Με μεγάλη ισχύ ξεκινούν οι διαγωνισμοί για αιολικά και φωτοβολταϊκά

Θεαματική εκκίνηση φαίνεται ότι θα κάνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας όσον αφορά την ισχύ φωτοβολταϊκών και αιολικών που θα βγάλει προς εγκατάσταση μέσω της νέας διαδικασίας των μειοδοτικών διαγωνισμών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το energypress.gr, ενώ στο σχέδιο που υπεβλήθη και εγκρίθηκε από την Κομισιόν, υπήρχε αναφορά για τουλάχιστον 100 MW αιολικά και τουλάχιστον 100 MW φωτοβολταϊκά, τελικά προκρίνεται μια πολύ πιο φιλόδοξη απόφαση, σύμφωνα με την οποία θα βγούν εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018 δύο διαγωνισμοί: Ένας για την εγκατάσταση αιολικών συνολικής ισχύος 300 MW και ένας για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συνολικής ισχύος επίσης 300 MW. Ο διαγωνισμός για τα φωτοβολταϊκά, όπως έγινε με τον πιλοτικό του Δεκεμβρίου του 2016, θα σπάσει σε δύο κατηγορίες. Αφενός μεν έργα πάνω από 1 MW που θα πάρουν βεβαίως τη μερίδα του λέοντος (80%) και αφετέρου έργα κάτω του 1 MW στα οποία θα αναλογεί το 20% της δυναμικότητας.

Οι πληροφορίες της ιστοσελίδας αναφέρουν ότι η απόφαση έχει ληφθεί και κατά πάσα πιθανότητα θα ανακοινωθεί κατά την ημερίδα που πραγματοποιεί η ΡΑΕ αύριο Τετάρτη με θέμα τις διαγωνιστικές διαδικασίες.

Η δέσμευση της χώρας, με βάση το σχέδιο που ενέκρινε η Κομισιόν, είναι ότι από το 2019 θα πραγματοποιούνται κοινές και όχι ξεχωριστές δημοπρασίες για εγκαταστάσεις αιολικής και ηλιακής ενέργειας με στόχο την αύξηση του ανταγωνισμού και τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ελλάδα.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, δεν αποκλείεται μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους να επιχειρηθεί ο πρώτος κοινός διαγωνισμός και μάλιστα για 400 MW, προκειμένου να λειτουργήσει ως πιλοτική διαδικασία. Στους κοινούς διαγωνισμούς θα μπορούν να συμμετέχουν επενδυτές για αιολικά ή για φωτοβολταϊκά πάρκα χωρίς καμία διαφοροποίηση. Ούτως ή άλλως, όπως σημειώνουν παράγοντες της αγοράς, τα χαρακτηριστικά των δύο τεχνολογιών όσον αφορά το κόστος εγκατάστασης αλλά και τις αποδόσεις τείνουν πλέον να ταυτιστούν.

Πέραν των παραπάνω, θα υπάρξουν στη συνέχεια και διαγωνισμοί για τα «μη ώριμα» έργα που αφορούν την εγκατάσταση αιολικών σε περιοχές που έχουν διαθέσιμη ηλεκτρική χωρητικότητα, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου αιτήσεις αδειοδότησης. Τέτοιες περιπτώσεις είναι εκείνες που σχετίζονται με το καλώδιο Πολυπόταμος – Νέα Μάκρη και με τη διασύνδεση των Κυκλάδων. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει στα καλώδια διαθέσιμη χωρητικότητα και θα πραγματοποιηθούν διαγωνισμοί για να καλυφθεί από νέα αιολικά πάρκα.

«Η επιλογή του ΥΠΕΝ να βγάλει μεγάλη ισχύ προς εγκατάσταση, εάν βεβαίως επιβεβαιωθεί, αποτελεί προφανώς ένδειξη επιτάχυνσης της διαδικασίας επίτευξης των στόχων στους οποίους έχει δεσμευθεί η χώρα με ορίζοντα το 2020 στο πλαίσιο της Ε.Ε. Ο στόχος για την Ελλάδα είναι ο εγχώριος ενεργειακός εφοδιασμός από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να φθάσει στο 18% έως το 2020», προστίθεται στο ρεπορτάζ της ιστοσελίδας και συμπληρώνεται:

«Το σχέδιο που υλοποιεί τώρα το ΥΠΕΝ αφορά την τριετία 2018, 2019 και 2020, ενώ στη συνέχεια θα υπάρξει νέο πρόγραμμα στη βάση του ενεργειακού στρατηγικού σχεδιασμού που θα έχει «ξεδιπλωθεί» το 2019 με ορίζοντα το 2030, αλλά και με την αξιοποίηση των συμπερασμάτων που θα έχουν προκύψει από τους μέχρι τότε διαγωνισμούς.

» Όπως ανέφερε η ανακοίνωση της Κομισιόν κατά την έγκριση του ελληνικού σχεδίου, κρατική στήριξη για άλλες τεχνολογίες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα αποτελέσει αντικείμενο δημοπρασιών όταν ωριμάσουν οι εν λόγω τεχνολογίες στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή όταν επιτύχουν ένα προκαθορισμένο επίπεδο διείσδυσης στην αγορά. Επιπλέον, η Ελλάδα θα αξιολογήσει τις διαδικασίες υποβολής προσφορών το 2020, προτού σχεδιάσει τις διαδικασίες υποβολής προσφορών για την περίοδο 2021-2025.

» Η Επιτροπή αξιολόγησε τον μηχανισμό που πρότεινε η χώρα μας με βάση τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, και ιδίως με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του 2014 για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, από το 2017 είναι απαραίτητη η διεξαγωγή ανταγωνιστικών δημοπρασιών για τη χορήγηση στήριξης για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η χρήση δημόσιων κονδυλίων περιορίζεται στο ελάχιστο και ότι δεν προκύπτουν φαινόμενα υπεραντιστάθμισης. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι με τον ελληνικό μηχανισμό δημοπρασιών θα αυξηθεί το μερίδιο ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ, ενώ παράλληλα θα μειωθεί στο ελάχιστο η στρέβλωση του ανταγωνισμού λόγω της κρατικής στήριξης».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση