ΚΟΜΙΣΙΟΝ: ΕΝΑ ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Σειρά προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των περιοχών που βρίσκονται εκατέρωθεν των εξωτερικών συνόρων της Κοινότητας.

«Η διασυνοριακή συνεργασία έχει καθοριστική σημασία για την αποφυγή της δημιουργίας νέων διαχωριστικών γραμμών. Αυτή η νέα χρηματοδότηση θα συμβάλει περαιτέρω σε μια πιο ολοκληρωμένη και βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη στις γειτονικές παραμεθόριες περιοχές, καθώς και σε μια πιο αρμονική εδαφική συνεργασία κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ», δήλωσε ο επίτροπος ο αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση Γιοχάνες Χαν.

«Χαίρομαι ιδιαίτερα που το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μπορεί να βοηθήσει ώστε να έλθει η ΕΕ πλησιέστερα στους γείτονές της. Τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας αποτελούν απτά παραδείγματα του πώς η ΕΕ βοηθά τους πολίτες να αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, δημιουργώντας έτσι ένα πραγματικό πνεύμα αλληλεγγύης και ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα των τοπικών οικονομιών», είπε η επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Κορίνα Κρέτσου.

Αυτού του είδους η διασυνοριακή συνεργασία αποτελεί σημαντικό στοιχείο της πολιτικής της ΕΕ έναντι των γειτόνων της. Θα δοθεί προτεραιότητα σε έργα που στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, έτσι ώστε να μειωθούν οι διαφορές στο βιοτικό επίπεδο και να αντιμετωπιστούν τα κοινά προβλήματα των περιοχών αυτών. Για καθένα από τα προγράμματα αυτά, οι συμμετέχουσες χώρες έχουν επιλέξει έως τέσσερις προτεραιότητες, όπως η ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο πολιτισμός, το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, η καταπολέμηση της φτώχειας, η εκπαίδευση και η έρευνα, η ενέργεια, η προσβασιμότητα, η διαχείριση των συνόρων.

Η νέα δέσμη χρηματοδοτήσεων θα αφορά έργα σε 27 χώρες: Αρμενία, Γεωργία, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ουκρανία και Ρωσία στα ανατολικά·Αίγυπτο, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανο, Παλαιστίνη, Τυνησία· κράτη-μέλη της ΕΕ (Βουλγαρία, Κύπρο, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία) καθώς και Νορβηγία και Τουρκία.

Τα κονδύλια προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ΕΜΓ).

Οι συμφωνίες χρηματοδότησης μεταξύ των χωρών εταίρων και της ΕΕ θα έχουν οριστικοποιηθεί μέχρι τα τέλη του 2016.

Οι επιχορηγήσεις θα διατεθούν μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, οι οποίες αναμένεται να προκηρυχθούν εντός του 2016 ή στις αρχές του 2017.

Παράδειγμα

Χάρη στο έργο «Clean river» (καθαρά ποτάμια) μεταξύ Ρουμανίας και Ουκρανίας - ύψους 3,8 εκατ. ευρώ - η διασυνοριακή συνεργασία στο πλαίσιο του ΕΜΓ θα συμβάλει στην προστασία της οικολογικής αξίας της λεκάνης απορροής του Δούναβη, ενισχύοντας τη συνεργασία για την πρόληψη ανθρωπογενών καταστροφών.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση