Μπαταρίες: Νέους, φιλόδοξους κανόνες περιβαλλοντικής προστασίας ζητεί η Ευρωβουλή

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να διαπραγματευθεί με τα κράτη μέλη για την τελική μορφή των νέων κανόνων που θα διέπουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των μπαταριών, από τον σχεδιασμό έως την απόρριψή τους.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ολομέλεια την Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές υπογράμμισαν τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι μπαταρίες στη μετάβαση προς μια κυκλική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία, καθώς και στην ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ. Το σχέδιο νομοθεσίας εγκρίθηκε την Πέμπτη με 584 ψήφους υπέρ, 67 κατά και 40 αποχές.

Οι ευρωβουλευτές τάσσονται υπέρ της αναθεώρησης της υφιστάμενης νομοθεσίας για να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουν αυστηρότερες προδιαγραφές για τη βιωσιμότητα, τις επιδόσεις και τη σήμανση των μπαταριών, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης μιας νέας κατηγορίας «μπαταριών για τα ελαφρά μέσα μεταφοράς», όπως τα ηλεκτρικά πατίνια και ποδήλατα, καθώς και κανόνες για την επισήμανση του αποτυπώματος άνθρακα κάθε μπαταρίας. Έως το 2024, οι φορητές μπαταρίες συσκευών, όπως οι μπαταρίες έξυπνων κινητών τηλεφώνων και οι μπαταρίες ελαφρών μέσων μεταφοράς πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε καταναλωτές και ανεξάρτητοι επαγγελματίες να μπορούν εύκολα και με ασφάλεια να τις αφαιρούν οι ίδιοι, συμπληρώνουν οι ευρωβουλευτές.

Επιπρόσθετα, η βιομηχανία των μπαταριών θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η αλυσίδα αξίας των μπαταριών συμμορφώνεται πλήρως με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις επιμέλειας, αντιμετωπίζοντας έτσι τους κινδύνους σχετικά με την προμήθεια, την επεξεργασία και την εμπορία πρώτων υλών, οι οποίες συχνά συγκεντρώνονται σε μία ή λίγες χώρες.

Στην έκθεση καθορίζονται επίσης επίσης ελάχιστα επίπεδα ανάκτησης κοβαλτίου, μολύβδου, λιθίου και νικελίου από απόβλητα για επαναχρησιμοποίηση σε νέες μπαταρίες, καθώς και αυστηρότεροι στόχοι συλλογής φορητών μπαταριών.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις προϋποθέσεις διατίθενται εδώ (στα αγγλικά).

Δηλώσεις

Η εισηγήτρια Simona Bonafè (Σοσιαλιστές, Ιταλία) δήλωσε: «Για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή νομοθεσία, ο κανονισμός για τις μπαταρίες θεσπίζει μια ολιστική δέσμη κανόνων που διέπουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων, από τη φάση του σχεδιασμού έως το τέλος του κύκλου ζωής τους. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μια νέα προσέγγιση για την ενίσχυση της «κυκλικότητας» των μπαταριών και εισάγει νέα πρότυπα βιωσιμότητας που θα πρέπει να καταστούν σημείο αναφοράς για ολόκληρη την παγκόσμια αγορά μπαταριών. Οι μπαταρίες αποτελούν τεχνολογία κλειδί για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και για την αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας και για την προσέλκυση επενδύσεων, οι συννομοθέτες πρέπει να εγκρίνουν γρήγορα σαφείς και φιλόδοξους κανόνες και χρονοδιαγράμματα.»

Σχετικές πληροφορίες

Το Δεκέμβριο του 2020 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού για τις μπαταρίες και τα απόβλητά τους. Η πρόταση αποσκοπεί στην ενίσχυση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, στην προώθηση μιας κυκλικής οικονομίας και στη μείωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων των μπαταριών καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Η πρωτοβουλία συνδέεται στενά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία και τη νέα βιομηχανική στρατηγική.

 

Παρακολουθήστε μαγνητοσκοπημένη τη συνέντευξη Τύπου με την εισηγήτρια (09.03.2022)
Φάκελος διαδικασίας
Νομοθετική αμαξοστοιχία
Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ «A new EU regulatory framework for batteries» (Μάρτιος 2022, στα αγγλικά)
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (κυκλική οικονομία)
Το ΕΚ προτείνει οι νέοι κανόνες να καλύπτουν και μπαταρίες που χρησιμοποιούνται στα ελαφρά μέσα μεταφοράς ©Bizoo_n/Adobe Stock
Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση