Με διπλάσιο ρυθμό κάθε χρόνο η ανακύκλωση μπάζων

Συνέντευξη στον Νίκο Αβουκάτο

Το μοντέλο ανάπτυξης και το όραμα της εταιρείας αναπτύσσει σε συνέντευξή του στη Greenagenda.gr ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΑΝΑΚΕΜ), Ηλίας Δημητριάδης.

Σύμφωνα με τον κ. Δημητριάδη, ο αριθμός των συμβάσεων με δημόσια και ιδιωτικά έργα είναι εντυπωσιακός, καθώς για το έτος 2019 έφθασε τις 2.500.

Ο ίδιος εκτιμά ότι το τρέχον έτος η εταιρεία αναμένεται να οδηγήσει στην εναλλακτική διαχείριση περισσότερους από 2 εκατ. τόνους Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).

Ποιο είναι το μοντέλο ανάπτυξης της εταιρείας και ποιο το όραμά σας;

Το όραμά μας είναι μια Ελλάδα χωρίς μπάζα, η πλήρης και ουσιαστική, αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας προκειμένου να είναι δυνατή η επίσκεψη των εξαιρετικής ομορφιάς τουριστικών περιοχών στη χώρα μας χωρίς να χρειάζεται να αντικρίζουμε μπάζα σε κάθε μας βήμα. Η εταιρεία αναπτύσσεται επεκτείνοντας τη γεωγραφική της εμβέλεια με έντονους ρυθμούς σε όλο και περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες και με σκοπό την ως επί το πλείστον κάλυψη της χώρας και την εξυπηρέτησή της με πυκνό δίκτυο Μονάδων Επεξεργασίας και Αξιοποίησης των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων, έτσι ώστε να υπάρξει οικονομία στις πρώτες ύλες, να αναβαθμιστεί η ποιότητα του τουριστικού μας προϊόντος και να εξαλειφθούν κίνδυνοι πυρκαγιάς και πλημμυρών λόγω της ανεξέλεγκτης μέχρι σήμερα διάθεσης των ΑΕΚΚ.

Ποιοι είναι οι αριθμοί που έχει πετύχει μέχρι σήμερα η εταιρεία;

Η ΑΝΑΚΕΜ εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2012 με μία Μονάδα Ανακύκλωσης και γεωγραφική τότε εμβέλεια τους επτά Νομούς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σε επτά χρόνια λειτουργίας έχει επεκτείνει την εμβέλειά της σε 26 Νομούς (προσεχώς 32) και την συνεργασία της με 60 Μονάδες Ανακύκλωσης (προσεχώς 66). Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας (2013) ανακύκλωσε 35.000tn AEKK και με ετήσια ποσοστά αύξησης κατά μέσο όρο της τάξης του 100% αναμένεται το 2019 να οδηγήσει στην εναλλακτική διαχείριση περισσότερους από 2 εκατομμύρια τόνους ΑΕΚΚ, με το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτά να ανήκει στο ρεύμα 1, δηλαδή το πιο οικονομικό για τους υπόχρεους διαχειριστές είδος αποβλήτων. Τα δευτερογενή υλικά που παράγονται αυξάνονται και αυτά ετησίως σε ποσοστά της τάξης του 100%, από 34.000 τόνους το 2013 στην εκτιμώμενη για το 2019 ποσότητα της τάξης των 1,5 εκατομμυρίων τόνων. Ο δε αριθμός συμβάσεων με δημόσια και ιδιωτικά έργα εμφάνισε εντυπωσιακή αύξηση ετησίως μετά τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας, από 100 περίπου συμβάσεις στον αριθμό των 2.500 συμβάσεων για το έτος 2019.

Πώς επιτεύχθηκε αυτός ο αριθμός-ρεκόρ;

Η ΑΝΑΚΕΜ διαθέτει ειδικευμένο προσωπικό αποτελούμενο από Πολιτικούς Μηχανικούς και Μηχανικούς Διαχείρισης Αποβλήτων. Διαθέτει Τμήμα Συμβάσεων, του οποίου σκοπός είναι η εξυπηρέτηση των υπόχρεων διαχειριστών και η υποστήριξή τους ούτως ώστε, αφενός να γίνεται πραγματική εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ με συμβουλές για διαλογή στη Πηγή και αφετέρου να επιτυγχάνεται μικρότερο κόστος για τους υπόχρεους διαχειριστές. Παρέχουμε συμβουλές για το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων στους οποίους συγκαταλέγονται οι δημόσιες υπηρεσίες όπως οι Υπηρεσίες Δόμησης και Τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων και των ΔΕΥΑ, οι Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των περιφερειακών ενοτήτων και των Περιφερειών, με σκοπό την υπεύθυνη και άμεση ενημέρωση για την ορθή εφαρμογή των διαδικασιών με επισκέψεις πόρτα-πόρτα, τηλεφωνική υποστήριξη αλλά και τη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων ανά νομό. Επίσης διαθέτουμε Τμήμα Επιθεωρήσεων και Ελέγχου με σκοπό την πάταξη της ανεξέλεγκτης διάθεσης ΑΕΚΚ καταγράφοντας σχεδόν καθημερινά ενέργειες που πλήττουν το θεσμό και ενημερώνοντας τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου.

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για τα επόμενα χρόνια;

Στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη της χώρας με πυκνό δίκτυο Μονάδων Ανακύκλωσης, αλλά και η αύξηση των έργων που συμβάλλονται στην εναλλακτική διαχείριση στις ήδη καλυπτόμενες περιοχές. Η καταπολέμηση της ανομίας που είναι ακόμα αισθητή σε πολλές περιοχές παρουσιάζοντας μεγάλες απώλειες ΑΕΚΚ που διατίθενται ανεξέλεγκτα. Επίσης στους στόχους ανήκουν και ενέργειες εισαγωγής προδιαγραφών χρήσης δευτερογενών υλικών στα δημόσια έργα όπως και η υποστήριξη του Υπουργείου στην βελτιστοποίηση του θεσμού της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ. Τέλος στους στόχους της ΑΝΑΚΕΜ περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση των νέων μηχανικών στις διαδικασίες εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ με σκοπό τη μελέτη και υλοποίηση έργων με τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για τη κοινωνία, όπως η οικονομία φυσικών πόρων και η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.

Έχετε βραβευτεί πολλάκις για τη δράση σας. Ποια η σημασία αυτών των διακρίσεων;

Οι βραβεύσεις που έχουμε λάβει επιβεβαιώνουν με έναν τρόπο τις προσπάθειες της ΑΝΑΚΕΜ να προσφέρει υπηρεσίες με ουσιαστικά και απτά αποτελέσματα για το ευρύ κοινό, εφόσον προσανατολίζεται στην εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων, την αποκατάσταση χώρων όπου έχουν συλλεχθεί μεγάλες ποσότητες ιστορικών αποθέσεων μπαζών και την δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης στο κοινωνικό ιστό. Ωστόσο είναι μόνο η αρχή του οράματός μας όπου το αληθινό βραβείο είναι μια Ελλάδα χωρίς μπάζα.

Ποια είναι τα εμπόδια στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την αποτελεσματική διαχείριση των ΑΕΚΚ;

Τα εμπόδια που συναντάμε προέρχονται μερικώς από το νομοθέτη και μερικώς από την ελλιπή περιβαλλοντική συνείδηση των υπόχρεων διαχειριστών. Ο νομοθέτης δεν έχει μεριμνήσει για την ευρεία διάδοση της σχετικής νομοθεσίας στις υπηρεσίας που πρέπει να την εφαρμόζουν. Αποτέλεσμα είναι αρκετές υπηρεσίες να αγνοούν την ύπαρξή του ακόμα και σήμερα δέκα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του ή ακόμα και να αρνούνται να την εφαρμόσουν εφόσον δεν λάβανε ποτέ επεξηγήσεις επί του νόμου από τα αρμόδια υπουργεία. Σε ό,τι αφορά στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης που εγκρίνει και ελέγχει Συστήματα όπως η ΑΝΑΚΕΜ, αυτός είναι μονίμως υποστελεχωμένος, αφού διαθέτει ένα άτομο για τον έλεγχο εννέα συνολικά συστημάτων. Αποτέλεσμα είναι να μην μπορεί να ανταποκριθεί στον επαρκή έλεγχο αλλά και σε καταγγελίες και στοιχεία για τη παράνομη δραστηριότητα κάποιων ΣΣΕΔ που δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό. Εμπόδιο αποτελεί επίσης η έλλειψη προδιαγραφών στα δημόσια κυρίως έργα για τη χρήση δευτερογενών υλών όσο και η μη ενιαία πρόβλεψη της δαπάνης διαχείρισης των ΑΕΚΚ στα δημόσια έργα.. Τέλος εμπόδιο αποτελούν τόσο η έγκριση όλων και περισσότερων ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ, συνήθως μόνο με μία συνεργαζόμενη Μονάδα Ανακύκλωσης, τα οποία παραμένουν αδρανή καθ΄ όλη τη λειτουργία τους και δρουν με αποκλειστικό γνώμονα το προσωπικό κέρδος, απειλώντας τη βιωσιμότητα των ήδη υφιστάμενων ΣΣΕΔ,

6.  Ποιες είναι οι προτάσεις για την άρση τους;

Αρχικά πρέπει να εκδοθεί από τα αρμόδια υπουργεία (περιβάλλοντος και υποδομών) μια επεξηγηματική εγκύκλιος για το σύνολο των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ούτως ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο της μη τήρησης των διαδικασιών κατά την υλοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Βοήθεια ιδιαίτερα στα ιδιωτικά έργα θα αποτελούσε η αναθεώρηση της ΥΑ36259, καταργώντας τη δυνατότητα υποβολής υπεύθυνης δήλωσης από τους υπόχρεους διαχειριστές ότι θα συνεργαστούν με ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ αντί της απ‘ ευθείας σύμβασης.
Η στελέχωση του ΕΟΑΝ με επαρκές προσωπικό, ώστε να υπάρχει και έλεγχος των υποβληθέντων από τα ΣΣΕΔ καθώς και της λειτουργίας των συνεργαζόμενων με αυτά Μονάδων. Επίσης σημαντική θα ήταν η έκδοση προδιαγραφών για τη χρήση κατά προτεραιότητα δευτερογενών υλών στα δημόσια έργα. Τέλος η ενιαία αντιμετώπιση του κόστους εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ στα δημόσια έργα καθώς και η μη έγκριση περαιτέρω ΣΣΕΔ ειδικότερα σε περιοχές που παρουσιάζουν κορεσμό θα βοηθούσε στην επίτευξη βιωσιμότητας για τα ήδη υφιστάμενα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ με θετικά αποτελέσματα στην επίτευξη των στόχων του θεσμού.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση