Με περιβαλλοντικό τέλος η έκδοση αποδείξεων λιανικής λόγω πλαστικής σακούλας

Την υποχρέωση να αναγράφουν στα εκδιδόμενα παραστατικά πωλήσεων τα ποσά του επιβαλλόμενου επί της διάθεσης πλαστικής σακούλας περιβαλλοντικού τέλους έχουν από την 1η Ιανουαρίου 2018 χιλιάδες εμπορικές επιχειρήσεις. Η υποχρέωση αυτή συνδέεται με την εφαρμογή κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία προβλέπεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2018 οι καταναλωτές οφείλουν να καταβάλλουν περιβαλλοντικό τέλος ανά τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας εμπορευμάτων ή προϊόντων που προμηθεύονται.

Οι επιχειρήσεις που έχουν την υποχρέωση χρέωσης περιβαλλοντικού τέλους στις πλαστικές σακούλες θα πρέπει μέχρι τις 31/12/2017 να έχουν προσαρμόσει τα υπολογιστικά συστήματα των ταμειακών μηχανών και των λοιπών ηλεκτρονικών φορολογικών μηχανισμών έκδοσης παραστατικών πώλησης κατά τέτοιο τρόπο ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2018 στα εκδιδόμενα παραστατικά τους να εμφανίζονται ξεχωριστά τα ποσά του περιβαλλοντικού τέλους με τα οποία θα χρεώνουν τους καταναλωτές-πελάτες τους. Σημειώνεται ότι οι καταναλωτές που θα προμηθεύονται πλαστικές σακούλες από εμπορικές επιχειρήσεις για να μεταφέρουν τα αγορασθέντα προϊόντα και αγαθά υποχρεούνται από την 1/1/2018 να πληρώνουν επιπλέον και ΦΠΑ 24% επί του περιβαλλοντικού τέλους.

Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αναγράφονται από το νέο έτος τα ποσά του περιβαλλοντικού αυτού τέλους στα τιμολόγια και τις αποδείξεις λιανικών πωλήσεων που εκδίδουν οι εμπορικές επιχειρήσεις παρέχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με εγκύκλιο που εξέδωσε και κοινοποίησε ήδη από τις 20/12/2017 στις ΔΟΥ και τις λοιπές εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ναυτεμπορική», πρόκειται για την υπ’ αριθμόν ΠΟΛ. 1211/2017 εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή, στην οποία διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1.2 της παραγράφου 1 του άρθρου 3Α της υπ’ αριθμ. 180036/952/10.8.2017 (ΦΕΚ 2812 Β’) απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «καθορίζεται η υποχρέωση αναγραφής της αξίας του περιβαλλοντικού τέλους, η οποία ανέρχεται σε τρία (3) λεπτά, προ του ΦΠΑ, από την 1η Ιανουαρίου 2018 και σε επτά (7) λεπτά, προ του ΦΠΑ, από την 1η Ιανουαρίου 2019, με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης.

2. Κατόπιν των ανωτέρω, από την 1η Ιανουαρίου 2018, στα παραστατικά πωλήσεων (τιμολόγια πώλησης και στοιχεία λιανικής πώλησης) στα οποία αποτυπώνεται διακριτά η διάθεση λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων, πέραν των στοιχείων του υποχρεωτικού περιεχομένου βάσει των διατάξεων των άρθρων 9 και 12 του ν. 4308/2014, κατά περίπτωση, αναγράφεται, κατά τα οριζόμενα στην υπόψη ΚΥΑ επιπλέον η αξία του επιβαλλόμενου περιβαλλοντικού τέλους προ του ΦΠΑ, με κάθε πρόσφορο, αλλά σε κάθε περίπτωση διακριτό και ευανάγνωστο τρόπο.

3. Ειδικά για την αναγραφή του περιβαλλοντικού τέλους στα στοιχεία λιανικής πώλησης, τα οποία υποχρεωτικά, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014, εκδίδονται με τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες:

Α. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης παραστατικών πώλησης με χρήση ΕΑΦΔΣΣ, κατά τη διάθεση λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων θα πρέπει, με μέριμνα του χειριστή, το περιβαλλοντικό τέλος να εμφανίζεται, διακριτά, ως πρόσθετο είδος που υπόκειται σε ΦΠΑ συντελεστή Γ (κανονικό συντελεστή ΦΠΑ) και με ποσότητα ισάριθμη της ποσότητας που αφορά τις διατεθείσες πλαστικές σακούλες μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων.

Β. Στην περίπτωση έκδοσης αποδείξεων εσόδου με χρήση ΑΔΗΜΕ ή ΦΤΜ, πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις στον προγραμματισμό ειδών του ΦΗΜ, ώστε το περιβαλλοντικό τέλος να είναι ένα διακριτό είδος που υπόκειται σε ΦΠΑ συντελεστή Γ (κανονικό συντελεστή ΦΠΑ), το οποίο θα ανήκει σε ένα νέο διακριτό “ΤΜΗΜΑ” με όνομα “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ”.

Με αυτές τις ρυθμίσεις, κατά τη διάθεση λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων, αυτόματα θα εμφανίζεται ως πωληθέν είδος και το περιβαλλοντικό τέλος».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση