Δύο ταχύτητες στη βιολογική κτηνοτροφία

του Νίκου Αβουκάτου

Για αδικία σε βάρος τους κάνουν λόγο αρκετοί κτηνοτρόφοι, ιδιαίτερα οι νεοεισερχόμενοι, συγκεκριμένων περιοχών χωρικών ενοτήτων που διαθέτουν μεγάλο ζωικό πληθυσμό, αναφορικά με το Μέτρο 11«Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Όπως υποστηρίζουν, το πρόβλημα που δημιουργείται από τις διαφορές στην πυκνότητα βόσκησης μεταξύ των χωρικών ενοτήτων που έχει διαιρεθεί η χώρα, αυξάνει την υπάρχουσα αδικία μεταξύ των κτηνοτρόφων, που, ενώ διαθέτουν τις ίδιες ζωικές μονάδες, τυγχάνουν δικαιούχοι ενισχύσεων με αποκλίσεις ανάλογες της διαφοράς που έχουν στην πυκνότητα βόσκησης. Δεν υπάρχει ισομερής κατανομή των χρημάτων για τη βιολογική κτηνοτροφία, τονίζουν σε υπόμνημα τους αρκετοί σύλλογοι κτηνοτρόφων, επισημαίνοντας, παράλληλα, ότι χάθηκαν εκατομμύρια ευρώ για παραγωγούς από τον υπολογισμό των δικαιωμάτων της ΚΑΠ 2014-2020.

«Αν και έχουμε ίδιο ζωικό κεφάλαιο με κτηνοτρόφους άλλων περιφερειών (χωρικών ενοτήτων) βρισκόμαστε αδικημένοι με τον νέο υπολογισμό καθώς έχουμε υψηλότερη πυκνότητα βόσκησης στη περιφέρεια της Ανατολικής  Μακεδονίας, η οποία ανέρχεται σε 3,2 ΖΜ/ha. Παρόμοια είναι τα προβλήματα στη Κεντρική Μακεδονία, ορισμένα νησιά και σε λιγότερο βαθμό στη Θεσσαλία. Με αυτόν τον υπολογισμό θα πάρουμε λιγότερα χρήματα», επισημαίνει στη Greenagenda.gr o πρόεδρος κτηνοτροφών Καβάλας Νίκος Δημόπουλος.

Κατά τον ίδιο, αν και έγινε μια προσπάθεια εξομάλυνσης από τις αρμόδιες αρχές υπάρχει πάλι μεγάλη διαφορά στη τιμή του βοσκότοπου. «Εμείς θέλουμε να πληρώνεται το ζωικό κεφάλαιο και όχι τα βοσκοτόπια, καθώς και οι επιλέξιμες εκτάσεις. Όσοι έχουν βοσκοτόπια είναι σε καλύτερη θέση ενώ οι νέοι κτηνοτρόφοι είναι αδικημένοι γιατί υπολογίζεται η κατανομή του 2015», τονίζει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το υπόμνημα του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου/Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας, την παράσταση διαμαρτυρίας των κτηνοτρόφων αλλά και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το μόνο που άλλαξε ήταν ότι δόθηκαν δυο μικρές παρατάσεις, ενώ έγιναν και κάποιες μικρές τροποποιήσεις στην προκήρυξη του μέτρου των βιολογικών (με την οποία τροποποιήθηκε ο υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης στη Βιολογική Κτηνοτροφία).

Με το υπόμνημά του προς τον Β. Αποστόλου, το ΓΕΩΤΕΕ Αν. Μακεδονίας κατέθεσε μια σειρά προτάσεων ώστε οι νέοι κτηνοτρόφοι να μην είναι αδικημένοι διότι δεν διαθέτουν ιστορικά δικαιώματα και επιλέξιμες για ενισχύσεις εκτάσεις.

Προκειμένου, λοιπόν, να έχει επιτυχία το Μέτρο 11 και στη Βιολογική Κτηνοτροφία και ειδικότερα η Δράση 11.1.2 που αφορά τις ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία, με την είσοδο νέων κτηνοτρόφων στο μέτρο, το Επιμελητήριο προτείνει τα εξής:

• Χρήση της παράτασης για την έκδοση άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης όπως αυτή προβλέπεται (Άρθρο 4, Ν. 4424/2016, ΦΕΚ Α΄ 183).

• Αποδέσμευση επιλέξιμων βοσκοτόπων από τις σταβλισμένες εκτροφές.

• Χρήση ενιαίας πυκνότητας βόσκησης για όλη την επικράτεια.

Αν αυτό δεν είναι εφικτό:

• Διαφορετική στρεμματική τιμή ενίσχυσης ανά χωρική ενότητα, ανάλογη με την πυκνότητα βόσκησης, για να υπάρξει απόλυτη σύγκλιση στα τελικά ποσά ενίσχυσης.

• Άμεση διευθέτηση όλων των εκκρεμοτήτων από πλευράς πολιτείας, ώστε να μπορούν να προχωρήσουν όλες οι ανωτέρω εκκρεμότητες με ταυτόχρονη παράταση των προθεσμιών ένταξης στο Μέτρο 11, ή έστω αν υπάρχει η δυνατότητα, να γίνει μεταγενέστερη συμπληρωματική επαναπροκήρυξη του μέτρου όσον αφορά την Δράση 11.1.2.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση