Κλιματική αλλαγή: Το Συμβούλιο της ΕΕ καθορίζει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική

Το Συμβούλιο της ΕΕ θέσπισε, εξ ονόματος της ΕΕ και των κρατών μελών της, τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της ΕΕ στον τομέα της ανάπτυξης με χαμηλές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Η στρατηγική αυτή θα διαβιβαστεί στη συνέχεια στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος (UNFCCC) όπως προβλέπεται στη Συμφωνία των Παρισίων.

Η στρατηγική της ΕΕ υπενθυμίζει την πλήρη δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών της έναντι της Συμφωνίας των Παρισίων και τους μακροπρόθεσμους στόχους της. Αναφέρεται στο γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της συνόδου της 12ης Δεκεμβρίου 2019, προσυπέγραψε τον στόχο της επίτευξης μιας κλιματικά ουδέτερης ΕΕ έως το 2050. Με την αποδοχή και την υλοποίηση μιας φιλόδοξης κοινωνικής και οικονομικής μεταρρύθμισης, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της προσπαθούν να εμπνεύσουν την παγκόσμια δράση για το κλίμα και αποδεικνύουν ότι η μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα είναι όχι μόνο επιτακτική, αλλά και εφικτή και επιθυμητή.

Επίσης, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να καταρτίσει την οικεία εθνική στρατηγική την οποία και θα πρέπει να κοινοποιήσει στην UNFCCC. Η ΕΕ προτρέπει όλα τα μέρη της Συμφωνίας των Παρισίων να κοινοποιήσουν τις στρατηγικές τους έως το 2020 όπως ορίζει η εν λόγω συμφωνία.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση