Κραυγή αγωνίας από τους εργαζόμενους στους Φορείς Διαχείρισης Natura - Επιστολή σε Χατζηδάκη

Την άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών για τη μετάβαση του υφιστάμενου προσωπικού των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) σε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ζητεί ο Πανελλαδικός Σύλλογος Εργαζομένων ΦΔΠΠ, εκπέμποντας SOS για το μέλλον των Φορέων σε επιστολή του προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη.

Ο Σύλλογος εκφράζει την πλήρη απογοήτευση όλων των εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης γ«ια την αντιμετώπιση του Συλλογικού τους οργάνου που τους εκπροσωπεί». «Όπως σας επισημάναμε και στη μοναδική έως τώρα δημόσια επαφή μας στην ημερίδα του ΥΠΕΝ στην Αθήνα στις 9 Οκτωβρίου, η διασφάλιση της εργασίας ΟΛΩΝ των εργαζομένων, είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη», αναφέρουν στην επιστολή και επισημαίνουν πως «βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα».

Όπως τονίζει, «σχεδόν μισό χρόνο από την ανάληψη των καθηκόντων σας, διαπιστώνουμε με απογοήτευση πως δεν έχετε προχωρήσει με την υλοποίηση των ανωτέρω διατάξεων του νόμου, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι στους Φορείς Διαχείρισης να αισθανόμαστε τουλάχιστον απογοητευμένοι αλλά και αδικημένοι, καθώς διαφαίνεται ότι πολλοί εργαζόμενοι θα χάσουν την εργασία τους».

«Αναμένουμε να αναλάβετε άμεσα πρωτοβουλίες ώστε να θεραπευτεί η παραπάνω αδικία, και να εξασφαλιστεί η συνέχιση της εργασίας για ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους στους Φορείς Διαχείρισης», υπογραμμίζει και ζητεί τον καθορισμό μιας συνάντησης μεταξύ των δύο πλευρών το συντομότερο δυνατόν.

Αναλυτικά το κείμενο της επιστολής:

«Θέμα: Άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών για την μετάβαση του υφιστάμενου προσωπικού σε σχέση εργασίας Αορίστου Χρόνου.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας, με τα οποία ζητούσαμε αφενός τη πραγματοποίηση μιας συνάντησης μαζί σας και αφετέρου τη συμμετοχή μας στην Επιτροπή που συστήσατε για την επεξεργασία προτάσεων για το μέλλον των Φορέων Διαχείρισης, δυστυχώς διαπιστώνουμε πως τίποτα από τα δύο δεν πραγματοποιήθηκε.

Είμαστε στη δυσάρεστη θέση, να σας μεταφέρουμε την πλήρη απογοήτευση όλων των εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης για την αντιμετώπιση του Συλλογικού τους οργάνου που τους εκπροσωπεί. Όπως σας επισημάναμε και στη μοναδική έως τώρα δημόσια επαφή μας στην ημερίδα του ΥΠΕΝ στην Αθήνα στις 9 Οκτωβρίου, η διασφάλιση της εργασίας ΟΛΩΝ των εργαζομένων, είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη.

Στο πλαίσιο αυτό, σας γνωρίζουμε πως σήμερα όλοι οι εργαζόμενοι στους Φορείς Διαχείρισης βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα, καθώς σύμφωνα με τα άρθρο 89 παρ. 2 του Ν. 4605/2019, οι Φορείς Διαχείρισης συνεχίζουν να απασχολούν το υφιστάμενο προσωπικό τους, που απασχολείται με σύμβαση ορισμένου χρόνου, μέχρι την ανάρτηση των οικείων πινάκων κατάταξης του διαγωνισμού για τις θέσεις Αορίστου Χρόνου που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 90 του ίδιου νόμου.

Κύριε Υπουργέ,

Ανεξάρτητα από τα σχέδια που καταστρώνει για το μέλλον των Φορέων Διαχείρισης και των εργαζομένων τους η Επιτροπή που συστήσατε και από την οποία για πρώτη φορά λείπουν οι εμπλεκόμενοι φορείς (Εργαζόμενοι, Συντονιστικό Προέδρων, Μ.Κ.Ο., Επιτροπή Φύση 2000), σας καλούμε να προχωρήσετε άμεσα τις διαδικασίες που ορίζονται στην ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση, για την μετάβαση ΟΛΩΝ των εργαζομένων σε καθεστώς Αορίστου Χρόνου. Συγκεκριμένα, απαιτείται η:

1. Έγκριση των Κανονισμών Λειτουργίας όλων των Φορέων Διαχείρισης.
2. Υποβολή ψηφιακών οργανογραμμάτων από τους Φορείς Διαχείρισης.
3. Έκδοση των σχετικών ΠΥΣ που απαιτούνται για την διενέργεια των διαγωνισμών.
4. Διενέργεια 28 διαγωνισμών (υφιστάμενοι ΦΔ και προσωπικό), ένας ανά Φορέα Διαχείρισης. Είναι ο μόνος τρόπος που εξασφαλίζει (κατά το δυνατόν) την συνέχιση της εργασίας των εργαζομένων στον ίδιο Φορέα που απασχολούνται όλα τα χρόνια.

Παρά το γεγονός ότι αναμφίβολα οι διατάξεις της ανωτέρω τροπολογίας, όπου μεταξύ άλλων θεσμοθετήθηκε η ειδική εμπειρία των εργαζομένων στους Φ.Δ., αποτελούν τον «οδικό χάρτη» μέχρι την προκήρυξη θέσεων Αορίστου Χρόνου, υπάρχουν σημαντικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Συγκεκριμένα, σας γνωρίζουμε ότι στην τροπολογία δεν υπάρχει μέριμνα για τις θέσεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, με αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται η συνέχιση της εργασίας ΟΛΩΝ των εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει επίσης και να ξεπεραστεί ο περιορισμός χρήσης της εμπειρίας μόνο για το 50% των προκηρυσσόμενων θέσεων (άρθρο 7 Ν. 3812/2009) όπως συνέβη με την πρόσφατη απόφαση του ΑΣΕΠ για τον διαγωνισμό 3Κ/2018 που αφορούσε τους εργαζομένους στην καθαριότητα των ΟΤΑ, αλλά και στην πρόσφατη προκήρυξη 7Κ/2019 (εκδόθηκε 11-12-2019).

Κύριε Υπουργέ,

Σχεδόν μισό χρόνο από την ανάληψη των καθηκόντων σας, διαπιστώνουμε με απογοήτευση πως δεν έχετε προχωρήσει με την υλοποίηση των ανωτέρω διατάξεων του νόμου, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι στους Φορείς Διαχείρισης να αισθανόμαστε τουλάχιστον απογοητευμένοι αλλά και αδικημένοι, καθώς διαφαίνεται ότι πολλοί εργαζόμενοι θα χάσουν την εργασία τους.

Αναμένουμε να αναλάβετε άμεσα πρωτοβουλίες ώστε να θεραπευτεί η παραπάνω αδικία, και να εξασφαλιστεί η συνέχιση της εργασίας για ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους στους Φορείς Διαχείρισης.

Δεν ζητάμε τίποτα περισσότερο αλλά και δεν θα αποδεχθούμε τίποτα λιγότερο από την αντιμετώπιση που έτυχαν άλλοι εργαζόμενοι (εργαζόμενοι καθαριότητας ΟΤΑ, Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16), στο Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών- ΕΙΚ, κ.ά.). Δεν μπορεί να αντιμετωπιζόμαστε διαφορετικά, ως εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας. Έπειτα από όσα έχουμε περάσει όλα αυτά τα χρόνια, δεν μπορούμε και να αποδεχθούμε ότι κάποιοι από εμάς (και μάλιστα πολλοί) θα χάσουμε την εργασία μας. Αυτό δεν μπορεί να είναι αποδεκτό ούτε σε επιστημονική αλλά και ούτε σε ανθρωπιστική βάση.

Αίτημά μας δεν είναι άλλο από τη διασφάλιση της εργασίας ΟΛΩΝ των εργαζομένων.

Όπως σας αναφέραμε και στην ημερίδα του ΥΠΕΝ, είστε ο 8ος κατά σειρά Υπουργός που καλείται να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα των εργαζομένων. Αν δεν τα καταφέρετε ούτε εσείς, ελπίζουμε τουλάχιστον να μην γίνετε ο 1ος Υπουργός που θα οδηγήσει στην ανεργία έστω και έναν εργαζόμενο.

Παρακαλούμε για τον καθορισμό μιας συνάντησης μαζί σας το συντομότερο δυνατόν».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση