ΜΕΑ Ηπείρου: Ένα έργο που λύνει το πρόβλημα με τα απόβλητα για 25 χρόνια

Σε εμπορική λειτουργία έχει τεθεί από τον Μάρτιο του 2019 μια από τις πιο σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων (Μ.Ε.Α) της Ευρώπης, η Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου, στο Ελευθεροχώρι Δωδώνης.

Το έργο υλοποιήθηκε με τη μέθοδο ΣΔΙΤ, με Ιδιωτικό Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ) την Αειφορική Ηπείρου, εταιρεία μέλος του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, με την πολύτιμη συμβολή της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ και της Περιφέρειας Ηπείρου, ολοκληρώθηκε με πρωτοφανείς χρόνους αδειοδότησης και κατασκευής (18 μήνες) και έχει ήδη λάβει το πρώτο του βραβείο ως έργο της χρονιάς 2018.

Με τη ΜΕΑ Ηπείρου, υπερκαλύπτονται οι στόχοι του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) μιας και παράγει υπόλειμμα επεξεργασίας μικρότερο από 35% έναντι 52% του ΠΕΣΔΑ, ανακτά το 36% των ανακυκλώσιμων έναντι 22% του ΠΕΣΔΑ, ενώ επιτυγχάνει εκτροπή από την ταφή των βιοαποδομήσιμων υλικών σε ποσοστό 77%. Ταυτόχρονα υπερκαλύπτει και τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων(ΕΣΔΑ) μια και αυτοί ταυτίζονται με τον ΠΕΣΔΑ. Τέλος, σχεδόν μηδενίζει τις εκλυόμενες οσμές.

Το έργο επιλύει οριστικά για τα επόμενα 25 χρόνια το πρόβλημα της διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου, μια και μπορεί να προσαρμοστεί με σχετική ευκολία στις μελλοντικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες και την ελληνική νομοθεσία.

Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται συνολικά στα 52,6 εκ. ευρώ ενώ η εγχώρια προστιθέμενη αξία προσέγγισε το 70%.

Η ΜΕΑ Ηπείρου αποτελεί την πρώτη μονάδα στην Ελλάδα που παράγει ενέργεια από Αστικά Στερεά Απόβλητα. Αυτό σημαίνει ότι από τη διαδικασία επεξεργασίας των απορριμμάτων, παράγεται ενέργεια, η οποία θα διοχετεύεται στο δίκτυο ηλεκτρισμού της χώρας. Με τον τρόπο αυτό η ΜΕΑ Ηπείρου όχι μόνο συμβάλει στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος και τη μείωση των απορριμμάτων αλλά και στην παραγωγή πράσινης ενέργειας καθιστώντας την Περιφέρεια Ηπείρου μια "Πράσινη Περιφέρεια". Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάκτηση ενέργειας από τα απόβλητα γίνεται με χρήση τεχνολογίας αναερόβιας χώνευσης των οργανικών (όμοια με νέα εργοστάσια επεξεργασίας αποβλήτων σε Monpellier, Taragona, Zurich, Rostock, Doha κλπ.)

Ταυτόχρονα, χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στη μηχανική διαλογή των απορριμμάτων, καθώς και υπερσύγχρονο πληροφοριακό σύστημα τόσο για την εσωτερική παρακολούθηση και έλεγχο της μονάδας, όσο και για τις εμπορικές της λειτουργίες (ζύγιση και χρέωση, κατηγοριοποίηση και πώληση ανακυκλώσιμων) με ταυτόχρονη ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής (Περιφέρεια Ηπείρου).

Η μέγιστη ετήσια δυναμικότητα της ΜΕΑ Ηπείρου είναι 105.000tn. Μέσω της ΜΕΑ επιτυγχάνεται συνολική ανάκτηση 17.000 τόνων ανακυκλώσιμων υλικών ανά έτος, ενώ παράγονται 10.800kWh/έτος Πράσινης Ενέργειας, ικανής να καλύψει τις ανάγκες 3.000 οικογενειών με εξοικονόμηση 12.000 τόνων CO2.

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου δημιουργηθήκαν συνολικά 200 θέσεις εργασίας ενώ κατά την 25ετή λειτουργία δημιουργούνται 70 μόνιμες θέσεις εργασίας και μεγάλος αριθμός έμμεσων θέσεων εργασίας (μεταφορές, εμπορία και διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών κλπ).

Ενδεικτικά κάποια από τα οφέλη της λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου είναι:

  • Χαμηλό τέλος εισόδου (και από τα χαμηλότερα της Ευρώπης) προς όλους τους πολίτες.
  • Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της διαχείρισης των απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου.
  • Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων με την ανάπτυξη των συστημάτων διαλογής στην πηγή (ΔσΠ) συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για ανακύκλωση.
  • Μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης.
  • Προώθηση της παραγωγής πράσινης ενέργειας.
  • Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών με την παγίωση μιας νέας οικολογικής & περιβαλλοντικής νοοτροπίας στη διαχείριση απορριμμάτων.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη επισκέπτονται τη μονάδα τα σχολεία της Περιφέρειας στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των μαθητών, συμβάλλοντας έτσι στην αλλαγή της νοοτροπίας που ταύτιζε τις μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων με επικίνδυνες χωματερές.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση