Με επ’ αόριστον αποκλεισμό του ΧΥΤΑ Μαυροράχης προειδοποιεί το Δημοτικό Συμβούλιο Λαγκαδά

Πριν από λίγο  ενημερωθήκαμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαγκαδά σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ και ενέκρινε τα εξής, σε σχέση με το 1ο των εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων (Λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης):

1.  Από τη Δευτέρα 18/02 κατατίθενται ασφαλιστικά μέτρα στις αρμόδιες δικαστικές αρχές με όλα τα στοιχεία που έχει στην διάθεσή του ο Δήμος για τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα ο ΧΥΤΑ στη Μαυροράχη.

2.  Να εξεταστούν ένα –ένα τα σημεία της συμφωνίας του Φορέα Διαχείρισης με τον πρώην Δήμο Λαχανά για να διαπιστωθεί ποια από αυτά τηρούνται σήμερα και ποια όχι.

3.  Να ζητηθεί δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού από τον Φορέα Διαχείρισης, αλλά και χρονοδιάγραμμα λήψης άμεσων μέτρων για την σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές συμβάσεις

4.  Η Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου που συστήθηκε με απόφαση του Δημάρχου Λαγκαδά, να στελεχωθεί και με άλλα μέλη, κατά προτεραιότητα ειδικούς επιστήμονες και να έχει το δικαίωμα εισόδου, διενέργειας ελέγχων και παρακολούθησης της λειτουργίας του ΧΥΤΑ, οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου.

5.  Εξουσιοδοτείται η Διοίκηση του Δήμου Λαγκαδά σε συνεργασία με περιβαλλοντικές οργανώσεις, κοινωνικούς φορείς και τους Δημότες μας να προβεί στην 24ωρη προειδοποιητική διακοπή της λειτουργίας του ΧΥΤΑ στη Μαυροράχη την Δευτέρα 18/02/2013, ενώ σε περίπτωση που δεν αποδώσουν τα προσδοκώμενα στα όσα ανωτέρω αναφέρονται, το
Δημοτικό Συμβούλιο με νέα απόφασή του θα προχωρήσει στον αποκλεισμό του ΧΥΤΑΜαυροράχης επ΄ αόριστον.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!