Μέτρα περιορισμού αέριας ρύπανσης

Καύση με καλής ποιότητας πέλλετ

Όσον αφορά τα μέτρα για τον περιορισμό της αέριας ρύπανσης από εγκαταστάσεις καύσης βιομάζας για οικιακή θέρμανση, αυτό που προτείνει  το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στους καταναλωτές είναι τα εξής:

α) Όταν επιλέγουν λέβητες βιομάζας να λαμβάνουν υπόψη τους  περιορισμούς που θέτει η Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. 189533, (ΦΕΚ Β 2654 9.11.2011), «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού». Συγκεκριμένα, να ζητούν από τους πωλητές αποτελέσματα μετρήσεων πιστοποιημένου εργαστηρίου τα οποία να δείχνουν ότι το μοντέλο του λέβητα πληροί κατ' ελάχιστον τις απαιτήσεις της Κλάσης 3 του Προτύπου ΕΝ 303-5 ως προς το βαθμό απόδοσης και τις εκπομπές ρύπων.

β) Να προτιμούν καύσιμα καλής ποιότητας, ει δυνατόν πιστοποιημένα.
Για παράδειγμα, στις πελλέτες ξύλου να προτιμούν πελλέτες τύπου Α1
πιστοποιημένες κατά το σύστημα ENplus.

Δυστυχώς στην Ελλάδα, η πιστοποίηση πελλετών δεν έχει προχωρήσει και απ' όσο γνωρίζουμε τα μόνα πιστοποιημένα προϊόντα προέρχονται από άλλες χώρες της ΕΕ (π.χ. Αυστρία, Ρουμανία). Εκτός του περιορισμού των εκπομπών, μια πελλέτα καλής ποιότητας οδηγεί και στην εμφάνιση μικρότερου αριθμού λειτουργικών προβλημάτων στο λέβητα.

γ) Στα καυσόξυλα, όπου δεν υπάρχει κάποιο σύστημα αποθήκευσης, να
προτιμούν ξηρά καυσόξυλα, αποθηκευμένα σε σκεπασμένες αποθήκες.

3) Τα παραπάνω μέτρα έχουν προταθεί και στο ΥΠΕΚΑ, στα πλαίσια σύσκεψης εργασίας για την ατμοσφαιρική ρύπανση.

4) Εξυπακούεται ότι πρέπει  να αποφεύγεται η χρήση ανοιχτών εστιών, όπως τζακιών, ιδίως σε συνδυασμό με καύσιμα εξαιρετικά κακής ποιότητας (π.χ. απορριπτόμενη ξυλεία).

5) Το Ινστιτούτο μας επίσης προτείνει την ανάπτυξη συστημάτων τηλεθέρμανσης με βιομάζα, ιδίως σε πόλεις και κωμοπόλεις της βορείου Ελλάδας, ώστε να εξασφαλίζεται η χαμηλού κόστους θέρμανση των πολιτών σε συνδυασμό με σύγχρονα συστήματα αντιρύπανσης που μπορούν να διαθέτουν τέτοιες μονάδες,

Ευχαριστούμε για τις  πληροφορίες τον  Μανώλη Καραμπίνη,
MSc. Chemical Engineer του Εθνικού Κέντρου  Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης/ Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών   και  Ενεργειακών Πόρων

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!