήρη μελέτη προς διαλεύκανση του αν υπάρχει και σε ποιο βαθμό επιβάρυνση των παραγομένων στην εγγύς περιοχή αγροτικών προϊόντων από τοξικές ουσίες

διεπιστημονική μελέτη των επιπτώσεων στην υγεία από την έκθεση των πολιτών και των εργαζομένων της περιοχής στους ρύπους

συγκρότηση και υλοποίηση σχεδίου εξυγίανσης/οικολογικής αποκατάστασης των ρυπασμένων νερών και εδαφών της περιοχής με επιμερισμό του κόστους στους ρυπαίνοντες στη βάση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!