Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου: Μια ματιά κάτω από την επιφάνεια... (φωτο)

O Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων υποστήριξε τον μήνα Νοέμβριο την αποστολή των επιστημόνων Κυτίνου Ελένης, Θαλάσσια Βιολόγος, Αυτόνομη Δύτρια και Κωτσέλη Χρήστου, Φωτογράφου, Αυτόνομου Δύτη στις έρευνες τους στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού, με την παραχώρηση σκάφους με τον Επόπτη του ΦΔ/ΛΜ-ΑΟ Νίκο Παλαιό. Τον Νοέμβριο του 2018 πραγματοποιήθηκε επαναληπτική θαλάσσια έρευνα στο εσωτερικό και εξωτερικό κομμάτι της λιμνοθάλασσας με κύριο στόχο τη διερεύνηση της εξάπλωσης και της πυκνότητας, του ενδημικού διθύρου της Μεσογείου, Pinnanobilis (πίννα), αλλά και του ξενικού γυμνοβράγχιου Melibeviridis.

Η πίννα αποτελεί ενδημικό είδος της Μεσογείου καθώς δεν συναντάται πουθενά αλλού στον κόσμο. Είναι από τα μεγαλύτερα δίθυρα παγκοσμίως και το μήκος του μπορεί να φτάσει μέχρι τα 1,2 μέτρα. Συναντάται σε βάθη από 0,5 έως 60 μέτρα και αποτελεί το ενδιαίτημα πολλών άλλων οργανισμών. Δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες ο πληθυσμός της πίνας έχει μειωθεί σημαντικά.

Αίτια της πληθυσμιακής αυτής μείωσης είναι:

1) η ερασιτεχνική και επαγγελματική αλιεία του είδους

2) η υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων που ζει και

3) η τυχαία θανάτωση από συρόμενα εργαλεία, τράτες και αγκυροβόληση.

Συνεπώς, έχει χαρακτηριστεί ως «κινδυνεύον» είδος στη Μεσόγειο και υπάγεται σε καθεστώς αυστηρής προστασίας. Έτσι απαγορεύεται πλέον αυστηρά η αλίευσή και θανάτωσή του.

Η μελέτη του είδους στις μέρες μας είναι ακόμα πιο επιτακτική καθώς ενώ ήδη κινδυνεύει κυρίως από ανθρώπινες δραστηριότητες, τώρα αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ολοκληρωτικής εξαφάνισης εξαιτίας ενός παρασιτικού πλασμωδίου που προσβάλει τους πληθυσμούς της πίνας σε ποσοστό μεγαλύτερο από 90%. Ξεκίνησε το 2016 στις ακτές τις Ισπανίας και πλέον έχει φτάσει και στην Ελλάδα, προκαλώντας θνησιμότητα σε ορισμένους πληθυσμούς. Διαπιστώθηκε ότι ορισμένα σημεία της ευρύτερης περιοχής, φαίνεται να διατηρούν ακόμη υγιείς και πυκνούς πληθυσμούς, όπως είχε διαπιστώσει και το 2014.

Το ξενικό γυμνοβράγχιο Melibeviridis, που στην έρευνα του 2014 αφθονούσε στην λιμνοθάλασσα, αυτή την φορά δεν ανιχνεύτηκε. Το είδος παρουσιάζει ερευνητικό ενδιαφέρον για τις χημικές ενώσεις που παράγει, αλλά και για γενετικές αναλύσεις που μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες για τον τρόπο εξάπλωσής του. Το είδος προέρχεται από τον Ινδικό και Ειρηνικό ωκεανό και στην προηγούμενή έρευνα είχε απαντηθεί σε πολύ υψηλές πυκνότητες πληθυσμού, μεγαλύτερες ακόμα και από τα μέρη στα οποία ενδημεί.

Κατά την έρευνα ανιχνεύθηκαν επίσης προστατευόμενα είδη φυκών,θαλάσσιων φυτών, ερπετών (Carettacaretta), κοραλιών, διθύρων και εχινόδερμων (αχινοί,ολοθούρια).

Η εν λόγω έρευνα πεδίου χρηματοδοτήθηκε από το πανεπιστήμιο του Aberdeen το οποίο έχει σκοπό να πραγματοποιήσει τις χημικές μελέτες και τις γενετικές αναλύσεις στο M.viridis.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση