Μέτρα για το ενεργειακό κόστος ζητούν οι Οικολόγοι Πράσινοι

Μετά την απόφαση για πώληση της μικρής ΔΕΗ, θα «πουλήσουμε» τώρα και την ευκαιρία για αυτοπαραγωγή -ιδιοκατανάλωση με φωτοβολταϊκά από νοικοκυριά και επιχειρήσεις αναρωτιούνται οι Οικολόγοι Πράσινοι και καταθέτουν συγκεκριμένες προτάσεις.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι παρεμβαίνουν στη διαβούλευση της ΡΑΕ και του ΥΠΕΚΑ για το Πρόγραμμα netmetering, που προβλέπει και ρυθμίζει την αυτοπαραγωγή -ιδιοκατανάλωση από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κυρίως την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων, επειδή εκτιμούν ότι:
• η αυτοπαραγωγή με μικρά φωτοβολταϊκά από νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, αλλά και τους ΟΤΑ θα μπορούσε -με κατάλληλα κίνητρα- να αποτελέσει μια βιώσιμη ενεργειακή πρόταση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με δεδομένα τόσο τη μεγάλη ηλιοφάνεια της χώρας μας όσο και τις μη ελκυστικές τιμές πλέον πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από τον ήλιο προς τη ΔΕΗ.
• μπορεί πραγματικά να συμβάλλει και τη συγκράτηση του υψηλού κόστους της ενέργειας για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, το οποίο προβλέπεται να συνεχίσει να αυξάνεται.
• η κοινωνική αξία του προγράμματος είναι σημαντική, επειδή σπάει το προνομιακό πεδίο των λίγων και μεγάλων επενδυτών στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δίνει ευκαιρίες για μια βιώσιμη αλλαγή και επανεκκίνηση της οικονομίας.
Για τους λόγους αυτούς και διαφωνώντας με σημαντικές διατάξεις του υπό διαβούλευση προγράμματος, οι Οικολόγοι Πράσινοι αντιπροτείνουν:
- Να μην επιβαρύνεται -όπως προβλέπει το σχέδιο- η αυτοπαραγόμενη καθαρή ενέργεια με τέλη μείωσης εκπομπής αερίων ρύπων. Με την παράλογη αυτή χρέωση, που με το κόστος της αναιρεί τα προτεινόμενα κίνητρα, καλούνται οι αυτοπαραγωγοί να συνεισφέρουν στην υποστήριξη της ανάπτυξης μονάδων ΑΠΕ, πλην της δικής τους!. Ειδικά για τα νοικοκυριά -αυτοπαραγωγούς που δεν ανακτούν το ΦΠΑ, η επιβολή των τελών αυτών μεγαλώνει απαγορευτικά το χρόνο απόσβεσης των συστημάτων.
- Να μην επιβαρύνονται οι αυτοπαραγωγοί και ειδικά των μη διασυνδεδεμένων νησιών με χρεώσεις για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, γιατί ακριβώς μειώνουν το μεγάλο κόστος «βρώμικης» ηλεκτροπαραγωγής στα νησιά. Δεν μπορεί να τίθενται αντικίνητρα στα νησιά, όπου ακριβώς έχουμε το μεγαλύτερο κόστος και τις μεγαλύτερες δυνατότητες.(Αντίστοιχη ρύθμιση ισχύει ήδη για τους μεγάλους παραγωγούς ΑΠΕ αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
- Να αυξηθεί αντίστοιχα το όριο ισχύος για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά, που στην πρόταση τίθεται στα 5 KW και να αναπτυχθεί παράλληλα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του δικτύου της ΔΕΗ, ώστε να είναι αυτό εφικτό. Είναι τουλάχιστον παράδοξο, να περιορίζεται η αυτοπαραγωγή σε περιοχές με φυσικό πλεονέκτημα ηλιοφάνειας και στις οποίες ακριβώς το σημερινό κόστος παραγωγής ενέργειας είναι το ψηλότερο, επιβαρύνοντας τους λογαριασμούς όλων των καταναλωτών.
- Να υπάρξει παράλληλη ρύθμιση, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτοπαραγωγή μικρές επιχειρήσεις όλων των τομέων -για τις οποίες το ενεργειακό κόστος έχει γίνει κρίσιμος παράγοντας επιβίωσης- αλλά και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης καλύπτοντας τις ενεργειακές ανάγκες δημόσιων και συλλογικών χώρων και υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή να προβλέπεται μεγαλύτερο όριο ισχύος από το επίπεδο των 10 KW.
- Να υπάρξει πρόβλεψη για δυνατότητα χρηματοδότησης των ιδιωτών αυτοπαραγωγών αλλά και των ΟΤΑ που θα θελήσουν να ενεργοποιηθούν, όπως μέσα από ενεργειακούς συνεταιρισμούς και χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ.
- Να καταργηθούν γραφειοκρατικές και περιοριστικές διατάξεις, όπως ο περιορισμός για εγκατάσταση ενός μόνο συστήματος ανά κοινόχρηστο χώρο.
«Η χώρα χρειάζεται και μπορεί να έχει προγράμματα για μια αληθινά βιώσιμη ενεργειακή, οικονομική και κοινωνική πολιτική», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Συμπαρατασσόμαστε με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τους συλλογικούς φορείς μικροπαραγωγών από φωτοβολταϊκά, ζητώντας να τροποποιηθεί το σχέδιο πρότασης. Να αποσυρθούν τα αντικίνητρα που αναιρούν το ίδιο το σχέδιο. Η κυβέρνηση ας πάρει επιτέλους ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του κόστους ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!