Με επίκεντρο την εξοικονόμηση ενέργειας το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ στην εστίαση

Η αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εστίασης, μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων και για την εξοικονόμηση ενέργειας, θα είναι στο επίκεντρο του νέου προγράμματος στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ που αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αναμένεται μεταξύ άλλων να αφορούν στις κτιριακές υποδομές, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας, με παρεμβάσεις και διάφορες κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους της επιχείρησης που συνδέονται άμεσα είτε με εξοικονόμηση ενέργειας είτε με την προστασία του περιβάλλοντος.

Επίσης, θα ενισχύονται δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως η αντικατάσταση ηλεκτρικών/ ηλεκτρονικών συσκευών με νέες ενεργειακής σήμανσης Α, η εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων, η εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, η εγκατάσταση συστήματος ελέγχου επιπέδων φωτισμού με αισθητήρες παρουσίας. Θα προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ ή αντλιών θερμότητας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ή και θέρμανσης/ ψύξης χώρων, η αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα/ λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης ή με σύστημα φυσικού αερίου, ο εξοπλισμός και εργασίες για μείωση κατανάλωσης νερού, ο εξοπλισμός και οι εργασίες αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος κλιματισμού.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης θα ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη και ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 111,1 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων θα καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και θα προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση