Νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο στη Θεσσαλία μέσω JESSICA

Την υπογραφή μίας ακόμη σύμβασης χρηματοδότησης έργου στη Θεσσαλία στο πλαίσιο του JESSICA, ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το έργο «Κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο με τη χρήση βιομάζας ισχύος 1,495 MWe στο Δήμο Φαρσάλων, Περιφέρεια Θεσσαλίας», συνολικού προϋπολογισμού 9,32 εκατ. ευρώ – συμπ. ΦΠΑ, εξόδων χρηματοδότησης και λοιπών εξόδων – εκ των οποίων τα 3,33 εκατ. ευρώ χρηματοδοτούνται από το μηχανισμό JESSICA.

Κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς Real Estate και Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα JESSICA κ. Γιώργος Παπαϊωάννου αναφέρθηκε στις θετικές επιπτώσεις του έργου στη βελτίωση της διαχείρισης οργανικών απορριμμάτων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Φαρσάλων. Επίσης σημείωσε την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αξία της ποιοτικής αναβάθμισης της συγκεκριμένης περιοχής.

Υλοποίηση μέσω της Αναπτυξιακής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς

Το έργο, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, ευθυγραμμίζεται και με τους στόχους της νέας δράσης Αναπτυξιακής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς καθώς διαθέτει όλα τα ειδικότερα χαρακτηριστικά τόσο για τη δημιουργία πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος για τους κατοίκους και τις συνθήκες ζωής στην ευρύτερη περιοχή της πόλης των Φαρσάλων, όσο και για την αξιοποίηση αναπτυξιακών κεφαλαίων (μέσω της χρησιμοποίησης του χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA) τα οποία συντελούν στη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και κατ’ επέκταση στη μεγιστοποίηση του κοινωνικοοικονομικού οφέλους.

Ειδικότερα, το έργο αναμένεται να συμβάλει σε διάφορους τομείς της συγκεκριμένης περιοχής και προκύπτουν σημαντικές ωφέλειες από την υλοποίηση του έργου, όπως π.χ.:

- διαχείριση φυτικής προέλευσης απορριμμάτων του Δήμου (από καθαρισμό πλατειών, πάρκων, ρεμάτων κλπ) που βελτιώνει τις συνθήκες καθαριότητας της πόλης των Φαρσάλων (αποφυγή της καύσης των απορριμμάτων η οποία προκαλεί ρύπανση και ενέχει κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς) με άμεση συνέπεια την βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και των επισκεπτών της περιοχής,
- η χρήση οργανικών λιπασμάτων υποκαθιστά τα χημικά λιπάσματα που προκαλούν περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα, συμβολή στη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων του Δήμου για την προστασία της υγείας των κατοίκων του Δήμου και του περιβάλλοντος,
- ενίσχυση ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας,
- στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κατά την κατασκευή αλλά κυρίως κατά τη λειτουργία του έργου,
- ενίσχυση οικονομικής θέσης του Δήμου (λαμβάνει 3% των εσόδων πώλησης ηλεκτρικού ρεύματος),
- δυνατότητα αξιοποίησης θερμικής ενέργειας για την τηλεθέρμανση των παρακείμενων κοινοτήτων

Τέλος το έργο, λόγω του σημαντικού μεγέθους του στην ενεργειακή διαχείριση των αποβλήτων & στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στη διαχείριση της ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας καθώς και στην αύξηση χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη χώρα.

Συνολικά έχουν υπογραφεί τρεις συμβάσεις χρηματοδότησης έργων στη Θεσσαλία συνολικού προϋπολογισμού €33,2 εκατ. ευρώ και με χρηματοδότηση από το JESSICA ύψους €17,55 εκατ. ευρώ.

«Η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω της συμμετοχής της στο πρόγραμμα JESSICA,  αποδεικνύει για ακόμη μια φορά, εμπράκτως, τη συνέπειά της στην προσπάθεια ενίσχυσης της ελληνικής οικονομίας, επιχειρηματικότητας και των τοπικών κοινωνιών, σε εποικοδομητική συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, τις Περιφέρειες, τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων», αναφέρει η ανακοίνωση.

Τι είναι το JESSICA

Η Τράπεζα Πειραιώς διαχειρίζεται €40 εκατ. κεφαλαίων του JESSICA («Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές») για χρηματοδότηση έργων  αστικής ανάπτυξης υπό την ιδιότητά της ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) για τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Πειραιώς συγχρηματοδοτεί τα έργα με €16,8 εκ από δικούς της πόρους ή/και άλλους ιδιωτικούς πόρους.

Το JESSICA είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB), υλοποιείται στην Ελλάδα μέσα από τη συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και της ΕΤΕπ με πόρους του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, και στοχεύει στη στήριξη επενδύσεων σε βιώσιμα έργα αστικής ανάπτυξης, επιδιώκοντας ταυτόχρονα μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Το JESSICA εισήγαγε μία νέα και διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τα μέχρι σήμερα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης (δανειακή επιστρεπτέα χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους επιτοκίου και διάρκειας αποπληρωμής, αντί επιχορήγησης).

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση