Κλείνει επιτέλους η περιβαλλοντική πληγή των ΜΑΒΕ

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Περατώνονται σταδιακά και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2018 οι εργασίες εξυγίανσης και αποκατάστασης των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδας (ΜΑΒΕ), μίας από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές «βόμβες» της χώρας.

Η αποκατάσταση του μεταλλείου αμιάντου της ΜΑΒΕ στο Ζιδάνι Κοζάνης είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα ανάλογης μορφής στη χώρα, ενώ ο στόχος είναι να μπορέσει να γίνει απορρύπανση από τον αμίαντο μίας μεγάλης περιοχής, προκειμένου να μην υπάρξουν και επιπτώσεις στη δημόσια υγεία.

Η εγκατάσταση των ΜΑΒΕ καταλαμβάνει έκταση 4,1 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ενώ βόρεια σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από τα μεταλλεία διέρχεται ο ποταμός Αλιάκμονας, από τον οποίο υδροδοτείται η Θεσσαλονίκη, αλλά και διάφορες αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Οι αποθέσεις αμιάντου σε 532 στρέμματα στο συγκεκριμένο μεταλλείο είχαν συγκεντρώσει 69 εκατομμύρια τόνους παραπροϊόντων αμιάντου σε τεράστιους σωρούς.

Τη χρονική αυτή περίοδο ολοκληρώνονται η συλλογή του αμιάντου, οι εργασίες καθαρισμού του, η αποξήλωση μηχανολογικού εξοπλισμού, η φυτοτεχνική αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου και η κατασκευή ΧΥΤΑΜ (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αμιάντου), καθώς και η έκδοση άδειας λειτουργίας του.

Στη συνέχεια απομένει η εναπόθεση-ενταφιασμός στον ΧΥΤΑΜ των συσκευασμένων υλικών, που περισυλλέγησαν από τους καθαρισμούς του αμιάντου.

Ο χώρος του ΧΥΤΑΜ που στεγανοποιήθηκε έχει έκταση περίπου 21 στρέμματα και περιλαμβάνει τον πυθμένα και τα πρανή του ΧΥΤΑΜ. Από αυτά τα 8,5 στρέμματα αφορούν την έκταση του ενεργού χώρου ΧΥΤΑΜ, που μπορεί να φιλοξενήσει ποσότητα αµιαντούχων αποβλήτων όχι μεγαλύτερη από 25.000 τόνους, προερχόμενων από τους ελεύθερους χώρους, τα κτίρια και τους βοηθητικούς χώρους των ΜΑΒΕ.

Για την έκδοση άδειας λειτουργίας του ΧΥΤΑΜ στο όνομα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που είναι και ο φορέας του έργου, εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο η έκδοση εγγυητικής επιστολής ενός εκατ. ευρώ.

Η εγγυητική υποβλήθηκε στην αρμόδια αρχή έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η ∆/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υ.Π.ΕΝ, όσο και στη ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, η οποία είναι η αρμόδια για την έκδοση της άδειας λειτουργίας.

Το έργο της αποκατάστασης των ΜΑΒΕ (με καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης την 18η Νοεμβρίου 2018) υλοποιείται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 04 – «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων – Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων», αρχικού προϋπολογισμού 17 εκατ. ευρώ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση