Κατακύρωση του διαγωνισμού για το φωτοβολταϊκό

Στην εταιρεία J&P ΑΒΑΞ ΑΕ κατακυρώνεται ο διαγωνισμός των εταιρειών ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΝΑ ΑΕ και ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ ΔΥΟ ΑΕ (100% θυγατρικών της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ) για τη «Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο φωτοβολταϊκών Σταθμών ονομαστικής ισχύος 39MW και 11MW αντιστοίχως, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας».

          Για την υπογραφή της Σύμβασης θα πρέπει προηγουμένως να εξευρεθεί η αναγκαία χρηματοδότηση που θα εξασφαλίζει την ικανοποιητική για την Επιχείρηση απόδοση του Έργου.

          Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά πάρκα στην Ευρώπη, συνολικής ισχύος 50 MW σε έκταση 2.000 στρεμμάτων εντός του λιγνιτωρυχείου της Μεγαλόπολης.

          Η ετήσια παραγωγή του έργου υπολογίζεται περίπου σε 70.000.000 κιλοβατώρες καθαρής ενέργειας, αρκετή για να καλύψει την ετήσια συνολική κατανάλωση 20% των νοικοκυριών του Νομού Αρκαδίας.

          Η λειτουργία του υπολογίζεται να συμβάλλει στην αποφυγή εκπομπής ρύπων διοξειδίου της άνθρακα (CO2) κατά 70.000 τόνους ετησίως και 250 τόνους διοξειδίου του θείου (SO2).

 

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!