Μιγκέλ Κανιέτε: Επέκταση των ΑΠΕ για τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης

του Νίκου Αβουκάτου

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Κλιματικής Δράσης και Ενέργειας, Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε παραχώρησε  συνέντευξη στη Greenagenda.gr

Αναφέρθηκε στη σημασία της Ενεργειακής Ένωσης για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ στην ενέργεια και το κλίμα.

Υποστήριξε ότι με το νέο «Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών επενδύσεων»  θα γίνουν επενδύσεις για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, ιδίως με την επέκταση των ΑΠΕ.

Ανακοίνωσε, ότι σύντομα με την νομοθετική πρωτοβουλία θα οδηγηθούμε σε μια ολοκληρωμένη προοπτική για την Ενέργεια και το Κλίμα, πολύ πριν από το 2020.

   -Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ρωτήσω για το στρατηγικό σας σχέδιο σε θέματα ενέργειας και  κλίματος για τα επόμενα χρόνια;

Ένα από τους βασικούς στόχους της επιτροπής είναι η προώθηση της Ενεργειακής Ένωσης μαζί με μια φιλόδοξη πολιτική για το Κλίμα προκειμένου να παρέχεται στους καταναλωτές -νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις μια ασφαλής, βιώσιμη, ανταγωνιστική και προσιτή ενέργεια. Η Ενεργειακή Ένωση θα είναι καθοριστική για την επίτευξη των στόχων μας στην Ενέργεια αλλά και το Κλίμα για το 2020 και 2030, έχοντας κατά νου τους μακροχρόνιους αντικειμενικούς στόχους για το Κλίμα, το 2050.

-Ποιο είναι το επόμενο βήμα για την επίτευξη της ολοκληρωμένης  ενεργειακής και κλιματικής προοπτικής;

Στον οδικό χάρτη που είναι συνημμένος στο Στρατηγικό  Πλαίσιο για την Ενεργειακή Ένωση αποδεικνύονται οι πρωτοβουλίες  που θα αναπτυχθούν ως τμήμα αυτής της στρατηγικής για την περίοδο έως το 2020, με ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την υιοθέτηση και εφαρμογή, καθώς και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Παράλληλα, η Ενεργειακή Ένωση θα χρειαστεί μια ολοκληρωμένη διακυβέρνηση για να παρέχεται η απαραίτητη κανονιστική σταθερότητα και προβλεψιμότητα για τους οικονομικούς φορείς και επενδυτές αλλά και να επιβεβαιώνεται ο ηγετικός  ρόλος της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο, προωθώντας  της περαιτέρω ολοκλήρωση της αγοράς και την κοινή επίτευξη, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής  Ένωσης, των στόχων για το 2030. Ως εκ τούτου, το επόμενο βήμα θα είναι, πριν από το τέλος του έτους, μια νομοθετική πρωτοβουλία για τη διακυβέρνηση που θα οδηγήσει στην προετοιμασία, πολύ πριν από το 2020, της ολοκληρωμένης εθνικής ενεργειακής και κλιματικής προοπτικής μέχρι το 2050, συμπεριλαμβανομένου των εθνικών σχεδίων που καλύπτουν την περίοδο 2021-2030. Από οικονομικής πλευράς, το πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) που έχει  στόχο την επιτάχυνση των επενδύσεων στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μαζί  με το «Ορίζοντας 2020» (H2020) επιδιώκουν τη στήριξη της μετάβασης σε ένα αξιόπιστο, βιώσιμο και ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστημα.

  -Ποιοι είναι οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων;

Το νέο «Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων» (EFSI) θα δώσει την ευκαιρία για την αύξηση των επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της ενέργειας της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού με ορίζοντα το 2020, το 2030 και το 2050, ιδίως μέσω της επέκτασης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Κύριοι στόχοι του ταμείου:

  • να εξασφαλίσει στην ΕΤΕπ μεγαλύτερη ικανότητα ανάληψης κινδύνων για τις επενδυτικές πράξεις της
  • να καλύψει τα κενά της αγοράς και να αντιμετωπίσει καταστάσεις όπου η επενδυτική δραστηριότητα είναι εξαιρετικά χαμηλή
  • να συμβάλει στη δημιουργία πρόσθετων επενδύσεων της τάξεως των 315 δισ. € σε μία τριετία

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση