Με καύση βιομάζας 30MW θα λειτουργεί η τηλεθέρμανση Αμυνταίου

του Θοδωρή Καραουλάνη

Ένα από τα παρεπόμενα που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα κατά τη διαδικασία προσαρμογής στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού (αλλά και παγκόσμιου) πλαισίου για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και ταυτόχρονα για την προσαρμογή στο νέο, καθαρότερο μοντέλο της Ενεργειακής Ένωσης, είναι η αντικατάσταση των συστημάτων τηλεθέρμανσης που έχει δημιουργήσει στις περιοχές που λειτουργούν οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη. Και αυτό γιατί οι πιο παλιές μονάδες της ΔΕΗ αποσύρονται σταδιακά, ενώ στην πορεία πρέπει να αντιμετωπιστεί και το θέμα της λειτουργίας των τηλεθερμάνσεων από τις λιγνιτικές μονάδες που θα ιδιωτικοποιηθούν μέχρι το καλοκαίρι, σύμφωνα με τη συμφωνία που προκύπτει από την Τρίτη αξιολόγηση του τρέχοντος μνημονίου. Μία από τις πρώτες περιοχές που καλούνται να λύσουν το πρόβλημα είναι το Αμύνταιο και η λύση που προκρίνεται είναι η αντικατάσταση της συμπαραγωγής θερμότητας – ηλεκτρισμού (στην καύση λιγνίτη) από την καύση βιομάζας.

Έτσι λοιπόν με χθεσινή απόφαση της Ειδικής Γραμματέως ΕΣΠΑ (Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ) Ευγενίας Φωτονιάτα καλείται η Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΔΕΤΕΠΑ) να υποβάλλει πρόταση για ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου της αντικατάστασης, πρακτικά, του καυσίμου με το οποίο λειτουργεί η Τηλεθέρμανση της περιοχής του Αμυνταίου.

Είχε προηγηθεί, λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 24 Νοέμβρη η εξειδίκευση της Δράσης «01-4a-1.6-04: Μονάδες παραγωγής θερμικής ενέργειας με βιομάζα για την Τ/Θ Αμυνταίου ισχύος 30 MW» με την οποία ενέκρινε το έργο η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Μετά την έκδοση της πρόσκλησης το μόνο που απομένει για να προχωρήσει είναι η υποβολή της πρότασης από την ΔΕΤΕΠΑ, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες της Greenagenda, είναι αρκετά ώριμη, ώστε να ενταχθεί το έργο οριστικά στο ΕΣΠΑ – και φυσικά να κατευθυνθούν οι αντίστοιχοι πόροι από το Υπουργείο στη συγκεκριμένη δράση.

Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η χρηματοδότηση παρεμβάσεων για την εγκατάσταση σταθμού καύσης βιομάζας στην υφιστάμενη τηλεθέρμανση Αμυνταίου, με στόχο την υποκατάσταση της θερμικής ενέργειας που παρέχεται σήμερα από τον ΑΗΣ/ΔΕΗ Αμυνταίου. Η σχεδιαζόμενη μονάδα παραγωγής θερμικής ενέργειας, μέσω καύσεως βιομάζας, έχει συνολική ισχύ 30 ΜW και θα καλύψει τις θερμικές ανάγκες του υφιστάμενου δικτύου τηλεθέρμανσης στους οικισμούς Αμυνταίου, Φιλώτα και Λεβαίας, όσο και μελλοντικές θερμικές ανάγκες.

Το Υπουργείο υπολογίζει ότι κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου και υλοποίησης της πράξης θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε 138 ανθρωποέτη, ενώ θα δημιουργηθούν δέκα νέες θέσεις εργασίας στην εταιρεία.

Ο Προϋπολογισμός του έργου μπορεί να είναι μέχρι 6.694.265 ευρώ και εντάσσεται στη ενότητα «Ενίσχυση επιχειρήσεων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας μέσω εφαρμογών γεωθερμίας» του ΕΠΑΝΕΚ.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση, η ανάγκη υποκατάστασης προέκυψε από την πρόβλεψη για απόσυρση των δυο μονάδων του ΑΗΣ Αμυνταίου στις αρχές του 2019 το αργότερο. Από 01.01.2016 οι δύο μονάδες έχουν περιέλθει σε καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας 17.500 ωρών. Η υποδομή της Τηλεθέρμανσης Αμύνταιου δεν διαθέτει εφεδρικά συστήματα τροφοδότησης και η πρόωρη απόσυρση των συμπαραγωγικών μονάδων του Αμυνταίου συνεπάγεται την πλήρη αδυναμία τροφοδότησης, δηλαδή τη μη λειτουργικότητα του δικτύου της τηλεθέρμανσης.

Ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων περιλαμβάνει την ενσωμάτωση στην Τ/Θ Αμυνταίου δύο μονάδων (λεβήτων) καύσεως βιομάζας ισχύος 15 MW έκαστη, με διαθέσιμο χώρο και για μια τρίτη, ίδιας θερμικής ισχύος. Οι λέβητες θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν και μικτή καύση βιομάζας με μικρή ποσότητα λιγνίτη, αν αυτό απαιτηθεί. Οι λέβητες θα στεγαστούν σε κατάλληλο κτήριο. Θα υπάρχει κατάλληλη υποδομή για την τοποθέτηση των σχαρών τροφοδοσίας καυσίμου προς τους λέβητες, χώροι βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και στεγασμένοι χώροι εναπόθεσης της βιομάζας. Το συνολικό σύστημα ελέγχου των λεβήτων βιομάζας και της διάταξης διασύνδεσης θα συνδεθεί με το υφιστάμενο σύστημα SCADA του αντλιοστασίου της ΔΕΤΕΠΑ.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, για να δικαιολογήσει το έργο αναφέρει ότι το προτεινόμενο έργο συνάδει πλήρως με τα προβλεπόμενα της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση (Ν.4342/2015) ως αποδοτικό σύστημα Τηλεθέρμανσης, το οποίο αξιοποιεί πάνω από 50% ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (ΑΠΕ) και προσθέτει ότι ο τομέας της ενέργειας είναι ένας από τους στρατηγικούς τομείς που θεωρείται ότι συμβάλλουν στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, το οποίο στηρίζεται μέσα από το ΕΠΑνΕΚ, το οποίο θα δώσει τα χρήματα. Τονίζεται επίσης ότι η δράση προωθεί την αξιοποίηση των ΑΠΕ και συμβάλλει παράλληλα στην επίτευξη των εθνικών στόχων για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020.

Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της ΔΕΤΕΠΑ, κύριος καταστατικός σκοπός του φορέα είναι η εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος Τηλεθέρμανσης στο Δήμο Αμυνταίου, με συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας από τον ΑΗΣ Αμυνταίου, ωστόσο περιλαμβάνεται και η παραγωγή θερμικής ενέργειας ή η συμπαραγωγή ενέργειας από αυτόνομες μονάδες (λέβητες) με χρήση οποιασδήποτε καύσιμης ύλης. Και φυσικά η πώληση του τελικού προϊόντος της θερμικής ενέργειας στους καταναλωτές.

Από τη μελέτη που θα καταθέσει η ΔΕΤΕΠΑ, τις τεχνικές λύσεις και τις επιλογές που θα γίνουν θα εξαρτηθεί τόσο το ύψος της τελικής επιχορήγησης που θα εγκριθεί όσο και το θέμα των τιμολογίων που θα παρέχονται στους πολίτες, ενώ μένει να δούμε την προέλευση της μεγάλης ποσότητας βιομάζας που θα χρειαστεί η μονάδα.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση