Κιλκίς: Επί τάπητος η κατασκευή μονάδας βιομάζας στην Τέρπυλλο

Το θέμα της κατασκευής μονάδας παραγωγής ενέργειας από βιομάζα στη Δημοτική Ενότητα Κρουσσών στο Κιλκίς απασχόλησε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης, όπου και παρουσιάστηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου.

Συγκεκριμένα, η εισήγηση του δημάρχου Κιλκίς, Δημήτρη Σισμανίδη, στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς, τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016, επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αεριοποίηση βιομάζας του Μιχάλη Κάσδαγλη που προτείνεται να εγκατασταθεί στο υπ. αριθ. 2043 αγροτεμάχιο αγροκτήματος Τερπύλλου της Δημοτικής Ενότητας Κρουσσών» έχει ως εξής:

«Γενική περιγραφή του έργου

Η παρούσα εισήγηση αφορά την κατασκευή μονάδας παραγωγής ενέργειας από βιομάζα πλησίον του οικισμού Τερπύλλου, Δ.Ε. Κρουσσών, Δ. Κιλκίς, η οποία θα λειτουργήσει συνεργιστικά με άλλες τρεις όμοιες μονάδες στην ίδια περιοχή δυναμικότητας έκαστης 0.5MW, καθώς και δύο επιπλέον μονάδων στην ευρύτερη περιοχή (Ευκαρπία και Μεταξοχώρι/Γερακαριό) τις ίδιας Δημοτικής Ενότητας, έκαστης δυναμικότητας 1MW. (συνολική δυναμικότητα στην περιοχή 4.5MW)

Η μονάδα θα παράγει ετησίως 7,6 εκ. kWh ηλεκτρικής ενέργειας με μέγιστη ηλεκτρική ισχύ 938 kW και θερμική ισχύ 1.600 kW. Θα απασχολούνται μόνιμα 3-4 εργαζόμενοι και θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

Γεωγραφική θέση

Η μονάδα εμβαδού 660m2 πρόκειται να κατασκευαστεί εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού στο με αριθμ. 2043 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Τερπύλλου σε απόσταση 1332 μ. από τα όρια του οικισμού Τερπύλλου και 1402 μ. από την πλησιέστερη κατοικία. Το αγροτεμάχιο έχει πρόσβαση από αγροτική οδό, δεν διέρχεται μέσα ή πλησίον από αυτό ρέμα, τμήμα αυτού έχει χαρακτηριστεί ως δασική έκταση.

Οι υπόλοιπες τρεις μονάδες απέχουν 920μ., 905μ. και 1420μ. αντίστοιχα από το οικισμό Τερπύλλου και είναι χωροθετημένες περιμετρικά αυτού. Οι αποστάσεις μεταξύ των μονάδων κυμαίνονται από 395 μ. έως 1755 μ.

Η περιοχή είναι κυρίως αγροτική – γεωργική και δεν έχει χαρακτηριστεί ως προστατευόμενη.

Τεχνική περιγραφή έργου – παραγωγικής διαδικασίας

Η τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσει η μονάδα είναι καινούργια στη χώρα μας άλλα χρησιμοποιείται επί σειρά ετών στην Ευρώπη. Εκμεταλλεύεται την αχρησιμοποίητη βιομάζα μιας περιοχής όπου βιομάζα νοούνται οι ενεργειακές καλλιέργειες, οι ιστοί δέντρων (κλαδιά) και φυτών (άχυρο), καθώς και πριονίδια-κατάλοιπα ξυλείας από βιομηχανική/βιοτεχνική χρήση, για την παραγωγή ενέργειας.

Η βιομάζα, υπό την μορφή θρυμματισμένων κομματιών ή πέλετ με μέγεθος <2cm, θα μεταφέρεται με φορτηγά στην παραγωγική μονάδα όπου θα αποθηκεύεται σε δύο (2) μεταλλικά σιλό. Τα σιλό τα οποία είναι τοποθετημένα εξωτερικά του κυρίως χώρου παραγωγής θα είναι κυλινδρικά 10μ. ύψους (ή 16.5μ. βάση της επισυναπτόμενης τομής) και διαμέτρου 8μ..

Μετά την αποθήκευσή της, η πρώτη ύλη, και εφόσον αποκτήσει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά (χαμηλή υγρασία) με τη χρήση ροής θερμών ρευμάτων στα σιλό, θα οδηγείται στους αεριοποιητές. Στους δύο (2) αεριοποιητές λαμβάνει χώρα μέσω πολλαπλών σταδίων η αποικοδόμηση – διάσπαση της οργανικής ύλης (βιομάζας) με αποτέλεσμα την παραλαβή του αερίου σύνθεσης (syngas) το οποίο αποτελείται από 15-20% υδρογόνο (Η2), 15-30% μονοξείδιο του άνθρακα (CΟ), 3% μεθάνιο (CH4), 10% διοξείδιο του άνθρακα (CΟ2), και 40-50% άζωτο (Ν2).

Το παραγόμενο αέριο σύνθεσης ακολουθεί μία πορεία διαμέσω πολλαπλών μηχανημάτων (κυκλώνες, εναλλάκτες θερμότητας, ηλεκτροστατικά φίλτρα και σακόφιλτρα) με στόχο να φιλτραριστεί και να ψυχθεί ώστε να απομακρυνθούν παραπροϊόντα της διεργασίας αεριοποίησης – κυρίως τέφρα και συμπυκνώματα. Το καθαρό πλέον αέριο σύνθεσης οδηγείται σε δεξαμενή αποθήκευσης δυναμικότητας 80m3 από την οποία θα τροφοδοτούνται οι δύο (2) μηχανές εσωτερικής καύσης για την παραγωγή ενέργειας.

Σε περίπτωση υπερπαραγωγής αερίου σύνθεσης αυτό θα οδηγείται σε δαυλό καύσης.

Απόβλητα – Ρύπανση

Τα απόβλητα της μονάδας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα συνήθη αστικά απόβλητα και τα απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας.

Τα συνήθη απόβλητα στερεά και υγρά θα αποθηκεύονται σε προσωρινές θέσεις (κάδους και στεγανή δεξαμενή αντίστοιχα) και στην συνέχεια θα οδηγούνται στον ΧΥΤΑ Κιλκίς και στο βιολογικό καθαρισμό Κιλκίς

Τα απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας χωρίζονται επιμέρους σε στερεά και σε αέρια. Στερεά απόβλητα είναι η τέφρα (730 tn/έτος), η πίσσα (0,2 tn/έτος), ποσότητες λιπαντικών ελαίων (6tn/έτος) και συμπυκνωμάτων (19.71tn/έτος), και η άμμος της κλίνης (5tn/έτος). Μέρος των αποβλήτων χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες ουσίες. Στο σύνολο τους θα παραλαμβάνονται και θα διαχειρίζονται από την εταιρεία INTERGEO εκτός από τα λιπαντικά έλαια που θα διαχειρίζονται από την ΕΝΔΙΑΛΕ. Αέρια απόβλητα, είναι οι εκπομπές καυσαερίων από τις μηχανές εσωτερικής καύσης και των πυρσών καθώς και μικροποσότητα ιπτάμενης τέφρας.

Επιπλέον των ανωτέρω ως απόβλητο μπορεί να χαρακτηριστεί και η μη ανακτώμενη ποσότητα ενέργειας από την παραγωγική διαδικασία η οποία είναι ποσοτικά σημαντική και απορρίπτεται/εκλύεται στο περιβάλλον.

Η ηχητική ρύπανση από την λειτουργία της μονάδας θα είναι μικρή και τοπικής φύσης.

Θέσεις – Απόψεις

Ακολουθούν προβληματισμοί που προέκυψαν μετά την επεξεργασία της υποβληθείσας περιβαλλοντικής μελέτης, λαμβάνοντας ταυτοχρόνως υπ’ όψιν και τις σωρευτικές επιπτώσεις από την κατασκευή πολλαπλών μονάδων στην περιοχή:

- Οι διαστάσεις και το μέγεθος των μονάδων αποθήκευσης βιομάζας – σιλό είναι ιδιαίτερα μεγάλες για την περιοχή καθώς σε αυτήν δεν υπάρχουν ψηλά κτήρια. Η κατασκευή σιλό ύψους 16.5m. και συνολικού εμβαδού 100 τ.μ. θα μπορούσε να αντιστοιχηθεί σε μέγεθος με μία πενταόροφη οικοδομή. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη δημιουργία πολλαπλών μονάδων στον εγγύτερο χώρο είναι σίγουρα ότι θα οδηγηθεί η περιοχή σε οπτική υποβάθμιση.

- Ως προέλευση της βιομάζας τροφοδοσίας της μονάδας περιλαμβάνονται μεγάλες ποσότητες από άχυρο και από κλαδέματα. Η απορρόφηση άχυρου από τη μονάδα θα έχει ως αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν οικονομικά οι κτηνοτρόφοι της περιοχής που θα αναγκάζονται πλέον να προμηθευτούν ζωοτροφές από αλλού. Αντίστοιχα τα κλαδέματα από τα δέντρα απορροφώνται συνήθως από τις τοπικές κοινότητες ως καυσόξυλα, απουσία των οποίων θα σημαίνει επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την τοπική κοινωνία.

- Οι προβλεπόμενες ενεργειακές καλλιέργειες αν και πολλά υποσχόμενες σε καμία περίπτωση δεν φτάνουν τις αποδόσεις της μελέτης και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι οικονομικά εφάμιλλες της παραγωγής σιταριού.

- Ως πηγή βιομάζας αναφέρονται καπλαμάδες και μοριοσανίδες. Λόγω της μορφής της πρώτης ύλης (μέγεθος <2cm) και του ελλιπούς κρατικού ελεγκτικού μηχανισμού δε διασφαλίζεται ότι η πρώτη ύλη δεν θα προέρχεται από επιβλαβή υλικά (π.χ. βερνικομένη βιομηχανική ξυλεία). Η χρήση τέτοιων υλικών θα δημιουργούσε τοξίνες και πτητικές ενώσεις επικίνδυνες για την υγεία.

- Η τέφρα που παράγεται στην μονάδα μέρος της οποίας χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο υλικό συλλέγεται σε πολύ υψηλό ποσοστό από τις διατάξεις καθαρισμού που προβλέπονται. Ωστόσο οι τιμές που παρατίθενται αφορούν σε βέλτιστη λειτουργία της μονάδας και με την προϋπόθεση συστηματικής συντήρησης του εξοπλισμού. Λόγω της αρνητικής εμπειρίας μη τήρησης των απαραίτητων υποχρεώσεων από τους υπευθύνους βιομηχανικών/βιοτεχνικών μονάδων η ελλιπής συντήρηση των μηχανημάτων θα οδηγούσε σε απόρριψη στο περιβάλλον σημαντική ποσότητας αιωρούμενης τέφρας ενώ ταυτοχρόνως θα αυξάνονταν και οι εκλυόμενοι λοιποί αέριοι ρύποι (SO2, NOX, CO) με την ταυτόχρονη παρουσία επιπλέον ρύπων (χλωριούχα, αμμωνιακά, βαρέα μέταλλα). Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την κατασκευή έξι (6) συνολικά μονάδων η πιθανή επιβάρυνση για την περιοχή θα ήταν σημαντική.

- Οι ποσότητες τέφρας οι οποίες θα απομακρύνονται καθημερινά από την μονάδα είναι σημαντικές (2tn/μέρα). Εάν δεν διασφαλιστεί ότι αυτές θα παραλαμβάνονται από την συνεργαζόμενη εταιρεία INTERGEO θα μπορούσαν να διατεθούν ανεξέλεγκτα στην γύρω περιοχή όπως συχνά (δυστυχώς) συμβαίνει.

- Η εκλυόμενη ποσότητα θερμικής ενέργειας από την μονάδα, και παρά τις πρακτικές ανάκτησης μέρους αυτής είναι υψηλή. Η ύπαρξη μίας μόνο μονάδας σε συνδυασμό με τα κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής ενδεχομένως να μην ήταν πρόβλημα αλλά η ταυτόχρονη ύπαρξη έξι (6) μονάδων ίδιας τεχνολογίας έχει ως αποτέλεσμα η συνολικά απορριπτόμενη ποσότητα θερμότητας να είναι σημαντική κάτι που ίσως επηρεάσει το μικροκλίμα της περιοχής. Η πρόβλεψη για εκμετάλλευση της περίσσειας θερμότητας σε θερμοκήπια και κτηνοτροφικές μονάδες δεν πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν μέχρι την εφαρμογή αυτών των λύσεων.

- Στο κομμάτι της αντιμετώπισης πιθανών ατυχημάτων και της ανάλυσης επικινδυνότητας (risk analysis & control) απουσιάζουν εντελώς οι περιπτώσεις της μη ορθής λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού και του πυρσού καύσης, καθώς και η περίπτωση της έκρηξης και της πυρκαγιάς στην δεξαμενή αποθήκευσης του αερίου σύνθεσης και στον μηχανολογικό εξοπλισμό.

- Οι επιπτώσεις που θα δημιουργούνταν από τις ανωτέρω περιπτώσεις, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ενδεχόμενο της σωρευτικής – αλυσιδωτής επίδρασης μεταξύ των μονάδων (το οποίο επίσης δεν εξετάζεται), στις υφιστάμενες κτηνοτροφικές μονάδες, στο γύρω περιβάλλον και ενδεχομένως στον οικισμό Τερπύλλου θα μπορούσαν να είναι σημαντικές. Ας σημειωθεί ότι το αέριο σύνθεσης είναι εκρηκτικότερο του φυσικού αερίου και με μεγαλύτερη ταχύτητα εξάπλωσης φλόγας.

- Στη μελέτη προβλέπεται η συστηματική παρακολούθηση των εκλυόμενων αέριων ρύπων αλλά δεν διευκρινίζεται πως θα γίνει αυτό, π.χ. σε πραγματικό χρόνο (real time) παρακολούθηση των καυσαερίων των μηχανών καύσεων με ειδικούς αισθητήρες ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της μονάδας οποιαδήποτε στιγμή. Επίσης δεν προβλέπεται μηχανισμός ελέγχου των ωρών λειτουργίας του πυρσού καύσης που εκλύει, βάση της περιβαλλοντικής μελέτης, αέριους ρύπους όταν αυτός λειτουργεί».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση