Μεγάλα ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη από τα φωτοβολταϊκά στην άρδευση

«Πράσινη ενέργεια» και εξοικονόμηση της τάξης του 20-40% στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας (αναλόγως με τη μορφή της επένδυσης) παρέχουν τα φωτοβολταικά συστήματα στα αρδευτικά αντλιοστάσια.

Αυτό προκύπτει από μελέτη που παρουσίασε ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Πεδιάδων (ΓΟΕΒ) Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά στο μεγαλύτερο επιστημονικό συνέδριο φωτοβολταϊκών παγκοσμίως EUPVSEC 2017 στο Amsterdam.

Η μελέτη για τα οφέλη της «Εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων στα αρδευτικά αντλιοστάσια» εκπονήθηκε από τον  Νικόλαο Χρυσοχοίδη-Άντσο Διδακτορικό φοιτητή του Τεχνικού Πανεπιστημίου DELFT της Ολλανδίας και τον Χρήστο Χρυσοχοΐδη Μηχανολόγο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Προϊστάμενο του Μηχανολογικού τμήματος του ΓΟΕΒ.

Τα Φ/Β συστήματα προτείνονται να εγκατασταθούν επάνω από διώρυγες (κανάλια) αρδευτικού νερού και δεξαμενές αναρρύθμισης. Η ύπαρξη υποδομών αντλιοστασίων καθιστά οικονομικότερη και αποδοτικότερη την λειτουργία των φωτοβολταϊκών, τα οποία εγκαθίστανται σε βάσεις αλουμινίου (που προσφέρουν προστασία από την διάβρωση και έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης).

Τα πλεονεκτήματα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε κανάλια και αντλιοστάσια άρδευσης είναι τα εξής:

  • Εξοικονομούνται έξοδα από την ύπαρξη μετασχηματιστή Μέσης Τάσης και εγγύτητας της εγκατάστασης σε αυτόν.
  • Δεν χρειάζεται δέσμευση καλλιεργήσιμης γης
  • Περιορίζει την ανάγκη λειτουργίας του μετασχηματιστή και αυξάνεται ο χρόνος ζωής.
  • Μειώνεται η εναπόθεση άλγης και βρύων στην σκιασμένη περιοχή με αποτέλεσμα να μειωθούν οι εργασίες συντήρησης των καναλιών και δεξαμενών, ενώ γίνεται αποδοτικότερη η λειτουργία των αντλιών.
  • Η εποχικότητα της ζήτησης ετησίως αλλά και ημερησίως ταιριάζει με τα προφίλ παραγωγής των φωτοβολταϊκών συστημάτων, που έχουν αυξημένη παραγωγή το καλοκαίρι και κατά την διάρκεια της ημέρας.
  • Εξοικονόμηση εξατμιζόμενου νερού λόγω της σκίασης από τα Φ/Β.
  • Προκύπτει οικονομικό όφελος με βάση το net-metering.

H εξωτερίκευση των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης μελέτης σε ευρωπαϊκό συνέδριο συνάδει με την προώθηση και συζήτηση καινοτόμων ιδεών εκτός ελληνικού εδάφους.

Ο στόχος είναι η ενθάρρυνση τοπικών, περιφερειακών και άλλων φορέων για προώθηση έργων υποδομών, που ωφελούν με περιβαλλοντικά ορθό αλλά και οικονομικό τρόπο την αγροτική ανάπτυξη.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση