Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων στα Τρίκαλα: Προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για το έργο 33 εκατ. ευρώ

Ζήτημα λίγων ημερών είναι η δημοσιοποίηση της διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία, για δύο χρόνια, της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ) στο Ημερόκλημα Παλαιοσαμαρίνας του Δήμου Τρικκαίων.

Το έργο, προϋπολογισμού της τάξεως των 33 εκατ. ευρώ, που ενέκρινε, πρόσφατα η οικονομική επιτροπή του Δήμου, θα εξυπηρετεί τους Νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων, διαθέτοντας ετήσια δυναμικότητα 59.205 τόνων. Η εγκατάσταση της ΜΕΑ συνδέεται με τον εν λειτουργία ΧΥΤΑ Τρικάλων και είναι συνολικής έκτασης περίπου 73 στρεμμάτων.

Από τη συνολική ποσότητα των εισερχόμενων αποβλήτων, αντιστοιχούν 45.453 τόνοι σε Αστικά Σύμμεικτα Απόβλητα, 9.626 τόνοι σε προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα προερχόμενα από διαλογή στην πηγή και 4.126 τόνοι πράσινα ή και κλαδέματα. Για το έργο προβλέπεται εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία, κανονική διετή λειτουργία με δικαίωμα προαίρεσης δύο ακόμη ετών, ενώ το κόστος επεξεργασίας ανά τόνο δεν ξεπερνάει τα 45 ευρώ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, είναι 48 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης από τους οποίους οι πρώτοι 18 μήνες αφορούν την κατασκευή του έργου, τη θέση του σε λειτουργία του και στην προμήθεια του εξοπλισμού, οι επόμενοι 6 μήνες στη δοκιμαστική λειτουργία και οι επόμενοι 24 μήνες στην κανονική λειτουργία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, η διακήρυξη του διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος βρίσκεται προς δημοσίευση στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ενώ η καταληκτική ημερομηνία (εκδήλωσης ενδιαφέροντος) έχει οριστεί για τις αρχές Αυγούστου.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το Ταμείο Συνοχής, αλλά και από ίδιος πόρους της εταιρείας Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Θεσσαλίας. Το κατασκευαστικό κόστος της μονάδας τοποθετείται σε περίπου 25 εκατ. ευρώ, ενώ το κόστος λειτουργίας διαμορφώνεται σε περίπου 8 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης).

Το έργο θα διαθέτει μονάδες υποδοχής, μηχανικής διαλογής σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων και ανάκτησης από αυτά ανακυκλώσιμων υλικών, μηχανικής επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, κομποστοποίησης & ωρίμανσης του οργανικού κλάσματος των Α.Σ.Α., αναερόβιας χώνευσης προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, μετακομποστοποίησης και ωρίμανσης του χωνεμένου υλικού από προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και βιοαερίου.

Θα επιτρέπει την παραγωγή κομπόστ, ενέργειας μέσω της αξιοποίησης του βιοαερίου και ανακυκλώσιμων υλικών.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση