Μεγάλη έρευνα για τα άγρια θηλαστικά σε Σέιχ Σου και δάσος Χορτιάτη

Τη χορήγηση άδειας έρευνας φωτογράφησης και κινηματογράφησης στην Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση, Καλλιστώ, για την καταγραφή ειδών άγριων θηλαστικών στους περιαστικούς οικοτόπους της Θεσσαλονίκης, την καταγραφή των στάσεων και των απόψεων του πληθυσμού της πόλης και την αξιολόγηση της οικολογικής σημασίας των περιαστικών οικοτόπων, ενέκρινε με απόφασή του ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών Δημήτρης Γερμανός. Η έρευνα, που θα πραγματοποιηθεί στο Σέιχ Σου και στο περιαστικό δάσος και όρος του Χορτιάτη και αρχίζει άμεσα, θα ολοκληρωθεί στις 31 Μαρτίου του 2019.

Στόχος της έρευνας είναι ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου και στοχευμένου προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης για τους επισκέπτες των περιαστικών οικοτόπων της Θεσσαλονίκης.

Η καταγραφή ειδών άγριων θηλαστικών με επισκέψεις στο πεδίο θα εστιάσει σε 3 επιλεγμένα είδη: Αγριογούρουνο (Sus scrofa), Λύκο (Canis lupus) και Τσακάλι (Canis aureus), σε τουλάχιστον 10 επιλεγμένα σημεία δειγματοληψίας. Παρ' όλα αυτά, η μελέτη δεν περιορίζεται σε αυτά τα τρία είδη και θα καταγράψει και άλλα μικρότερου μεγέθους θηλαστικά όπως π.χ. η Αλεπού (Vulpes vulpes), που απαντώνται στους περιαστικούς οικοτόπους της Θεσσαλονίκης.

Τα άτομα που θα αποτελούν την ομάδα έρευνας στο πεδίο είναι οι βιολόγοι της οργάνωσης:

1. Αθανάσιος Τράγος

2. Μαρία Ψαραλέξη

Πριν από τις ερευνητικές επισκέψεις στην περιοχή, όπως αναφέρεται στην απόφαση, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Δασών Θεσσαλονίκης για να οριστούν από κοινού, οι ακριβείς χρόνοι και τοποθεσίες των ερευνών και των λήψεων.

Οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τρόπο που θα εξασφαλίζεται η λιγότερο δυνατή όχληση στα είδη της άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων της.

Μετά το πέρας των εργασιών θα αποσταλεί περίληψη των αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς και ένα πλήρες αντίγραφο, μετά την ολοκλήρωσή της, για το αρχείο του Τμήματος Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας.

Τέλος, η Διεύθυνση Δασών παρακαλείται να παρακολουθεί και να εποπτεύει τη διαδικασία, επιβάλλοντας, εφόσον ειδικοί λόγοι το απαιτήσουν, τυχόν συμπληρωματικούς όρους, για την αποφυγή ενδεχόμενης αρνητικής επίπτωσης στα οικοσυστήματα της περιοχής αρμοδιότητάς της.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση