Μεγάλη αύξηση των ηλικιωμένων αγροτών στην Ελλάδα

Κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες αυξήθηκε από το 2009 το ποσοστό των ηλικιωμένων αγροτών στη χώρα μας, εμφανίζοντας από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη (περίπου στο 21%), σε μια σταθερή πορεία γήρανσης, σύμφωνα με τα δημογραφικά στοιχεία που επεξεργάστηκε μελέτη της Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Βάσει των στοιχείων, η μεγαλύτερη αύξηση του μεριδίου των ηλικιωμένων στις αγροτικές περιοχές, σε σύγκριση με το 2009, καταγράφηκε σε 12 κράτη μέλη όπου ένας στους πέντε ανθρώπους που ζουν σε αγροτικές περιοχές ήταν άνω των 65 ετών, με την Ολλανδία και την Πορτογαλία να παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά (περίπου στο 23%).

Από την άλλη πλευρά, η Ιρλανδία είναι το μόνο κράτος μέλος όπου οι νέοι αποτελούν περισσότερο από το 20% (22,7%) του πληθυσμού σε κατ 'εξοχήν αγροτικές περιοχές.

Άνθρωποι σε ηλικία εργασίας αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% στις κατ 'εξοχήν αγροτικές περιοχές της Σλοβακίας, της Πολωνίας και της Ουγγαρίας. Από το 2009 έως το 2014, το μερίδιο των νέων στις αγροτικές περιοχές μειώθηκε σε 15 κράτη μέλη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), ενώ το ποσοστό των ηλικιωμένων αυξήθηκε σε όλες τις χώρες.

Ο λόγος εξάρτησης των ηλικιωμένων (ο οποίος ορίζεται ως ο αριθμός των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών, σε σχέση με τα άτομα ηλικίας μεταξύ 15 έως 64 ετών) για την ΕΕ των 28 κρατών μελών ήταν 28,1% το 2014, γεγονός που σημαίνει ότι υπήρχαν λιγότερα από τέσσερα άτομα σε ηλικία εργασίας για κάθε άτομο ηλικίας 65 ετών και άνω. Η αναλογία αυτή είναι υψηλότερη στην ΕΕ των 15 παλαιών κρατών μελών (29,3) από ό, τι στις χώρες της ΕΕ των 13 νέων κρατών μελών (23,8). Ενώ η Ιρλανδία (19,3) και η Σλοβακία (19,0) έδειξαν τις χαμηλότερες τιμές του δείκτη. Στις αγροτικές περιοχές η αναλογία άγγιξε το 33,2 στην ΕΕ των 15 παλαιών κρατών μελών, ενώ στις περισσότερες αστικές περιοχές οι καταγεγραμμένες τιμές είναι κάτω του μέσου όρου.

Η αναλογία του πληθυσμού νεαρών/ ηλικιωμένων συμπληρώνει αυτήν την ανάλυση. Στις αγροτικές περιοχές, μόνο τέσσερις χώρες (Βέλγιο, Πολωνία, Σλοβακία και ιδιαίτερα η Ιρλανδία) έχουν ένα σαφή θετικό ρυθμό (δηλαδή οι νέοι άνθρωποι είναι πιο πολυάριθμοι από τους ηλικιωμένους), ενώ η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία μετράνε λιγότερο από 65 νεαρά άτομα για κάθε 100 ηλικιωμένους κατοίκους.

Πλειοψηφούν οι ηλικιωμένοι των νέων στην ΕΕ

Το 2014, το 15,3% του πληθυσμού της ΕΕ-28 ήταν ηλικίας μικρότερης των 15 ετών, ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας (μεταξύ 15 και 64 ετών) αντιπροσώπευε το 65,2% του συνόλου και οι ηλικιωμένοι (65 ετών και άνω) αντιπροσώπευαν το 19,5%.

Κατά την περίοδο 2009-2014, το ποσοστό των ηλικιωμένων αυξήθηκε σε όλα τα είδη των περιοχών, ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας μειώθηκε σε όλους τους τομείς, ενώ το μερίδιο των νέων μειώθηκε σε όλες τις περιοχές εκτός από τα αστικά κέντρα.

Το μερίδιο του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας είναι υψηλότερη στην ΕΕ-N13 (68,7%) από ό, τι στην ΕΕ-15 (65,1%), σε όλους τους τύπους των περιφερειών.

Οι δημογραφικές διαφορές γίνονται πιο εμφανείς κατά τη σύγκριση της ΕΕ των 15 παλαιών κρατών μελών (ΕΕ-15) με τις χώρες που ανήκουν στην ΕΕ των 13 νέων κρατών μελών (ΕΕ-N13). Το μερίδιο των νέων είναι υψηλότερο στην ΕΕ-15, για όλες τις περιοχές, ιδίως οι αστικές περιοχές της ΕΕ-15 έχουν το υψηλότερο ποσοστό νέων (16,3%) και οι αστικές περιοχές της ΕΕ-N13 το χαμηλότερο (14,3%). Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι είναι πιο πολυάριθμοι στην ΕΕ-15, ιδίως στις αγροτικές και ενδιάμεσες περιοχές, στις οποίες η διαφορά με τις περιφέρειες της ΕΕ-N13 είναι περίπου 4 ποσοστιαίες μονάδες.

Για τον πληθυσμό σε ηλικία εργασίας, το ποσοστό είναι υψηλότερο στην ΕΕ-N13 από ότι στην ΕΕ-15, σε όλους τους τύπους των περιφερειών.

Σε επίπεδο κράτους μέλους, το 2014, η Ιρλανδία είχε το υψηλότερο ποσοστό νέων (22%), ακολουθούμενη από τη Γαλλία (18,6%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (17,6%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά βρέθηκαν στη Γερμανία (13,1%) και τη Βουλγαρία (13,7%). Σε 16 κράτη μέλη, το ποσοστό των νέων μειώθηκε μεταξύ 2009 και 2014. Η Κύπρος έδειξε την μεγαλύτερη μείωση (-1,4 ποσοστιαίες μονάδες), ενώ στην Ιρλανδία το ποσοστό των νέων αυξήθηκε πιο έντονα κατά την εξεταζόμενη περίοδο (+1,4 ποσοστιαίες μονάδες).

Όσον αφορά τους ηλικιωμένους, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Γερμανία παρουσίασαν τα υψηλότερα ποσοστά (περίπου 20 - 21%), το σύνολο των οποίων αυξήθηκε από το 2009 (0,4 ποσοστιαίες μονάδες για τη Γερμανία, 1,1 ποσοστιαίες μονάδες για την Ιταλία και 1,8 ποσοστιαίες μονάδες για την Ελλάδα).

Το μερίδιο των ηλικιωμένων έχει αυξηθεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ιδίως στη Μάλτα (3,6 ποσοστιαίες μονάδες) και στη Φινλανδία (2,6 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενες από την Τσεχική Δημοκρατία και τη Δανία, και οι δύο με 2,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας αντιπροσώπευε έως το 70% περίπου του συνόλου στην Πολωνία και τη Σλοβακία, αλλά το ποσοστό αυτό μειώνεται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, εκτός από τη Γερμανία, την Κροατία, την Κύπρο και το Λουξεμβούργο, όπου είναι σταθερό.

Σε 12 κράτη μέλη ένας στους πέντε ανθρώπους που ζουν σε αγροτικές περιοχές ήταν άνω των 65 ετών, με την Ολλανδία και την Πορτογαλία να παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά (περίπου 23%). Στις ενδιάμεσες περιφέρειες, το ποσοστό αυτό επιτεύχθηκε σε μόνο 6 χώρες και στις αστικές περιοχές σε 2 χώρες. Οι αστικές περιοχές έχουν το υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού σε ηλικία εργασίας, με τη Ρουμανία πρώτη με 72%.

Μεταξύ 2009 και 2014 το ποσοστό των ηλικιωμένων αυξάνεται σε όλα τα είδη των περιοχών, ενώ το ποσοστό των νέων και των σε ηλικία εργασίας μειώθηκε σχεδόν παντού, ή το πολύ παρέμεινε σταθερό.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση