Μελέτη ΤΕΕ: Αβάσιμοι οι φόβοι για την όδευση του TAP στην Καβάλα

Δεν έχουν βάση οι φόβοι που εκφράζουν ορισμένοι τοπικοί φορείς στην περιοχή της Καβάλας, οι οποίοι αντιδρούν στην όδευση του TAP στα Τενάγη Φιλίππων. Αυτό αποφαίνεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σε σχετική μελέτη - γνωμοδότησή του.

Η μελέτη υπό τον τίτλο «Γνωμοδότηση σχετικά με τεχνικά ζητήματα με την κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ στις Κρηνίδες και την ευρύτερη περιοχή της Καβάλας» εκπονήθηκε από τους Κ. Ξιφαρά, Β. Παπαδόπουλο, Ν.Π. Βεντίκο, Α. Μπασδέκη, Β. Ζωτιάδη, και Κ. Λούζη, σε συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΤΑΡ και του ΤΕΕ που συνάφθηκε τον Ιούνιο του 2017, οπότε και συμφωνήθηκε η σύσταση Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ (Νοέμβριος 2017) για την γνωμοδότηση σχετικά με τεχνικά ζητήματα με την κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ.

Η Ομάδα Εργασίας μελέτησε σε αυτή τη φάση του έργου τα τεχνικά ζητήματα που έχουν ανακύψει στις Κρηνίδες και στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας.

Τα βασικά συμπεράσματα

Μεταξύ άλλων, η Ομάδα αποφαίνεται πως η κρούση του αγωγού από γεωργικά μηχανήματα κατά την κατεργασία του εδάφους είναι απίθανο να συμβεί. Το ρίσκο της διάτρησης του αγωγού εξαιτίας της χρήσης γεωργικών μηχανημάτων κατά την κατεργασία του εδάφους, σύμφωνα με τη μελέτη, είναι αμελητέο.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται, η υψηλή περατότητα και αποθηκευτική ικανότητα στα επιφανειακά στρώματα της τύρφης ελαχιστοποιεί τη διακύμανση της στάθμης των υπόγειων νερών και βοηθάει τους τυρφώνες να διατηρούν συνθήκες κορεσμού εμποδίζοντας φαινόμενα αυτανάφλεξης και καύσης. Εξαιτίας της απουσίας στρωμάτων τύρφης ή οργανικών εδαφών, από το ΤΕΕ εκτιμάται ότι δεν υπάρχει πιθανός κίνδυνος αυτανάφλεξης.

Ακόμη, δεν εκτιμάται, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα, οποιαδήποτε επίδραση του αγωγού στα υδραυλικά χαρακτηριστικά του υπόγειου νερού στην περιοχή.

Τέλος, όπως συμπεραίνει η Ομάδα Εργασίας, ο αγωγός ΤΑΡ δεν αναμένεται να έχει αρνητική επίδραση στην απόδοση των τοπικών καλλιεργειών. Σχετικά με το ζήτημα που είχε αναδειχθεί από τους τοπικούς φορείς, ότι ο αγωγός θα παγώσει το έδαφος γύρω από αυτόν, από τη μελέτη προκύπτει ότι αυτό δεν θα ισχύσει, καταλήγει η μελέτη.

Ο στόχος της έκθεσης είναι να παρουσιάσει την επιστημονική άποψη της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ στα κύρια ζητήματα που έχουν αναδειχθεί από τοπικούς φορείς σχετικά με την κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ στην περιοχή Τενάγη Φιλίππων, τα οποία αφορούν:

  • πιθανές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του ΤΑΡ στον υδροφόρο ορίζοντα και στην αποδοτικότητα των καλλιεργειών της περιοχής,
  • παράγοντες που μπορεί να επιδράσουν αρνητικά στην ασφάλεια του αγωγού και συγκεκριμένα τον κίνδυνο πυρκαγιάς εξαιτίας του φαινομένου της αυτανάφλεξης της τύρφης και της πρακτικής της καύσης γεωργικών υπολειμμάτων, τον κίνδυνο διάτρησης του αγωγού εξαιτίας της χρήσης γεωργικών μηχανημάτων για την κατεργασία του εδάφους, καθώς και τον κίνδυνο αστοχίας του αγωγού εξαιτίας του φαινομένου της συνίζησης που παρατηρείται στην περιοχή.

Συμπερασματικά, η Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ, αξιολογώντας επιστημονικά τα διαθέσιμα δεδομένα καθώς και τα όσα σχετικά αναφέρονται στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία, αξιολόγησε τα ζητήματα που είχαν αναδειχθεί από τους τοπικούς φορείς, και αποφαίνεται ότι οι σχετικοί κίνδυνοι δεν είναι βάσιμοι για την εγκεκριμένη χάραξη, η οποία επισημαίνεται ότι δεν διέρχεται μέσα από τον τυρφώνα στην περιοχή Τενάγη.

Δείτε αναλυτικά τη γνωμοδότηση της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ, ΕΔΩ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση