Μεγάλη έρευνα για τον Μαυροπετρίτη και τα Θαλασσοπούλια σε Αιγαίο και Ιόνιο

Τη χορήγηση άδειας ερευνών για τον Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae) και για Θαλασσοπούλια, καθώς και των βιοτόπων τους στις περιοχές της νήσου Άνδρου, στις Κυκλάδες στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη, στο Αιγαίο Πέλαγος και στο Ιόνιο Πέλαγος στην εταιρεία NCC - Περιβαλλοντικές Μελέτες Ε.Π.Ε. σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, σύμφωνα με τις βασικές αρχές της μεθοδολογίας που έχει χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενες εφαρμογές των διαχειριστικών δράσεων, αποφάσισε ο προϊστάμενος της Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών, Παναγιώτης Δρούγας.

Η ερευνητική ομάδα θα αποτελείται από τους Τάσο Δημαλέξη (υπεύθυνο της έρευνας), Νικόλαο Προμπονά, Αρετή Σαγιάκου, Elisabeth Navarrete, Jacob Fric, Βασίλειο Γκορίτσα, Άγγελο Ευαγγελίδη, Λαυρέντη Σιδηρόπουλο, Σταύρο Ξηρουχάκη και Σάββα Καζαντζίδη.

Στο πλαίσιο των ερευνών αυτών και κατά την διάρκεια της περιόδου 2019 - 2021 προγραμματίζεται να υλοποιηθούν:

1. Καταγραφή των περιοχών και θέσεων φωλιάσματος καθώς και του αριθμού των αναπαραγόμενων ατόμων Μαυροπετρίτη (Falco eleonorae), θαλασσοκόρακα (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), Αιγαιόγλαρου (Larus audouinii), Αρτέμη (Calonectris diomedea), Μύχου (Puffinus yelkouan) και Υδροβάτη (Hydrobates pelagicus) από πλωτά μέσα και στις ακατοίκητες νησίδες.

Ο Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae)

2. Παρακολούθηση της αναπαραγωγής των παραπάνω ειδών σε επιλεγμένες αποικίες των ειδών ώστε να εκτιμηθεί η αναπαραγωγική επιτυχία και οι απειλές που την επηρεάζουν.

3. Δακτυλίωση νεοσσών και ενήλικων ατόμων για την παρακολούθηση των μετακινήσεών τους.

4. GPS τηλεμετρία για την παρακολούθηση των ημερησίων και εποχιακών μετακινήσεων των ειδών. Η σήμανση περιλαμβάνει την παγίδευση των ατόμων σε ή κοντά σε θέσεις φωλιάσματος καθώς και σε θέσεις κουρνιάσματος με ειδικές παγίδες (π.χ. clap traps) και σε συνέχεια η τοποθέτηση των πομπών τηλεμετρίας. Η τεχνολογία GPS/GSM έχει επιλεχθεί ως βέλτιστη για την ελαχιστοποίηση της όχληση των ατόμων που Θα εφοδιαστούν με τους πομπούς.

5. Τοποθέτηση τεχνητών φωλιών για την προσαρμογή του Μαυροπετρίτη στην κλιματική αλλαγή.

6. Καθαρισμοί σκουπιδιών σε αποικίες των θαλασσοπουλιών για την μείωση των τραυματισμών και θνησιμότητας που προκύπτουν από αυτά. Οι καθαρισμοί θα πραγματοποιηθούν τόσο πριν όσο και μετά την περίοδο αναπαραγωγής ώστε να μην υπάρχει όχληση αναπαραγόμενων ατόμων.

Η συγκεκριμένη άδεια είναι ανεξάρτητη από άδειες ή πιστοποιητικά, που τυχόν απαιτούνται από άλλες υπηρεσίες ή στρατιωτικές αρχές.

Πριν από την έρευνα στο πεδίο, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν με τις Διευθύνσεις Δασών των νησιών Ιονίου Πελάγους, τις Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για να οριστούν από κοινού, οι χρόνοι και οι τοποθεσίες των ερευνών, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν με τρόπο που να εξασφαλίζουν τη λιγότερο δυνατή όχληση στα είδη της άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων της.

Μετά το πέρας των ερευνών, και μέχρι 31-12-2021, ο επικεφαλής ερευνητής οφείλει να αποστείλει αναφορά με τα αποτελέσματα της έρευνας για το αρχείο της Υπηρεσίας προκειμένου να είναι δυνατή πιθανή ανανέωση της παρούσας άδειας ή έκδοση παρεμφερούς από τους ίδιους ερευνητές.

Οι Δασικές Αρχές όπου κοινοποιείται η συγκεκριμένη Άδεια, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν και να εποπτεύσουν τη διαδικασία και να επιβάλλουν, εφόσον ειδικοί λόγοι το απαιτήσουν, τυχόν συμπληρωματικούς όρους για αποφυγή ενδεχόμενης αρνητικής επίπτωσης στα οικοσυστήματα των περιοχών αρμοδιότητάς τους.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση