Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου για το πρώην Αεροδρομίο Ελληνικού και το Πρόγραμμα "Ήλιος"

Κατατέθηκε, σήμερα, στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής "Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού - Πρόγραμμα "Ήλιος"
- Προώθηση της ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ)
- Κριτήρια αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)".
Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την προώθηση δύο μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων, τα οποία έχουν στόχο να  συμβάλουν αποτελεσματικά στην τόνωση της ανάπτυξης, στην ανάκτηση της χαμένης  ανταγωνιστικότητας, στην αύξηση των θέσεων εργασίας, στην αξιοποίηση των
συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου μας.

Το Πρόγραμμα «Ήλιος», στοχεύει στην δημιουργία μεγάλων υποδομών παραγωγής και εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την Ελλάδα προς άλλες, κυρίως βόρειες, Ευρωπαϊκές χώρες. Το πρόγραμμα αυτό έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει νέες επενδύσεις και κεφάλαια, να ενισχύσει την
εγχώρια βιομηχανία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και παραγωγής, κατασκευής,
εγκατάστασης και λειτουργίας φωτοβολταϊκών, να δημιουργήσει νέες θέσεις
εργασίας, να ενισχύσει την γεωστρατηγική θέση της χώρας μας αξιοποιώντας έναν
ανεξάντλητο φυσικό πόρο, την Ελληνική ηλιοφάνειας.
Το Πρόγραμμα «Ήλιος» έχει ως βάση δύο  ισχυρά ευρωπαϊκά νομοθετικά εργαλεία, την Οδηγία για την απελευθέρωση της  αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την Οδηγία για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η οποία ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο με αυτό το
νομοσχέδιο. Για την πλήρη υλοποίηση του προγραμμάτος, προϋποθέσεις είναι η
επέκταση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας – σήμερα η
Ελλάδα έχει τη δυνατότητα εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έως 3 GW, ενώ το «Ήλιος» προβλέπει τη δημιουργία υποδομών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο έως 10 GW – η διαμόρφωση
ενός πλαισίου διμερών ή ενιαίων τιμών για την εξαγώμενη ενέργεια και η ύπαρξη
φυσικού χώρου και θεσμικού πλαισίου στην Ελλάδα για τη δημιουργία των
επενδύσεων αυτών.

Για τις δύο πρώτες προϋποθέσεις η Ελληνική Κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή επαφή και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και άλλες χώρες μέλη της ΕΕ. Ενώ το σχέδιο νόμου επιχειρεί να καλύψει ένα μέρος από την τρίτη προϋπόθεση που είναι η διαμόρφωση ενός θεσμικού
πλαισίου που καθιστά εφικτή την υλοποίηση επενδύσεων και λειτουργία μεγάλων
υποδομών φωτοβολταϊκών, μέσα από απλοποιημένες και στοχευμένες διαδικασίες
αδειοδότησης. Παράλληλα, σημειώνεται το ΥΠΕΚΑ μέσω του ΟΚΧΕ έχει ξεκινήσει την
αποτύπωση σε Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα των εκτάσεων που είναι διαθέσιμες
από πλευράς δημοσίου για την χωροθέτηση μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων.

Όσον αφορά στην αξιοποίηση του πρώην  Αεροδρομίου Ελληνικού, το οποίο
αποτέλεσε κατά καιρούς, αντικείμενο πρωτοβουλιών και εξαγγελιών, προσδίδεται
για πρώτη φορά στο ακίνητο ενιαία και συνολική πολεοδομική και αναπτυξιακή  ταυτότητα, συμβατή με τον αναπτυξιακό του  προορισμό και τη μακρο-χωροταξική του ένταξη. Το σχέδιο νόμου δίνει ουσιαστική  αξία στο ακίνητο, ενώ θέτει αναγκαίους περιορισμούς, ώστε να εξασφαλιστεί ότι η
επένδυση πέρα από την οικονομική και αναπτυξιακή της διάσταση, θα αποδώσει
στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής χώρους αναψυχής και κοινωνικών
εξυπηρετήσεων.

Το μοντέλο ανάπτυξης της Ελληνικό ΑΕ για τον χώρο  του πρώην Αεροδρομίου και της παράκτιας ζώνης του Αγ. Κοσμά υποστηρίζεται από  το σχέδιο νόμου. Με βάση αυτό το μοντέλο ανάπτυξης προκύπτουν τα εξής μεγέθη  κατανομής του χώρου:

-δημόσιοι ανοιχτοί πράσινοι
χώροι 40% της συνολικής έκτασης

-ιδιωτικοί ανοικτοί πράσινοι
χώροι 20% της συνολικής έκτασης

-κάλυψη (αποτύπωμα κτιρίων) της
τάξης του 20% της συνολικής έκτασης

-δρόμοι και χώροι κυκλοφορίας
20% της συνολικής έκτασης

Το Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής που θα δημιουργηθεί  στο τμήμα του Πρώην Αεροδρομίου του Μητροπολιτικού Πόλου, θα έχει επιφάνεια έκτασης τουλάχιστον 2.000 στρεμμάτων, και θα περιλαμβάνει χρήσεις πρασίνου, ελεύθερων χώρων, αναψυχής, αθλητισμού, πολιτισμού,
κοινωφελών λειτουργιών και πρότυπων αστικών υποδομών.Επιπλέον, προβλέπεται ειδική διαχείριση του  παράκτιου μετώπου ορίζοντας μέγιστο συντελεστή κάλυψης 15% στο σύνολο της
έκτασης και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων τους δύο ορόφους και τα 10μ.
Υπάρχει, τέλος, ειδική πρόβλεψη για την προστασία των κατοίκων στα σύνορα με τους
όμορους Δήμους καθώς δεν επιτρέπεται η κατασκευή υψηλών κτιρίων εντός ζώνης 100
μέτρων από τα όρια του ακινήτου με εξαίρεση των τμημάτων επί της Λ.
Βουλιαγμένης και της Λ. Ποσειδώνος. Οι όροι αυτοί οδηγούν σε μία ήπια ανάπτυξη,
ακόμα και με τον προσαυξημένο συντελεστή, και παράλληλα δίνουν τη δυνατότητα να
ωφεληθεί το Πράσινο Ταμείο.
Το σχέδιο νόμου επιχειρεί την αξιοποίηση του ακινήτου με τρόπο που εξυπηρετεί και προωθεί αναπτυξιακούς, οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους, όπως την προσέλκυση επενδύσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την ανάδειξη της Αθήνας σε πόλο διεθνούς ακτινοβολίας. Ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού, μέσω της εκμετάλλευσης των κλιματικών πλεονεκτημάτων του
λεκανοπεδίου, ο νέος πόλος μπορεί να επαναπροσδιορίσει την Αθήνα ως τουριστικό
προορισμό για όλο το χρόνο. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται αύξηση των θέσεων εργασίας
και κύκλου εργασιών σε πολλούς κλάδους υπηρεσιών σε πολλές περιοχές της Αθήνας.

Με το τρίτο μέρος του νομοσχεδίου η Ελλάδα κάνει
ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την προώθηση της παραγωγής και χρήσης ενέργειας
από ανανεώσιμες πηγές, με τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τα
βιοκαύσιμα. Με το σχέδιο νόμου ολοκληρώνεται η ενσωμάτωση των Οδηγιών της ΕΕ
2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
και 2009/30/ΕΚ σχετικά με την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το νέο θεσμικό πλαίσιο ξεκαθαρίζει
το τοπίο σχετικά με τα είδη και τη χρήση βιοκαυσίμων και θέτει τα κριτήρια
αειφορίας σε βιοκαύσιμα και βιορευστά, δηλαδή τα όρια υποχρεωτικής μείωσης
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών και την
τήρηση αυστηρών περιβαλλοντικών κριτηρίων. Επιπλέον, προβλέπει τη δημιουργία
μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου της εφαρμογής των νέων κριτηρίων, με τη θέσπιση
κανόνων υπολογισμού των επιπτώσεων των βιοκαυσίμων, βιορευστών και των
συγκριτικών τους ορυκτών καυσίμων στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (κύκλου
ζωής).  Σχετικά με την κατάθεση το νομοσχεδίου ο Υπουργός
ΠΕΚΑ, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:“Καταθέτουμε,
σήμερα, στη Βουλή το νομοθετικό πλαίσιο για δύο μεγάλες αναπτυξιακές
πρωτοβουλίες, που μπορούν βοηθήσουν τη χώρα να αποκτήσει και πάλι προοπτική,
ώστε να επανακτήσουμε την χαμένη ανταγωνιστικότητα μας μέσα από επενδύσεις που
δημιουργούν δουλειές και φέρνουν πλούτο στη χώρα. Χρειαζόμαστε μεγάλα
αναπτυξιακά προγράμματα, για να δείξουμε σε όλους ότι η Ελλάδα βγαίνει από την
κρίση και δημιουργεί επενδυτικές ευκαιρίες που φέρνουν δουλειές και πλούτο στη
χώρα, μέσα από την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων”.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!