Μεταλλεία και τουρισμός χέρι-χέρι

Η ενίοτε παρεξηγημένη και αμφιλεγόμενη μεταλλευτική δραστηριότητα μπορεί να αποτελέσει και την διέξοδο μίας εναλλακτικής ήπιας ανάπτυξης επικεντρωμένης στον τουρισμό.

Τον δρόμο αυτό υποδεικνύει ο Δήμος Σίφνου, που αποφάσισε να συμμετάσχει ως εταίρος στην υποβολή πρότασης συγχρηματοδότησης από το Πρόγραμμα INTERREG V – A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 του έργου με τίτλο «Μετάλλων Οδοί: Η μεταλλευτική περιήγηση ως μοχλός τουριστικής ανάπτυξης».

Η Σίφνος αποτελεί γεωγραφικό χώρο καθοριστικής σημασίας για την τεχνολογική πολιτιστική κληρονομιά, καθώς έχει αποδειχθεί ότι τα υπόγεια μεταλλεία του Αγίου Σώστη, στο ΒΑ άκρο της, είναι τα αρχαιότερα στον κόσμο αργυρωρυχεία, με παρελθόν δραστηριοτήτων πέντε περίπου χιλιετιών.

Μέρος της διεθνούς αναγνωρισιμότητας του νησιού, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά και της συνεπαγόμενης τουριστικής ανάπτυξης, είναι απόρροια αυτής της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής σπουδαιότητας.

Για την τεκμηρίωση της συνεισέφεραν με μακρόχρονες μελέτες γνωστά ευρωπαϊκά επιστημονικά Ιδρύματα, μεταξύ αυτών και το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, που συνεχίζει, σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Υπηρεσία, τις σχετικές έρευνες μέχρι τις μέρες μας.

Οι βασικοί άξονες προτεραιοτήτων/δράσεων του προγράμματος «Μετάλλων Οδοί» συνοψίζονται στα εξής:

α) η προβολή επιλεγμένων πολιτιστικών πόρων με τη χρήση νέων τεχνολογιών
β) η δημιουργία πολιτιστικών δικτύων και
γ) η ενίσχυση δράσεων σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας.

OL

Οι προτεινόμενες δράσεις προβλέπεται να προστατεύσουν και να αξιοποιήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών, που θα αναπτυχθούν και θα είναι ανεξάρτητες από την εποχικότητα, καθώς μέρος των δραστηριοτήτων θα λαμβάνουν χώρα σε χώρους, οι οποίοι δεν επηρεάζονται από τις εναλλαγές των εποχών.

Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να προσελκυστούν τουρίστες υψηλότερου εισοδήματος και μορφωτικού επιπέδου, οι οποίοι θα μπορούν να παρατείνουν την παραμονή τους στο συγκεκριμένο προορισμό, προκειμένου να μετέχουν σε περισσότερες δραστηριότητες.

Οι τελευταίες θα είναι φιλικές προς το φυσικό περιβάλλον σε αντιδιαστολή προς το μαζικό τουρισμό, ο οποίος μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην πολιτιστική φυσιογνωμία του τόπου.

Τέλος, θα δημιουργηθούν νέες προοπτικές απασχόλησης για ειδικευμένο και μη προσωπικό.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση