ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΑΟΚ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΝΩΝ

Σε ετήσια βάση θα πρέπει να πραγματοποιούν τις αιτήσεις τους στις ΔΑΟΚ οι οινοποιοί όλης της χώρας προκειμένου να λάβουν τις νέες ταινίες ελέγχου για τους οίνους, σύμφωνα με υπουργική απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που εξειδικεύει τις προδιαγραφές των ταινιών, οι οποίες θα φέρουν πάνω στην επιφάνειά τους αντίγραφο «του πλου του Διονύσου».

Αναλυτικά οι προδιαγραφές που ορίζει η ΥΑ (Αριθ. Πρωτ: 6141/148160) σε συνέχεια της αλλαγής στον τρόπο σήμανσης των οίνων που έφερε ο Νόμος 4354/2015:

1. Οι ταινίες ελέγχου οι οποίες επικολλώνται επί των φιαλών των οίνων με ΠΟΠ θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

α) Να είναι διαστάσεων μήκους 0,16 μέτρα και πλάτους 0,015 μέτρα και εκτυπωμένες επί ειδικού χάρτου χρωμοϊλουστρασιόν βάρους 80 γραμ./τετρ. μέτρο. Ο χάρτης να έχει υδατογράφημα ορατό μόνο στο υπεριώδες φως, το σχέδιο του οποίου επιλέγεται από την Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής.

β) Η πίσω επιφάνεια των ταινιών να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η καλή επικάλυψη αυτής με κόλλα και η πλήρης επικόλλησή της στη λεία επιφάνεια του στομίου της φιάλης.

γ) Η διεύθυνση των ινών (νερών) των ταινιών να είναι παράλληλη προς τη μεγάλη διάσταση αυτών, ώστε οι ταινίες διαβρεχόμενες με κόλλα να επικολλώνται ομαλά.

δ) Οι τομές των τεσσάρων πλευρών της ταινίας να ισαπέχουν από τις εξωτερικές πλευρές του σχεδίου του ασφαλιστικού δαπέδου.

ε) Να φέρουν στην επιφάνεια τους και περιμετρικά ασφαλιστικά κοσμήματα και στα δύο άκρα τους αντιγραφή της παραστάσεως «του πλου του Διονύσου» το οποίο αποτελεί αντίγραφο έργου του κεραμέως και αγγειογράφου Εξηκία. Η ανωτέρω παράσταση να περικλείεται σε κύκλο. Στην άνω πλευρά αυτών και από αριστερά προς τα δεξιά στην ίδια γραμμή, να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα, ύψους 0,001 μέτρα, τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Στην κάτω πλευρά αυτών και από αριστερά προς τα δεξιά στην ίδια γραμμή να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα, ύψους 0,001 μέτρα, τα ακόλουθα: ΤΑΙΝΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ν.Δ. 243/1969 Οι ενδείξεις αυτές, συμπεριλαμβανομένης της ανωτέρω παραστάσεως, θα είναι σκούρου κυανού χρώματος για τους οίνους ΠΟΠ για τους οποίους χρησιμοποιούνται ταινίες με ασφαλιστικό δάπεδο (φόντο) χρώματος ανοικτού κυανού και σκούρου ερυθρού χρώματος για τους οίνους ΠΟΠ για τους οποίους χρησιμοποιούνται ταινίες με ασφαλιστικό δάπεδο (φόντο) χρώματος ανοικτού ερυθρού.

στ) Η αρίθμηση των ταινιών θα αρχίζει με τον αριθμό 0000001.

ζ) Στον κενό χώρο, στο κέντρο των ταινιών να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα χρώματος μαύρου και ύψους 0,004 μέτρα τα ακόλουθα:

Τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου που αντιστοιχούν στην ονομασία προέλευσης, διψήφιος αριθμός που αντιστοιχεί στα δύο τελευταία ψηφία του έτους χρησιμοποίησης των ταινιών και ο αύξων αριθμός της ταινίας σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 5042/116548/26.10.2015 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (π.χ. ΑΜ/16/0000001).

Για τους οίνους με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) (οίνοι με Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ)) για τους οποίους χρησιμοποιούνται ταινίες με ασφαλιστικό δάπεδο (φόντο) χρώματος ανοικτού κυανού τα γράμματα που αντιστοιχούν στις ονομασίες προέλευσης είναι: ΣΜ, ΜΠ, ΜΤ, ΜΛ, ΜΡ, ΜΔ, ΜΚ, ΜΦ. Για τους οίνους με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) (οίνοι με Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ)) για τους οποίους χρησιμοποιούνται ταινίες με ασφαλιστικό δάπεδο (φόντο) χρώματος ανοικτού ερυθρού τα γράμματα που βαντιστοιχούν στις ονομασίες προέλευσης είναι: ΡΨ, ΖΤ, ΑΜ, ΜΝ, ΝΣ, ΡΔ, ΠΤ, ΠΖ, ΝΜ, ΡΚ, ΑΡ, ΓΣ, ΠΡ, ΑΓ, ΛΜ, ΣΤ, ΣΝ, ΔΦ, ΠΜ, ΜΚ, ΜΜ, ΧΝ.

Επιπλέον στα δυο άκρα των ταινιών και κάθετα προς τη μεγάλη διάστασή τους, αναγράφονται τα γράμματα της ονομασίας προέλευσης και οι δυο τελευταίοι αριθμοί του έτους χρησιμοποίησης των ταινιών με μέγεθος γραμμάτων και αριθμών 0,004 μέτρα και χρώμα μαύρο π.χ. ΑΜ/16.

2. Η ταινία ελέγχου τοποθετείται ιππαστί επί του πώματος και του λαιμού της φιάλης, κατά τρόπο σταθερό, ώστε με την εκπωμάτιση της φιάλης να προκαλείται η καταστροφή της.

Διαβάστε την ΥΑ, πατώντας ΕΔΩ

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση