Καταχωρήστε τις δράσεις σας για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης (European Sustainable Development Week - ESDW), είναι μια πρωτοβουλία πανευρωπαϊκής εμβέλειας, η οποία πραγματοποιείται σε ετήσια βάση με στόχο την προώθηση και προβολή, σε κοινή ηλεκτρονική πλατφόρμα, έργων και εκδηλώσεων που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σε αυτή την κατεύθυνση, στο πλαίσιο της φετινής ESDW, η οποία θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 30 Μαΐου έως 5 Ιουνίου 2018, δημόσιοι φορείς, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώσεις, επιχειρήσεις, μη κυβερνητικοί οργανισμοί κ.ά. καλούνται να καταχωρήσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ESDW (www.esdw.eu) σχετικές δραστηριότητες, έργα και εκδηλώσεις που προτίθενται να διοργανώσουν το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Η ESDW 2018 θα εστιάσει σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες που συνδέονται με την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals - SDGs) των Ηνωμένων Εθνών, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των Ευρωπαίων πολιτών και για τους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης: οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί φέτος στους SDGs που θα αποτελέσουν αντικείμενο εθελοντικής εξέτασης του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών (High Level Political Forum - HLPF) του 2018, με θέμα: «Μετασχηματισμός προς βιώσιμες και ανθεκτικές κοινωνίες»:

  • Στόχος 6: Καθαρό Νερό και Αποχέτευση – Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους
  • Στόχος 7: Φτηνή και Καθαρή Ενέργεια – Διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε οικονομική, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους
  • Στόχος 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες - Δημιουργούμε ασφαλείς, προσαρμοστικές βιώσιμες πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς, χωρίς αποκλεισμούς
  • Στόχος 12: Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή – Διασφαλίζουμε τη βιώσιμη κατανάλωση και μεθόδους παραγωγής
  • Στόχος 15: Ζωή στη Στεριά - Προωθούμε τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων και δασών, καταπολεμούμε την ερημοποίηση, αναστρέφουμε την υποβάθμιση του εδάφους και της βιοποικιλότητας
  • Στόχος 17: Συνεργασία για τους Στόχους – Ενισχύουμε τα μέσα εφαρμογής και ανανεώνουμε την Παγκόσμια Συνεργασία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η ESDW διανύει φέτος το 4ο έτος υλοποίησής της, ενώ ενδεικτικά σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της ESDW 2017 πραγματοποιήθηκαν 4.031 καταχωρήσεις εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν σε 30 ευρωπαϊκές χώρες και προσέλκυσαν περίπου 360.000 συμμετέχοντες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την αρμόδια Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (τηλ.: 213 1513555, k.rempestekou@prv.ypeka.gr).

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση